SEIRET: - Vi kommer ikke til å feire dette på annen måte enn det vi ellers pleier å markere av hyggelige ting som skjer i RiksTV,ved at vi kjøper inn en stor og god kake, sier administrerende direktør Christian Birkeland.

RiksTV vant vederlagsstrid

Norwaco krevde tosifret millionbeløp i året. Fikk 2,7 millioner i saksomkostninger.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I en fersk dom slår Oslo tingrett fast at RiksTV driver med tilrettelegging for kringkasting og ikke med videresending, slik opphavsrettsorganisasjonen Norwaco har hevdet. Det betyr at RiksTV ikke skal betale vederlag til Norwaco.

RiksTV har hele tiden hevdet at det er tv-kanalene som betaler for sin bruk av rettigheter for lyd og bilder, og at Norwaco dermed ikke skal ha betalt fra RiksTV for den samme utnyttelsen. Nå har Oslo tingrett slått fast at slik skal det være. Tvisten om klarering og betaling har pågått i flere år og er knyttet til åndsverkslovens paragraf 34.

Har krevd klarering

Norwaco har tidligere saksøkt RiksTV da de mente at bakkenett-distribusjonen som skjer via RiksTV måtte anses som videresending. Rettighetsorganisasjonen har krevd et tosifret millionbeløp årlig fra 2007 og fram til i dag for klarering av opphavsrettigheter brukt i TV-programmer.

RiksTV har hele tiden benektet dette og har ment at Norwaco ikke hadde søksmålskompetanse. Oslo tingrett var enig med RiksTV, men selskapet tapte i Borgarting lagmannsrett og anken ble avvist av Høyesteretts ankeutvalg. Deretter gikk RiksTV til ny rettssak mot Norwaco. Saken startet i Oslo tingrett 3. april.

Nå foreligger dommen.

– Godt fundamentert

– Vi er glad for det retten har kommet fram til, og er også fornøyd med at dommen er så grundig juridisk fundamentert. Vi leser dommen som om tingretten er enig med oss hele veien, sier administrerende direktør Christian Birkeland i RiksTV i en pressemelding.

Dommen bygger på en erkjennelse av at tv-kanalene ikke selv foretar den tekniske utsendelsen i nettet. Hver enkelt tv-kanal leverer sitt fjernsynssignal til RiksTV. TV-distributøren pakker, koder og distribuerer sendingene til sine kunder.

RiksTV vant fram med sitt syn om at denne distribusjonen er å anse som en del tv-kanalenes egen utnyttelse, det vil si kringkasting av fjernsynssendinger.

Tv-kanalene støtter RiksTV

Også tv-kanalene har vært enige med RiksTV om at distributøren driver tilrettelegging for kringkasting og ikke videresending. Kanalene anser bakkenettdistribusjon som en del av deres primærkringkasting, og har påtatt seg å klarere distribusjonen med rettighetshaverne.

 I sin vurdering har retten lagt vekt på at tv-kanalene transporterer sine signaler direkte til RiksTV, uten at de aktuelle signalene først har vært tilgjengelige for seerne.

Norwaco ble også pålagt saksomkostningene på 2,68 millioner NOK.

Ikke klarert

Oslo tingrett understreker at rettssaken har avdekket rettigheter som ikke er klarert med rettighetshaverne. Men dette skal være kringkasternes ansvar, ikke RiksTVs.

– Det følger av dommen at det er rettigheter som ikke er klarert, men vi har ikke analysert ferdig dommen. Derfor har vi heller ikke tatt stilling til om vi skal anke eller ikke, sier Cathrine Nagell, direktør i Norwaco, til Aftenposten.

Powered by Labrador CMS