Generalsekretær Arne Jensen, ansvarlig redaktør Gard Steiro og advokat Ina Lindahl Nyrud i henholdsvis Norsk redaktørforening, VG og Norsk Journalistlag.

– Saken er prinsipielt viktig. Den handler ikke bare om vi i VG kan fullføre vårt arbeid med illegale våpen

Tar Riksadvokaten til Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Redaktørforening (NR) og VG tar nå striden om innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene til Høyesterett, skriver de tre i en pressemelding.

VG gikk sammen med NR og NJ i januar til søksmål mot Riksadvokaten, etter at VG ble nektet innsyn i flere dokumenter. Etter å ha tapt i to rettsrunder, setter de tre nå sin lit til Høyesterett.

Håndtering av tjenestevåpen

Siden høsten 2019 har VG skrevet en rekke artikler om Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen, og den tilknytning en rekke fremtredende polititjenestemenn og offiserer har hatt til slike våpen.

Avisen satte også søkelys på at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten. Saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten.

I forbindelse med dette arbeidet, ba VG-journalist Ola Haram om innsyn i flere sentrale dokumenter. Med unntak av selve påtalevedtaket, ble begjæringen avslått av Riksadvokaten, noe som har vanskeliggjort VGs videre arbeid med å granske henleggelsen av en sak mot en av politiets egne ledende tjenestemenn, hevder NJ, NR og VG.

– Ved å bringe saken inn for vår øverste domstol, ønsker vi en rettsavgjørelse som uttrykkelig fastslår at journalister har krav på slike straffesaksdokumenter. Vi mener kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett er i strid med nyere rettsavgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Vi mener retten tar feil i sin vurdering av den allmenne interessen i saken, sier NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud ifølge pressemeldingen.

Norsk Redaktørforenings generalsekretær, Arne Jensen, er ifølge pressemeldingen undrende til lagmannsrettens konklusjon.

– Når påtalemyndigheten henlegger saker mot ledende polititjenestemenn så har det åpenbart stor allmenn interesse knyttet til grunnlaget for henleggelsen. Det er overraskende at lagmannsretten tilsynelatende ikke ser at dette berører tilliten til politiet og rettsvesenet.

Ikke vanskelig beslutning

VGs ansvarlige redaktør, Gard Steiro, sier det ikke var vanskelig å ta beslutningen om å anke til Høyesterett.

– Saken er prinsipielt viktig. Den handler ikke bare om vi i VG kan fullføre vårt arbeid med illegale våpen, men om norsk presses mulighet til å drive kritisk journalistikk mot politiet. Nektes mediene innsyn i dokumenter som belyser kritikkverdige forhold begått av sentrale politifolk, blir det langt vanskeligere å utføre oppdraget vårt. Lukkethet er utfordrende for pressen, men først og fremst et slag for tilliten til myndighetene.

Det er advokatene Halvard Helle og Halvor Manshaus hos advokatfirmaet Schjødt som fører saken på vegne av VG, NJ og NR.

Powered by Labrador CMS