– Vi opplever at folk har vært veldig fleksible, som har gjort at dagene kan ha fungert bedre, sier Olav Hypher, organisasjonsdirektør i NRK.

NRK har hatt færre vikarer på jobb i pandemiåret

Redaksjonene har også hatt lavere sykefravær.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRK brukte vikarer i mindre grad i 2020 enn året før.

Det var en nedgang på 12 prosent i redaksjonelle vikar-årsverk. Det viser tall Journalisten har fått innsyn i fra NRK.

– Det er nærliggende å tro at det kan ha sammenheng med mindre sykefravær, sier organisasjonsdirektør i NRK Olav Hypher.

I 2019 var det 164 årsverk med redaksjonelle vikarer i NRK, mot 144 i 2020. NRK-redaksjonene brukte også tilkallingsvikarer i mindre grad i fjor, med en nedgang på 11 prosent.

Det ble samtidig også færre faste ansatte i fjor, som er en del av en større nedadgående trend.

Olav Hypher, organsiasjonsdirektør i NRK

FAKTA

Antall red. vikar-årsverk:

2020: 144

2019: 164

2018: 166

2017: 147

2016: 148

2015: 123

Antall red. årsverk tilkallingsvikar:

2020: 27

2019: 31

2018: 30

2017: 31

2016: 34

  • Ikke alle årsverkene er klassiske journalist-stillinger, selv om NRK i sitt system definerer dem som «journalist».
  • Journalisten har fått tall brutt ned på måneds-nivå. Tallene over her er et gjennomsnitt av disse.

Kilde: NRK

Lavere sykefravær

Hypher presiserer at de ennå ikke har fått analysert årsaks-sammenhengene grundig for nedgangen på vikarbruken, men at de har en hypotese om at det er en sammenheng mellom lavere sykefravær og lavere bruk av vikarer og tilkallingsvikarer.

I løpet av fjoråret så de en nedgang i korttids-sykefravær, forteller direktøren. Han oppgir at han ikke ennå kan gå ut eksternt med hvor stor nedgangen har vært.

Hypher sier at årsaken til nedgangen kan være at det har vært færre som har vært syke av influensa og lignende, men påpeker at dette ikke er noe de har fått analysert.

– Vært veldig fleksible

Hypher sier at mange har hatt mer fleksible dager dette året, som kan ha ført til at hverdagen har fungert bedre, til tross for tidvis stengte barnehager og skoler.

– Dette har vært et år der vi har samarbeida godt. Vi har prøvd å legge til rette for en mest mulig velfungerende hverdag, ved å kombinere det å lage et best mulig tilbud til publikum, med å jobbe hjemmefra og kanskje ha barn hjemme fordi de er sjuke eller at skolene er stengte.

– Vi opplever at folk har vært veldig fleksible, som har gjort at dagene kan ha fungert bedre. Som igjen kan ha hatt en positiv effekt på sykefraværet.

Han peker også på at det kan være at fleksibiliteten óg har ført at de ikke alltid har trengt å sette inn en vikar ved fravær.

– Det er ingen grundig analyse, men en nærliggende hypotese, sier han.

Hypher sier at NRK ikke vil være det samme når pandemien er ferdig, som det var i februar 2020. Selv om denne krisa har ført til mye som er negativt, er det også en del positive ting de vil ta med seg videre, forteller han.

– Det handler ikke bare om sykefravær og fleksibilitet, men også at vi har fått styrka samhandlingen på tvers i NRK, sier han.

Powered by Labrador CMS