NRK-strid i arbeidsretten

Møter NJ i årelang og omfattende krangel om retten til kortere arbeidsuke.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag møtes Norsk Journalistlag og NRK i arbeidsretten for avklare en tilspisset strid om ukentlig arbeidstid for journalister. Det er satt av to dager til saken, der arbeidsgiverforeningen Spekter representerer NRK.

I juni i fjor innførte NRK nye retningslinjer for retten til en time kortere ukentlig arbeidstid – 36,5 timer – for de som jobber ulike skift. Det vakte stor oppstandelse hos flere hundre NRK-journalister da arbeidsgiveren endret en 25 år gammel praksis og oppjusterte arbeidstiden deres med én time i uka.

Lokale drøftelser mellom NRKs Journalistlag (NRKJ) og arbeidsgiversiden førte ikke fram. Saken ble derfor brakt inn for NJ og Spekter.

Endte med stevning

NJ argumenterte forgjeves overfor Spekter med at de nye retningslinjene slår urimelig ut. I oktober i fjor måtte partene konstatere brudd og i januar stevnet NJ NRK for arbeidsretten.

I stevningen krever NJ reduksjon av arbeidstiden for tre ansatte på ulike avdelinger i NRK. Dersom retten gir medhold i de tre aktuelle sakene, vil det ifølge NJ få betydning for mellom 500 og 700 journalister som går i liknende turnuser.

– Veldig mange av NRKJs medlemmer som har høy ulempebelastning får ikke lenger redusert arbeidstid, noe de etter vår mening har krav på gjennom paragraf 6.2.2. i Journalistavtalen mellom NJ og NRK. NRK innførte i fjor en ensidig tolkning som fratok våre medlemmer dette vernet, sier 1. nestleder i NRKJ, Richard Aune.

Mangeårig uenighet

NRK og NRKJ har hatt temaet på bordet gjennom seks-sju år. Stridens kjerne er paragraf 6 i NRKJs tariffavtale. Den slår fast at alle NRKJ-medlemmer i utgangspunktet har 37,5 times arbeidsuke. De som jobber mer enn ti søndager i året får 35,5 timers arbeidsuke. Paragrafpunkt 6.2.2 sier at de som har skiftarbeid på hverdager får 36.5 timers uke.

I det aktuelle paragrafpunktet, som ifølge NRKJ ble innført på 80-tallet, heter det:

“Den ukentlige arbeidstiden skal ikke overstige 36,5 timer i gjennomsnitt for vanlig 2-skiftsarbeid som verken går regelmessig lørdag kveld eller i helgedøgnet (dog inntil 10 søndager i året etter fastsatt arbeidsplan)”.

Hva er toskiftsarbeid?

Partene er uenige om hva som er vanlig toskiftsarbeid. NRK har argumentert med at fordi journalistene ikke går i skift som direkte avløser hverandre, så faller ikke de ikke innenfor reglene om toskift. Bedriften mener journalistene ikke jobber toskift selv om de arbeider morgener og kvelder.

Aune mener arbeidsrettssaken bør avklare om det er arbeidsbelastningen som skal være avgjørende, og ikke toskift-begrepet i det omstridte punkt 6.2.2.

– Journalister går ikke nødvendigvis i skift i samme forstand som i en fabrikk, ved at andre overtar og fullfører stoffet ditt. Etter vår mening bør skift sidestilles med turnus, sier han.

Levelig hverdag

– Men må ikke også NRKs journalister være forberedt på å jenke litt på slike krav, i en tid da mediebedrift etter mediebedrift kutter kostnader og nedbemanner?

– Vi har også opplevd kutt og nedbemanning. Hvis det kommer ytterligere kuttbehov skal vi selvsagt se på det. Men det viktigste er at vi har en arbeidshverdag som er levelig. Jeg tror ikke løsningen er å stramme inn på vernebestemmelsene, sier Aune.

Enhetlig praksis

NRK ønsker en enhetlig praksis når det gjelder turnusarbeid og ubekvem arbeidstid. Men partene har aldri klart å bli enige om utformingen av en ny praksis.

– Resultatet er at folk som har arbeidet 36,5 timers uke i 20-25 år nå opplever at NRK ensidig og med et pennestrøk har innført et system som gjør at de i sum må jobbe godt over en uke mer i året. Det reagerer folk på, uttalte Aune til Journalisten da vi omtalte konflikten i fjor høst.

Hele NRK berørt

NRK startet en gradvis innføring av det nye turnussystemet i juni i 2013. Ifølge NRKJ gjelder striden hele NRK og alle medarbeiderne som jobber turnus og ubekvem arbeidstid, særlig i nyhetsredaksjonene på Marienlyst og ute på distriktskontorene.

Det lyktes ikke Journalisten å få kommentar fra NRKs ledelse mandag.

NJs prosessfullmektig i arbeidsrettssaken mot NRK er NJ-advokat August Ringvold, mens Spekter er representert med advokat Tarjei Thorkildsen fra advokatfirmaet Bahr.

 

Powered by Labrador CMS