Alf Hildrum.

Retter misnøyen mot Hildrum

Det ulmer av misnøye med Alf Hildrum i TV 2s redaksjon. NJ-klubblederen kjenner seg ikke igjen, men mener det er naturlig at ledelsen får skylda.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er sterke følelser i sving etter allmøtet i TV 2s redaksjonsklubb, Klubb 2, fredag. På møtet ble det presentert en rekke omstridte kuttforslag, som et ledd i prosessen med å oppnå den vedtatte kostnadsreduksjonen på 150 millioner kroner. Medlemmene føler seg kraftig provosert, og i etterkant av møtet sendte klubben en kraftfull uttalelse til TV 2-ledelsen.

En rekke ansatte Journalisten har snakket med, retter først og fremst sitt sinne mot TV 2-sjef Alf Hildrum. De ønsker ikke å stå fram, men flere framhever at Hildrum representerer en annen kultur enn den som har vært typisk for TV 2.

Én journalist betegner Hildrum som en leder av den gamle skolen, som forsøker å tyne enda mer produktivitet ut av en allerede strømlinjeformet og effektiv organisasjon. En annen beskriver sine kolleger som gjennomgående svært lojale, innsatsfylte og oppofrende, og sier at det derfor oppleves som provoserende med nedbemanning og krav om at de som blir igjen må levere enda mer. Ansatte frykter at dette skal gå på helsa løs.

– Bør stå fram

Alf Hildrum møter de ansatte i TV 2s redaksjon i Oslo i dag kl. 13, og kollegene i Bergen onsdag, for å svare på spørsmål om kostnadsprosessen. Lederen av Klubb 2, Finn Ove Hågensen, sier at han ikke har registrert noen massiv misnøye med Hildrum.

– Hvis noen er sterkt kritiske til Hildrum synes jeg de bør stå fram. Vi er inne i en vanskelig prosess, og det er masse frustrasjoner og usikkerhet. Det er vel ikke unaturlig at dette retter seg mot ledelsen, siden det er den som har foreslått kostnadskuttene, sier Hågensen.

«Ikke tillit»

I sin resolusjon slår Klubb 2 fast at den fortsatt anser det som nyttig å samarbeide om den vanskelige innsparingsprosessen. Men:

«Redaksjonsklubben har imidlertid ikke tillit til at arbeidet i den fungerende kostnadsgruppa blir ledet i riktig retning. Vi vil også uttrykke sterk bekymring over at noen av de forslagene som foreligger så langt, i vesentlig grad vil svekke kvaliteten på TV 2s sendinger», skriver klubben.

På spørsmål om dette innebærer mistillit til den innhyrede lederen av kostnadsgruppa, medieutvikleren Lasse Gimnes, velger Hågensen å svare diplomatisk:

– Vi føler at det går for mye i retning av at det er nyhetene som skal ta mesteparten av kuttene, og vi er redde for at både kvalitets- og aktivitetsnivået vil bli redusert på bakgrunn av de forslagene som foreligger nå.

Ber om ny vurdering

Klubb 2 ber om at både framgangsmåten, den økonomiske rammen for nedskjæringene og tidsaspektet blir vurdert på nytt.

«De ansatte i TV 2 har alltid vist ekstraordinær innsatsvilje, fleksibilitet og omstillingsevne. Dette har vært en av bedriftens viktigste suksessfaktorer, som vi nå frykter vil forsvinne».

Klubben legger til at medlemmene er redde for at smertegrensen er nådd, at slitasjeskadene etter hvert blir store og at omfattende konflikter mellom ledelsen og de ansatte blir ødeleggende for TV 2s framtidige konkurranseevne.

– Vi kan ikke gjøre mer enn det vi gjør i dag. Vi kan ikke løpe fortere enn det vi gjør. Vi kan spare inn på mye annet, alt fra binders til programmer, poengterer Hågensen.

Den endelige rapporten med innbakte kuttforslag skal etter planen være ferdig ca. 25. august.

- Ingen oppsigelser

Et rekordantall på over 150 medlemmer deltok på allmøtet fredag. Etter det Journalisten forstår står Klubb 2 fortsatt samlet i forhold til spareprosessen i TV 2, selv om klubbstyret har samarbeidet med ledelsen om å utarbeide kuttforslag. Medlemmene reagerer sterkt både på rammen på 150 milioner kroner og enkeltforslag som at flere medarbeidere må gå kveldsturnus.

– Vårt hovedfokus er at vi skal sørge for at ingen blir oppsagt i TV 2. Jeg har nevnt for Hildrum at det er dette vi prioriterer høyest. Han har svart at det skal han gjøre alt han kan for å unngå, sier Klubb 2-lederen.

(Det har foreløpig ikke lykkes Journalisten å få en kommentar fra ledelsen i TV 2.)

Powered by Labrador CMS