Amedia-direktør Stig Finslo har utstrakt kontakt med konsernets mange redaktører.

Amedia-topp: – Har åpenbart skjedd feil

Men mediekonsernet har en slags nulltoleranse for inngrep i redaktørens ansvarsområde, sier Stig Finslo.

Publisert

– Her er det helt åpenbart behov for tiltak, sa redaktørforeningstopp Reidun Kjelling Nybø nylig til Journalisten.

Hun snakket om inngripen i redaktørers ansvarsområde fra eiersiden, i lys av både Journalistens avsløring om Amedias konklusjoner om en varslingssak i Oppland Arbeiderblad og resultatene fra konsernets første redaktørundersøkelse.

Nybø er opptatt av at medieeiere setter inn nødvendige tiltak når brudd på prinsippene blir avdekket.

Det er Amedia også, forsikrer Stig Finslo overfor Journalisten. Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Feil kan skje

Finslo har tittelen direktør for utgiverspørsmål i Amedia, og omtales som «redaktørenes ombudsmann» i konsernet. 

Når Journalisten spør ham om OA-saken, viser han til konfidensialitet i saker han skulle bli involvert i som del av sin rolle.

– Det er dermed ikke naturlig å kommentere enkeltsaker som sådan, heller ikke det konkrete varselet Journalisten har omtalt. Jeg har ikke sett varselet, og ikke vært involvert i behandlingen av det, sier Finslo.

På generelt grunnlag viser han til redaktørundersøkelsen som er gjennomført innen Amedia. Der opplyser ti redaktører at de har opplevd å bli instruert eller overprøvd i redaksjonelle spørsmål, seks av dem flere ganger.

– Jeg har tidligere uttalt at vi ser alvorlig på tingene som kommer frem i den undersøkelsen. Det er viktig for oss at vi er tydelige på hva som er rett og galt, og hvor våre linjer går når det er snakk om innblanding i redaktørens ansvarsområde, sier direktøren.

Når Finslo og Amedia blir kjent med spørsmål av denne typen, vil det alltid handle om å kartlegge hva som faktisk har skjedd, forteller han.

– Feil kan skje, og det kommer frem i undersøkelsen at det åpenbart har skjedd feil.

Varslingskanal for redaktørene

Neste oppgave er å sikre at det er tydelig hvordan Amedia trekker opp grensene for redaktørens ansvar og myndighet, forteller han.

Det sentrale for Finslo er å forsikre seg om at policyen er forstått, akseptert og blir respektert, sier han.

– Vi har vært tydelige på at vi har en slags nulltoleranse for inngrep i redaktørens ansvarsområde. Det er viktig for oss å søke å unngå avvik, eller rette opp avvik hvis vi kommer over det. Dette skal vi fortsette å jobbe med nå, med undersøkelsen i hendene, sier Finslo.

Han bekrefter at Amedia-redaktører kontakter ham med både spørsmål og konkrete saker, og at han blir brukt som rådgiver.

– Formelt sett er jeg også en varslingskanal for redaktørene, enten det er bekymringsmeldinger eller andre ting som går på redaksjonell innblanding. Saker kan også reises via meg, men hvilke saker jeg konkret har hatt eller ikke har hatt på mitt bord, er ikke noe jeg finner naturlig å snakke om.

Powered by Labrador CMS