Gard Steiro mener det er svært uheldig at journalister vegrer seg for å skrive visse saker. Han er ikke i tvil om at det kan bidra til å svekke journalistikken og den offentlige samtalen. Her fotografert ved en tidligere anledning.

Trusler mot journalister

Demper eller vinkler om saker på grunn av trusler og trakassering

– Veldig uheldige konsekvenser for det offentlige ordskiftet, sier VG-sjef Gard Steiro. 

Publisert

I en spørreundersøkelse initiert av NRK har journalister i blant annet TV 2, Aftenposten, VG, E24 og NRK blitt spurt om opplevelser av trakassering, trusler, vold og uønsket oppførsel har ført til selvsensur. 

I undersøkelsen kommer det fram at hele 11 prosent av respondentene svarer at de er blitt utsatt for trakassering det siste året. Seks prosent svarer at de har opplevd trusler.

Demper og vinkler om saker

Journalisten har nå fått tilgang til ytterligere resultater fra undersøkelsen som viser at hele seks prosent av respondentene svarer at de ofte eller svært ofte demper eller vinkler om saker på grunn av trakassering, trusler og vold. 

Sidsel Avlund NRK
fagansvarlig for journalistsikkerhet i NRK Sidsel Avlund.

– Resultatene viser at trusler og trakassering går ut over journalistikken. I ytterste konsekvens er det en fare for demokratiet om journalistikken blir påvirka, sier fagansvarlig for journalistsikkerhet i NRK, Sidsel Avlund, til Journalisten. 

Hun har sammen med HMS-leder i NRK, Tove Aabakken, hatt ansvaret for undersøkelsen på vegne av rikskringkasteren. 

Dette er første gang mediene selv har gått sammen om å undersøke i hvor stor grad deres journalister blir påvirket av trusler, trakassering og vold. 

– Det offentlige ordskiftet er tøft, og å stå i det alene enda tøffere. Kun ved å stå sammen, og informere videre om hva som skjer, kan vi verne om journalistikken, men det betyr at vi må vi bli flinkere til å dele det vi opplever, sier Avlund.

Mottar mer enn de kan tåle

Da Ytringsfrihetskommisjonen skulle utrede ytringsfriheten i Norge i 2022, fikk de spesifikt i oppdrag å vurdere i hvilken grad trusler og hets kan føre til selvsensur i journalistikken. 

Da de la fram rapporten i 2022, gikk de langt i å friskmelde ytringsklimaet i Norge.

Under høringsrunden stilte Norsk Journalistlag (NJ) seg kritisk til kommisjonens syn på trusler mot journalister.

Det gjør Avlund også: 

– Jeg mener at undersøkelsen viser at journalistene allerede mottar mer enn de kan tåle. Det er tydelig nå at det er viktig å beskytte den frie og uavhengige pressen, og da må vi hegne om den enkelte journalist. 

Foruroligende

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i VG, Gard Steiro, mener tallene er foruroligende. 

Han er engstelig for at trusler og trakassering påvirker utøvelsen av yrket til de journalistene det gjelder. 

– Det er et urovekkende høyt antall journalister som opplever dette, sier han til Journalisten. 

Steiro mener det er svært uheldig at journalister vegrer seg for å skrive visse saker. Han er ikke i tvil om at det kan bidra til å svekke journalistikken og den offentlige samtalen.

– Dette vil jo på sikt ha veldig uheldige konsekvenser for det offentlige ordskiftet, og i ytterste konsekvens fører det til at disse temaene ikke blir dekket med tilstrekkelig bredde, eller at man er kritisk nok innenfor de feltene.

VG-sjef Gard Steiro mener tallene fra undersøkelsen er foruroligende.

Steiro mener resultatene fra undersøkelsen er noe ledere i mediebransjen må ta på alvor.

– Noe man kan være urolig for er at en del journalister holder dette for seg sjøl. At de tenker at dette skal jeg bare håndtere, og at de ikke deler sine erfaringer med andre. 

Klima, innvandring og Gaza-krigen.

Det er noen felt som skiller seg ut, som generere mer støy enn andre, forteller Steiro. Han nevner innvandring, integrering og klimasaken, før han legger til: 

 – Den siste tiden er det dekningen av krigen i Gaza som har pekt seg ut. Men det er viktig å huske på at de ikke bare gjelder disse sakene. 

– Har du forståelse for at folk vegrer seg for å skrive om visse saker? 

– Ja, naturligvis har jeg forståelse for det, men så er det min oppgave å legge til rette for at journalistene føler seg trygge, og at de får den støtten de trenger for å kunne fortsette å skrive om disse sakene. 

Han legger til: 

– For det er svært viktig at trakassering og trusler ikke fører fram, og at det ikke fører til at folk vegrer seg til å skrive om visse temaer. Men så må jeg samtidig legge til at det er viktig at vi her skiller mellom det som er sjikane og trakassering, og det som er kritikk og tøffe tilbakemeldinger. For det må mediene kunne håndtere, og det må hver enkelt journalist håndtere. 

Powered by Labrador CMS