Faksimile Aftenposten 30. oktober 2013 og Demokraten 13. juni 2013.
Faksimile Aftenposten 30. oktober 2013 og Demokraten 13. juni 2013.

Aftenposten felt i PFU

Mener avisen vinklet for hardt på pøbelgran, mens Demokraten burde vært varsom i kommentar om rådyrtragedie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det var tre artikler fra Aftenposten om mulig bruk av sitkagran, også kalt pøbelgran, i skogplanting som skapte størst diskusjon i utvalget.

Feilaktig inntrykk

Artikkelserien stammer fra månedsskiftet oktober/november i fjor og baserte seg blant annet på en rapport fra Miljødirektoratet om skogplanting som miljøtiltak. Artiklene ble klaget inn av skogeierorganisasjonen Allskog, som mente avisen ga en feilaktig fremstilling av rapporten.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) sa seg enig med klager og felte avisen for brudd på god presseskikk.

– En redaksjon har naturligvis full rett til selv å velge en journalistisk vinkling. Men det gir ikke samtidig en presseetisk rett til å etterlate et feilaktig inntrykk av sakens fakta, heter det i uttalelsen.

– Avisen skaper et inntrykk som ikke har grunnlag i fakta verken i den omtalte rapporten eller i de påklagede artiklene, slås det fast.

Ofre

Til tross for at konklusjonen gikk gjennom uten dissens, ga journalist Øyvind Brigg tydelig uttrykk for at han mente det var for strengt.

– Når jeg tenker på Allskog som offer tenker jeg på møter med andre ofre i møter her. Jeg kan forstå at Allskog reagerer, men de er sitert og Aftenposten har trykket en korrigering. Og dette er en svær og viktig miljøsak med store dimensjoner, sa Brigg.

Ifølge rapporten planlegges det å bruke to milliarder kroner på skogplanting.

– Konstruert vinkling

Men Brigg manglet støtte. Både fra redaksjonelt og allmennhetens hold kom støtte til brudd.

– Her har Aftenposten konstruert en vinkling. De har gjort en feil ved å forfølge en vinkling lenger enn den fortjente. Så stemmer enkeltsetninger. Sammenstillingen av klagers artikkel og den andre artikkelen i serien avgjør det for meg. Avisen tar det de syns er moro å sitere fra, men ikke det klart viktigste. Det er en riktig konklusjon, sa Henrik Syse, som representerer allmennheten.

– Det er åpenbart for meg at dette har endt opp med feil vinklinger. Aftenposten har rett til å dra fram sitkagrana. Men for meg som leser har de ikke klargjort at det bare er ett av flere tresorter det er snakk om, sa Marit Rein, som møter for redaktørene.

Demokraten felt

Også Fredrikstad-avisen Demokraten ble felt for brudd på god presseskikk i en kommentar under tittelen «Tragedien i bondens åker». Den handlet om at slåmaskinen til en bonde hadde drept rådyr i en åker.

Det var en leser som klaget kommentaren inn for PFU fordi klager mente bonden var identifisert og opplevde belastning som følge av det. Klager skrev ifølge PFU at bonden hadde sjekket åkeren kvelden før.

Avisen på sin side avviste klagen, og kommentarforfatteren skrev at han i etterpåklokskapens lys ikke ville endret et komma. Det var PFU uenig i.

Takhøyde

Utvalget slår fast at bonden er identifisert i sitt nærmiljø, og forstår at kritikken oppleves som rammende. Avisen kritiseres også for at det i kommentaren ikke kom fram at bonden hadde sjekket enga.

– Utvalget mener avisen burde vært mer forsiktig med å knytte en enkelthendelse til det større bildet uten samtidig å bringe den omtales versjon, heter det i uttalelsen.

Under debatten i utvalget presiserte flere at takhøyden i kommentarer må være høy.

– Dette må være innenfor det som er av takhøyde på hva man kan ta for seg i en kommentar. Så er jeg glad for at vi presiserer at illustrasjonen er innenfor. Vi må tåle såpass både i tekst og illustrasjon, sa Alexandra Beverfjord, som representerer redaktørene.

Kollega Marit Rein argumenterte for det samme, og forklarte hvorfor konklusjonen likevel ble brudd:

– Her leser jeg at det er identifiserende opplysninger og feilaktige opplysninger. Kommentaren går over i et presseetisk brudd, sa Rein.

Namdalsavisa frikjent

I en tredje klage ble Namdalsavisa frikjent for en sak om at et holistisk senter floppet. Avisa var klaget inn av den tidligere lederen for senteret fordi hun mente avisen har boikottet henne og unnlatt å omtale virksomheten hennes.

PFU var mest opptatt av at redaksjoner ikke kan unnlate å omtale saker når kilder gjør seg utilgjengelig:

– Det har ikke vært noen tvil for henne underveis om hva de skal skrive om, sa Syse.

Powered by Labrador CMS