Amedia-direktør Stig Finslo bekrefter at mellomledere og ansatte med redaktørstatus i flere Amedia-aviser er rapportert inn som NJ-medlemmer.

Amedia har rapportert feil i årevis: Fem aviser har hatt unaturlig høye lønnstall

Kan ha påvirket forhandlingene i fem Amedia-aviser.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I flere år har Amedia rapportert inn flere personer enn de som skulle vært med i lønnsstatistikken til Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Feil har dermed oppstått i tallgrunnlaget til fem Amedia-aviser.

Mellomledere og ansatte med redaktørstatus er rapportert inn som vanlige NJ-medlemmer, og har dermed bidratt til at gjennomsnittlønningene i fem Amedia-aviser har ligget unaturlig høyt i lønnsstatistikken.

Avviket ble avdekket i forbindelse med en gjennomgang Journalisten har gjort av tallmaterialet (se faktaboks).

Direktør for utgiverspørsmål i Amedia, Stig Finslo, bekrefter Journalistens funn.

Han kaller det en strukturell feil.

Mellomledere og redaktører

Ifølge Finslo dreier det seg om cirka ti personer.

– Ettersom dette er snakk om mellomledere på redaktørnivå kan noen av dem ha en vesentlig høyere lønn enn gjennomsnittet i redaksjonene, sier han til Journalisten.

Etter at Journalisten gjorde Amedia oppmerksom på dette, har konsernet satt inn tiltak for å rydde opp.

Sånn jobbet vi:

  • Vi gikk igjennom lønnsstatistikken for 2020 og sammenlignet kvinner og menns ansiennitet opp mot personlige tillegg.
  • I statistikken dukket det opp flere mediebedrifter hvor gjennomsnittet og skjevheten var unaturlig høyt.
  • I kontakt med bedriftene det gjaldt, dukket mistanke om rapporteringsfeil opp. Dette kunne Amedia senere bekrefte.

– Vi sørger for at den feilen ikke kommer inn i 2021-statistikken, som er under arbeid, og at det også blir justert opp i 2020-statistikk, sånn at sammenligningsgrunnlaget blir rett, sier Finslo.

Finslo vet ikke hvem de ti er, men kan bekrefte at feilen sannsynligvis har vært der i noen år.

Alt av lønninger og rapporteringer i Amedia håndteres av et tjenestesenter. De rapporterer inn alle organiserte i redaksjonene.

– I en liten avis vet man jo om man er medlem av NJ eller ikke. Man skjønner jo at man ikke skal rapportere inn sjefredaktøren, sier Finslo.

– Har feilen hatt noe å si for lønnsforhandlingene i de fem Amedia-avisene de siste årene?

– Det vet vi jo ikke, men det er klart at om det er én person i en redaksjon på ti stykker som har 300.000 mer i lønn enn de andre, er det jo da mulig at det kan se ut som om alle får gjennomsnittslønn som høyere enn det skal være, sier Finslo og legger til:

– Sånn sett kan det gi utslag, ja.

Tallene stemte ikke

Romerikes Blad er en av avisene som berøres av feilen. I flere år har ansatte i avisa, som ikke er medlemmer i NJ, blitt rapportert inn i lønnsstatistikken som medlemmer.

Det gjennomsnittlige personlige tillegget for noen medarbeidere i Romerikes Blad var høyere enn det enkelte personlige tillegget til de andre ansatte.

– Av en eller annen grunn er det folk som ikke er NJ-medlemmer som har kommet inn i den statistikken. Det er så enkelt som det, sier redaktør i Romerikes Blad, Lars Lier, da Journalisten gjør ham oppmerksom på feilene i innrapporteringen.

– Det var veldig tydelig at det var feil i tallene, sier ansvarlig redaktør i Romerikes blad, Lars Lier til Journalisten.

– Jeg har oversikt over hvem som har hvilke personlige tillegg, sier redaktøren, og påpeker at tallene fra lønnsstatistikken for 2020 ikke stemmer med tallene de selv har.

– Jeg vet ikke når denne feilen har oppstått, men for oss stemte ikke den statistikken dere viste oss, bekrefter han.

– Leit

Nyslått klubbleder i Romerikes Blad Espen Børrestuen er overrasket da Journalisten tar kontakt.

Klubbleder Espen Børrestuen i i Romerikes Blad.

– Opplysningene som kommer fram i denne saken, var ukjente for oss inntil Journalisten tok kontakt, skriver han i en sms.

– Vi synes det er leit at lønnsrapporteringene ikke har vært korrekte, og det er selvsagt beklagelig dersom lønnsnivået i RBs redaksjon faktisk er enda lavere enn det rapporteringen viser. Det er imidlertid bra at dette nå tas tak i fra Amedias side.

Har rydda opp

Fagsjef for digital Utvikling i MBL, Geir Engen, bekrefter at de har fått en oppdatert liste fra Amedia, men er klar på at dette ikke har noe betydning for arbeidet med årets lønnsstatistikk.

– Det er svært komplekst, men det er kun et fåtall medarbeidere det gjelder.

– Kan det ha hatt noe å si for lønnsforhandlingene til de fem avisene?

– Ja, men det er vanskelig for meg å skulle gå inn og si konsekvensene for hver avis, vi opererer med en samlet statistikk for over 2800 medarbeidere, vi kan ikke gå igjennom og dobbeltsjekke alt, men vi har rydda opp. Vi har tatt fatt i det og har foretatt korrigeringer i dette, sier Engen til Journalisten.

Lønnstatistikken for 2020 viser flere andre mediehus med omtrent like store skjevheter i personlige tillegg, uten at vi hittil har fått bekreftet om skjevhetene gjelder feil i rapportering.

Powered by Labrador CMS