Lise Askvik klager inn NRK for PFU.

Klager NRK inn for PFU for omtale av Twitter-trakassering

– Spent på hvor prinsipielt PFU vil behandle saken, sier Lise Askvik.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

«Stortingspolitiker ble seksuelt trakassert etter klima-tweet», skrev NRK i en nettsak i juli i fjor.

Etter at Høyre-politiker Lene Westgaard-Halle hadde oppfordret alle til å tenke over hvordan man bidrar til å kutte klimautslipp, twitret advokat Arne Seland fra sin personlige konto: «Jeg tror jeg har pult henne. Er ikke sikker.»

Nå har NRK-artikkelen blitt klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) av tidligere journalist og radioprofil Lise Askvik, nå leder av Helsepartiet. Seland har gitt sitt samtykke til klagen.

NRK avviser presseetiske brudd, se utdrag fra PFU-tilsvaret lenger ned i artikkelen.

– Fordreid fremstilling

– Dette er en sak som fikk svært bred spredning, uten at folk fikk se hva som faktisk hadde skjedd, sier Askvik til Journalisten.

Hun forteller at hun er en Twitter-bekjent av Seland, og at de har møttes noen ganger utenfor nettet også.

Askvik reagerer blant annet på at NRK omtaler Twitter-meldingen som et svar sendt til Westgaard-Halle.

«NRK.no fremstiller saken som om Seland skal ha svart direkte til stortingsrepresentanten, noe også sakens tittel indikerer. Det er ikke tilfellet. Det var ingen dialog mellom Seland og Westgaard-Halle», står det i klagen.

Askvik anfører at Seland svarte på en Twitter-melding fra en annen, anonym bruker. Denne brukeren hadde tagget Westgaard-Halle i sin melding, og Selands svarmelding inneholdt også denne taggen. I skjermdumpen NRK publiserte, var det anonyme brukernavnet sladdet.

«Etter publisering fremgikk det av tilbakemeldinger til Seland at leserne da også oppfattet saken som om han hadde sendt meldingen direkte til Westgaard-Halle, ut av intet. Slik NRK la opp til», står det i klagen.

– Forsvarer ikke det han skrev

Askvik klager også på at Seland ikke fikk respons fra NRK, da han ba dem gi lesere tilgang på linken til twitterdialogen i sin helhet.

«Seland ble lovet vaktsjefens tilbakemelding på dette, men den kom aldri fra NRK. Ingen av Selands innspill for en mest mulig sannferdig fremstilling ble tatt til følge av NRK.no», står det i klagen.

– Når Seland ber om at hele dialogen skal gjøres tilgjengelig, ønsker han bare mer innsyn. Når NRK overhører dette, og heller ikke svarer på henvendelsen, mistenker jeg de har latt sensasjonslysten fare av med seg, sier Askvik.

NRK-artikkelen endte som en «fordreid fremstilling av Selands motivasjon, ytring og tweetens kontekst», konkluderer Askvik i klagen. Klageren mener NRK har brutt Vær varsom-plakatens (VVP) punkter 3.2, 4.1, 4.4, 4.11 og 4.1.

I klagen hevdes det også at NRK-artikler om saken ble brukt som «hovedbevisene» i en disiplinærsak der Seland risikerte å miste advokatbevillingen tidligere i år.

– Etter min mening er dette en storm i et vannglass som holdt på å gjøre stor skade i Arne Selands liv. Tweeten hans var verken morsom eller elegant, så jeg forsvarer ikke det han skrev. Det jeg ønsker, er en prinsipiell gjennomgang av det journalistiske håndverket, og jeg er spent på hvor prinsipielt PFU vil behandle saken, sier Askvik til Journalisten.

– Gjengitt korrekt

NRK mener at de ikke har brutt med VVP på noen av punktene, og at alle relevante fakta i saken er gjengitt korrekt, går det fram av PFU-tilsvaret.

«Arne Seland er en erfaren og aktiv debattant med mange følgere på Twitter, og vi må gå ut fra at han kjenner godt til hvordan svar-funksjonen virker og også har gjort det i dette tilfellet. Hvis svaret hadde blitt sendt til Westgaard-Halle ved en feil ville det dessuten vært enkelt å si fra om dette da hun sendte sin reaksjon som svar direkte til ham», skriver NRK, og videre:

«Vi kan ikke se at vi har gjengitt innholdet i disse meldingene på noen misvisende eller forvrengt måte. Saken bygger på ordrett gjengivelse av det som er skrevet, og reaksjonene på dette. Arne Seland ble også kontaktet og gitt anledning til å kommentere kritikken mot ham og komme med sin versjon av saken.»

– Offentlig ytring

NRK skriver at det neppe kan være tvil om at innholdet i meldingen er trakasserende, og at dette blir forsterket av at avsenderen er en offentlig kjent advokat.

NRK påpeker også at Seland sendte meldingen fra en konto med mer enn 3300 følgere.

«Selv om meldingen ikke hadde vært sendt til noen særskilte mottakere hadde det vært å anse som en offentlig publisert ytring, der avsenderen må ta ansvar for innholdet i den.»

Når det gjelder sladdingen av den anonyme deltakeren i Twitter-utvekslingen, opplyser NRK at de har som generell policy å ikke lenke til eller promotere anonyme kontoer med ukjent avsender fra sosiale medier.

Ikke enig i at sladding skaper falskt inntrykk

Rikskringkasteren erkjenner at sladdingen burde vært markert tydeligere i skjermdumpen, med informasjon om grunnen til dette i bildetekst. Men:

«Samtidig kan vi ikke være enig i at dette skulle være en manipulering av skjermdumpen som skaper et falskt inntrykk av den faktiske informasjonen i skjermdumpen. Hovedpoenget i skjermdumpen er at den dokumenterer at meldingen ble sendt som svar til Lene Westgaard-Halle. Det framgår også at meldingen ble sendt til flere mottakere enn henne.»

NRK mener det ikke er vesentlig informasjon i denne saken å fortelle akkurat hvilke kontoer og brukere som ellers var mottakere av meldingen.

Tilsvaret er signert nyhetsdirektør Helje Solberg.

PFU opplyser at de fikk inn klagen i slutten av januar, men at det ikke er satt opp når den skal behandles i utvalget.

Powered by Labrador CMS