Advokat Per Danielsen representerer mannen som krever fem millioner i oppreisning fra Dagbladet. Her i retten fra en annen sak, mot avisa Raumnes.

Dagbladet-saken: – Sikkert flere tusen mennesker som kjenner denne historien

Spår dragkamp om avisas anonymisering.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– I Norge er det tillatt at pressen refererer fra siktelser og tiltaler. Her finnes det verken siktelse eller tiltale, det er ikke snakk om noe referatprivilegium, sa advokat Per Danielsen i sin innledning for Oslo tingrett mandag morgen.

Danielsen representerer en mann som har saksøkt både Dagbladet, redaktør Alexandra Beverfjord, en journalist og en kvinnelig kilde, og som får saken sin behandlet i retten denne uka.

Kvinnen sto fram med fullt navn og bilde i Dagbladet, og fortalte om overgrep hun mener seg utsatt for fra hun var svært ung. Mannen avviser anklagene. Han har blitt anmeldt og politietterforsket, men saken har blitt henlagt.

– Identifikasjon som smitter over

Mannen omtales ikke ved navn i artikkelen, men advokat Danielsen argumenterer for at han likevel er gjenkjennelig, og utdypet i retten:

– Når [kvinnen] står frem med bilde og forteller sin historie, gjenkjenner alle som kjenner historien henne. Det er mer enn godt nok til å kalle identifikasjon, og det smitter over på hennes motpart.

Advokaten mener saken allerede før Dagbladets publisering hadde fått stor spredning, blant annet via kvinnens egne innlegg i sosiale medier, og at svært mange dermed kunne identifisere mannen gjennom det som kom fram i Dagbladet.

– Det er sikkert flere tusen mennesker som kjenner denne historien [på publiseringstidspunktet], sa Danielsen.

Forventer dragkamp

Advokaten fortalte om belastning saken hadde medført for saksøkeren, helt siden anklagene først ble fremmet.

– Det er en besynderlig, unødvendig merbelastning at [kvinnen] har gått til Dagbladet og fått dem til å trykke hele hennes historie med henne identifisert. Dermed blir han også identifisert, og saken gitt veldig stor spredning, sa Danielsen.

Advokaten konstaterte at han forventet en dragkamp om hvorvidt mannen kunne anses som identifisert eller ikke, i retten.

Saksøker krever opptil fem millioner i oppreisningserstatning fra Dagbladet AS, og mellom 250.000 og 500.000 kroner av de personlig saksøkte.

– Tar ikke stilling

Advokat Jon Wessel-Aas representerer avisa, redaktøren og journalisten i saken, og brukte sin innledning på å understreke at Dagbladet hadde utført ordinær og ansvarlig journalistikk i saken:

– Ikke et eneste sted i artikkelen tar Dagbladet stilling til skyldspørsmålet i den underliggende saken. Tvert om går det klart frem, gjentatte ganger og gjennomgående fra Dagbladets side, at de gjengir utsagn og synspunkter fra [kvinnen] og andre kilder.

Wessel-Aas slo fast at anklagene gjengitt i artikkelen objektivt sett er ærekrenkende beskyldninger, men også at slike anklager ofte omtales i blant annet krimjournalistikk.

– Enhver omtale av en siktelse eller mistanke er jo en ærekrenkelse, objektivt sett. Det er likevel ikke sånn at pressen blir dømt hver gang det viser seg at noen blir frifunnet i en straffesak de har dekket, sa advokaten.

– Må vite hvem partene er fra før

Wessel-Aas ramset videre opp alle grep avisa tok for å anonymisere den omtalte mannen best mulig.

– Det handler om alt som ikke er sagt i artikkelen, for å sørge for høyest mulig grad av anonymisering, sa advokaten.

Han viste blant annet til at Dagbladet ikke beskriver verken mannens bosted, alder, etnisitet, eller relasjon til kvinnen.

– De eneste som kan forstå hvem det er snakk om, må vite både om saken og hvem partene i saken er, fra før, sa Wessel-Aas.

Advokaten la til:

– Dersom Dagbladets journalistikk likevel, mot formodning, skulle anses som erstatningsbetingende, er det fremsatte kravet minst 50 ganger høyere enn hva gjeldende rett ville tilsagt.

Den kvinnelige kilden i saken representeres av advokat John Christian Elden.

Han anførte i sin innledning at kvinnen fastholder innholdet i anklagene, at hun ikke har identifisert mannen offentlig, og ikke kan hefte for Dagbladets valg om publisering eller artikkelens innhold.

Påstanden fra alle de saksøkte partene er at de skal frifinnes.

Powered by Labrador CMS