«Dagbladet forstår at publiseringen av artikkelen har vært belastende for de involverte», skriver Dagbladet fredag kveld.

Dagbladet beklager: – Kunne gjort mer 

Beklager mangelfull moderering på Facebook og for dårlig kildetilfang.

Publisert

«Vi ser at Dagbladets artikkel har svakheter. Vi kunne hatt et bredere kildetilfang i saken», skriver Dagbladet fredag kveld.

«Formålet med artikkelen var systemkritikk, og Dagbladets holdning er at mobbing aldri er barns ansvar. Likevel ser vi at Dagbladet kunne gjort mer for å ivareta barna og deres foresatte», fortsetter Dagbladet i artikkelen som har overskriften «Dagbladet beklager».

Artikkelen som beklages omhandler mobbing og sjikane i Bykle kommune, og ble publisert på Dagbladet.no 13. juli. Samme dag ble den delt på Dagbladets Facebook-side. 

«Dagbladets redaksjonelle ansvar omfatter også kommentarfeltene. I dette tilfellet har vi ikke ivaretatt dette ansvaret på en tilfredsstillende måte. Vi beklager på det sterkeste de konsekvenser dette har påført barna og deres foresatte», skriver avisen.

Videre står det:

«Dagbladet forstår at publiseringen av artikkelen har vært belastende for de involverte, og at hensynet til dem kunne vært ivaretatt på en bedre måte i Dagbladets artikkel.»

Powered by Labrador CMS