Dagbladet under 100.000

Falt med over 15 prosent i første kvartal.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I et skriv fra eierselskapet Berner Gruppen går det fram at Dagbladet ikke har klart å bremse opplagsfallet til sitt hovedprodukt. I meldingen står det at avisen har et opplagsfall på 15,2 prosent i første kvartal sammenlignet med fjoråret.

For første gang oppgir ikke Berner Gruppen hva gjennomsnittsopplaget på alle dager er, men i meldingen fra første kvartal i 2009 heter det at opplaget var på 106.408 aviser på hverdager. Lørdag ligger høyere, men igjen oppgir ikke eierkonsernet hva de faktiske tallene er. Ved utgangen av året hadde Dagbladet 105.255 aviser i snittopplag.

Budsjettert

Konsernsjef Tore Stangebye sier at situasjonen i konsernet er som forventet og at de er tatt høyde for opplagsfallet i budsjettet. Tidligere er det blitt kjent at Dagbladet har budsjettert med et snittopplag på 80.000 i 2010 (mandag-fredag).

Stangebye mener avisa skal klare å dempe fallet gjennom endringer i produktet.

– Vi har allerede gjort noen grep med lay-out-endringer og TV bak igjen, og lederne foran. Vi fått en bedre situasjonen enn vi hadde budsjettert med. Men vi ser det ikke er godt nok og jobber med tiltak for å bremse fallet.

Kompakt

Da Dagbladet beskar søndagsavisen til en kompakt, viste tallene etter to uker at løssalget økte. Den utviklingen har ikke holdt seg gjennom første kvartal, og Stangebye forteller at søndag ikke er noe unntak fra gjennomsnittet.

– Du kan si vi har en utvikling på søndag som er i tråd med det som er vårt totale opplagsfall. Det positive elementet er at vi har bedring på lørdag, den går mindre tilbake enn resten av uken.

Stangebye utelukker ikke at også resten av uken kan bli beskåret, dersom det kan bremset opplagsfallet og stabilisere opplaget.

– Det er ikke noe vi har diskutert den senere tiden, men det er klart at vi leter etter nye muligheter for print som gjør at vi klarer å bremse og stabilisere opplaget.

Kostnader

Omsetning i avisen falt med nesten seks millioner kroner til 130,1 millioner. Kostnadsprogrammene har begynt å vise resultater, avisens utgifter er redusert med 26,9 millioner kroner.

– Det som er bra er at vi har klart å ta ned kostnadene innenfor de områdene som ikke definert som innerste kjerne. Det betyr at vi fortsatt har muskler og kraft i forbindelse med journalistikk og salg.

Driftsresultatet i avisen endte på 6 millioner kroner. Dette er en forbedring på 18,5 millioner sammenlignet med samme tid i fjor.

Ikke på nett

På nett er det også bedring, men driftsresultatet endte likevel i et underskudd på én million kroner. Driftsinntektene til DB Medialab falt i perioden med 11,8 prosent til 24,6 millioner kroner.

Også på nett begynner kostnadsprogrammene å vise resultater. Driftskostnadene var i perioden seks millioner kroner lavere enn ved samme tid i fjor.

Stangebye forklarer at det er det labile annonsemarkedet som har ført til negativt driftsresultat. Han har forhåpninger om en positiv utvikling gjennom 2010.

– Men det er først i 2011 at det kommer til å bli særlig vekst i forhold til hva vi har sett i tidligere kvartaler.

Det er ikke tatt høyde for underskudd i nettdelen i 2010-budsjettet.

Seddeltrykk

Dagblad Trykk fortsetter å levere røde tall til sine eiere. Driftsresultatet ga et underskudd på 1,3 millioner kroner, noe som er 300.000 kroner svakere enn ved samme tid i fjor.

Omsetningen falt med 32 prosent i perioden og endte på 35,9 millioner kroner.

– Trykkeriet er i en situasjon hvor de opplever at deres faste kunder ber om lavere trykte opplag og markedet for reklamebilag nærmest har tørket ut, det gjør at kapitalutnyttelsen blir for dårlig og gjennom det settes økonomien under press.

Dagblad Trykk har gjennomført kostnadsprogram og nedbemanning siden samme tidspunkt i fjor. Bemanningen er redusert med 42 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Ifølge meldingen forventes det at omstillingene vil begynne å vise resultater i andre kvartal.

Samtidig har det vært spekulert rundt et eventuelt salg av trykkeriet. Stangebye forteller at Berner Gruppen følger utviklingen hvor Edda og Polaris vurderer å slå sammen sine trykkerier, A-pressen har vært i dialog med Edda om mulig felles selskap. Berner Gruppen ønsker ikke å stå utenfor mulige fremtidige konstellasjoner.

– Det er naturlig for oss også å lete etter mulige samarbeidskonstellasjoner slik at vi får en annen struktur, og vi ønsker å være en del av det.

Papirtap

På eiendomsfronten har Berner Gruppen nå årlige leieinntekter på 47 millioner kroner, 45 av disse millionene kommer fra eksterne leietakere.

På finans viser porteføljen negative resultater i første kvartal. Kurstapet tilsvarer 9,1 millioner kroner, mens tilsvarende tall var på 800.000 kroner i fjor. I løpet av første kvartal har verdien av porteføljen falt med åtte millioner kroner, til rundt 240 millioner.

Powered by Labrador CMS