Dagbladet-redaktør Frode Hansen, her fotografert under Norsk redaktørforenings høstmøte i fjor.

Dagbladet omorganiserer:  Oppløser gravegruppe og ansetter KI-sjef

– Vi er ferdig med å transformere oss fra print til det digitale. Nå er vi i gang med å transformere det digitale, sier stabsredaktør Jan Thomas Holmlund.

Publisert Sist oppdatert

Under et allmøte torsdag la ledelsen i Dagbladet fram rammene for den planlagte omorganiseringen av mediehuset. 

Omorganiseringsposjektet, som er ledet av nyhetsredaktør Mads. A. Andersen, har de jobbet med siden årsskiftet.

– Bakgrunnen for at vi setter i gang med prosjektet er at vi har en ganske klar antagelse om at vi ikke er optimalt organisert i møtet med en digital fremtid, sa Andersen til Journalisten i januar.

Ingen nedbemanning

Andersen mente da at Dagbladet måtte bli flinkere på å få til samhandling mellom ulike avdelinger. 

Stabsredaktør i Dagbladet Jan Thomas Holmlund.

Etter allmøtet med redaksjonen sier stabsredaktør i Dagbladet, Jan Thomas Holmlund, at de er veldig fornøyd med prosessen så langt. 

Han forteller at redaksjonsklubben har vært representert i prosjektgruppa gjennom hele prosessen. I tillegg har de vært ute i redaksjonen og henta inn innspill, blant annet gjennom en spørreundersøkelse blant alle ansatte. 

– Det nye nå er at vi er ferdig med å transformere oss fra print til det digitale, nå er vi i gang med å transformere det digitale, sier Holmlund til Journalisten. 

Han bekrefter samtidig at det ikke er snakk om at Dagbladet skal nedbemanne.

– I disse tider har det vært et privilegium å få jobbe med et omorganiseringsprosjekt som ikke handler om å kutte antall årsverk. Det har bare vært konstruktivt, og vi har bare kunnet tenke slagkraft framover. Det har vært veldig fint, sier han. 

Oppretter nye stillinger

Framover skal Dagbladet styrkes på «breaking» og dagsorden, forteller Holmlund. 
Avisas gravegruppe oppløses og innlemmes i én nyhetsavdeling. 

– Betyr det at dere skal slutte å grave? 

– Nei, det er veldig fint å kunne svare nei på det. Det er ikke så dramatisk, dette er kun en organisatorisk endring.

Det opprettes samtidig to nye redaksjonssjefstillinger som henholdsvis skal dyrke dagsorden og løpende nyhetsdekning. I tillegg skal de ansette en KI-sjef. 

– Det tror vi blir en veldig viktig stilling fremover. Den personen skal jobbe med implementering av kunstig intelligens i dag-til-dag-arbeidet i redaksjonen, sier Holmlund.

Han legger til: 

–  Vi tror KI kommer til å påvirke hverdagen til veldig mange produkter i åra framover, og da er det viktig for oss å være med på det som skjer. 

– En naturlig utvikling

Gravesjef i Dagbladet, Siri Gedde-Dahl, mener det ikke er unaturlig at ledelsen nå kaster kortene på nytt etter så mange år. 

 – Jeg syns det er en naturlig utvikling, for situasjonen er en annen nå enn den var for noen år siden. Det som fungerte da er ikke sikkert det fungerer i dag. Det er fint at det skjer noe og at ledelsen tar tak i dette, sier hun til Journalisten.

Siri Gedde-Dahl, gravesjef i Dagbladet.

 Gedde-Dahl forteller at hun beholder sin tittel som gravesjef selv om gravegruppa hun til nå har ledet skal implementeres i nyhetsavdelingen. Hun forteller at hovedtanken er at de ikke lenger skal sitte på siden av organisasjonen, men at gravekompetansen heller skal inn i organisasjonen. 

 – Det vi i gravegruppa er opptatt av er å kunne jobbe med samfunnsmessig viktig journalistikk i halvlange eller lange løp. For meg har det vært viktig at ledelsen nå vil sette dagsorden, sier hun. 

Hun legger til: 

– Vi har etter hvert blitt ganske flinke på «breaking», men vi er kanskje ikke like flinke til å promotere egne saker. Det gjelder både saker som kommer fra gravegruppa, men også saker som kommer fra nyhet. 

– Hvis dette kan føre til at flere melder seg på et løp for å gjøre egne saker, så er jo det kjempebra. Det skal jeg støtte og hjelpe til på alle måter. 

Powered by Labrador CMS