Dagbladet har sendt høringssvar til Kildeutvalgets rapport, signert ansvarlig redaktør Alexandra Beverfjord.
Dagbladet har sendt høringssvar til Kildeutvalgets rapport, signert ansvarlig redaktør Alexandra Beverfjord.

Både Dagbladet og VG mener Kildeutvalgets forslag må avvises:
«Overflødig og unødvendig»

VGs kollaps i Bar Vulkan-saken forteller ingenting om pressens etiske standard, skriver avisa i høringsuttalelse, og møter enighet hos VG selv.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I Dagbladets høringsuttalelse til Kildeutvalgets rapport slår redaktør Alexandra Beverfjord fast at de mener de fleste forslagene til endring i Vær varsom-plakatens punkter (VVP) er overflødige og unødvendige.

Kildeutvalget presenterte sin rapport med tittel «Sa hun virkelig det» i november i fjor, med totalt seks forslag til endringer i VVP-punkter om kildearbeid.

Utvalget ble nedsatt av Norsk Presseforbund i kjølvannet av VGs «Sofie-sak», men konkluderte med at praksis ofte avviker fra de pressetiske reglene også i andre redaksjoner.

– Jeg mener vi har dekning for å si at presseetikken langt på vei har blitt individualisert. Hver enkelt journalist lager sine egne normer, uttalte utvalgsleder Sven Egil Omdal til Journalisten.

Forslagene som skulle hjelpe norsk presse nærmere en «bransjestandard» i kildearbeidet, omfattet blant annet nye formuleringer om lydopptak, sitatsjekk, anonyme kilder og sosiale medier.

– Mer offer enn kilde

I sitt høringssvar stiller Dagbladet seg kritisk til selve premisset for at utvalget ble nedsatt, og spør seg om VGs «mange overtramp» i Sofie-saken er et godt utgangspunkt for drøfting av kildebehandling og eventuelle endringer i Vær varsom-plakaten.

En av mellomtitlene i uttalelsen lyder «VGs kollaps i Bar Vulkan-saken forteller ingen ting om pressens etiske standard».

«Var Sofie Bakkemyr i det hele tatt en kilde i saken? Sofie Bakkemyr hadde aldri meldt seg som kilde, eller bedt om å få være kilde. Hun hadde tvert imot bedt om å få være i fred. Mer enn et hensiktsmessig eksempel på problematisk kildekontakt er Sofie Bakkemyr et eksempel på et medieoffer», står det innledningsvis i uttalelsen.

– Ikke egnet sakskompleks

Dagbladet mener Sofie-saken ikke er noe egnet sakskompleks for en gjennomgang av VVP-punktene om kildehåndtering.

«Til det er saken for spesiell, og VGs håndtering ettertrykkelig kritisert og fordømt. De langt fleste av mediebedriftene i Norge kjenner seg ikke igjen i det som skjedde i den saken», argumenteres det i uttalelsen.

Budskapet gjennom høringssvaret er at Dagbladet ber om at VVP fremdeles skal være et «stramt redigert minimumsdokument»:

«Det var vårt inntrykk at VVP har høy legitimitet nettopp fordi den ikke prøver å løse alle tenkelige utfordringer og situasjoner, men overlater til redaksjonene - og PFU - å gjøre sine vurderinger ut fra den gjeldende tekst, og praksis».

Deretter sabler Dagbladet ved Beverfjord ned utvalgets ulike forslag, punkt for punkt. I de fleste tilfellene mener Dagbladet at dagens VVP-tekst er like tilstrekkelig eller mer presis enn det som foreslås fra utvalget.

«Overflødig og unødvendig», er gjennomgangstonen.

– Generelt er det bra at pressens arbeid debatteres, og det erfarne utvalget bak rapporten tar opp mange viktige problemstillinger. Men vår holdning at det ikke er noe påtrengende behov for endringer i VVP nå, kommenterer Beverfjord til Journalisten i en sms.

Samme argumenter fra VG

Dagbladets holdning til Kildeutvalgets forslag finner dessuten klangbunn i høringsuttalelsen fra nettopp VG selv.

VG skriver at utvalget fortjener ros for sitt arbeid, at de trekker fram viktige problemstillinger, at rapporten har bidratt til økt bevissthet om etiske problemstillinger og fått flere medier til å oppdatere «husreglene» sine.

Men samtidig påpeker avisa:

«Pressens Faglige Utvalg felte VG på fem punkter i den såkalte Bar Vulkan-saken. Det er beviset på at pressens etiske regelverk fungerte nøyaktig etter hensikten. Vi trenger ingen endringer i Vær Varsom-plakaten for å kunne forhindre nye feil av samme karakter.»

Videre:

«VGs kritikkverdige håndtering av Bar Vulkan-saken er på ingen måte representativ for våre standarder. Våre feil er heller ikke representative for norske redaksjoners kildearbeid. VGs feiltrinn var alvorlige, men det er ikke empirisk grunnlag for å si at Bar Vulkan-saken avdekket systemfeil eller en ukultur blant norske journalister og redaktører.»

I sin punktvise gjennomgang av forslagene mener også VG at så godt som alle forslagene bør avvises, og at dagens VVP er tilstrekkelig.

Forlenget frist

Medier24 har tidligere omtalt at en rekke redaktører har uttalt lignende syn på utvalgets forslag, under en debatt tidligere i sommer.

Avtroppende PFU-leder og VG-journalist Alf Bjarne Johnsen har i et debattinnlegg tatt til orde for at alle forslagene bør legges vekk, med unntak av ett: «Det er en god idé å speilvende VVP 3.6 til å uttrykke at ingen utenforstående 'har rett til å få utlevert upublisert materiale', slik utvalget foreslo», skrev Johnsen i juni.

Kildeutvalgets rapport er fremdeles ute på høring, med forlenget frist til 1. oktober.

Presseforbundet skriver på egne nettsider at de legger ut innsendte høringssvar fortløpende.

Per 19. august har Norsk Journalistlag og Stavanger Aftenblad sendt inn uttalelser, i tillegg til VG og Dagbladet.

Dagbladet sendte inn sin uttalelse allerede i slutten av mai, VG rundt en måned senere.

Powered by Labrador CMS