Raumnes-redaktør Fred C. Gjestad, her fra tingretten.
Raumnes-redaktør Fred C. Gjestad, her fra tingretten.

Lagmannsretten:
Avisa Raumnes har ærekrenket taxieier, men frifinnes for ansvar

Mener ytringene er innenfor avisas ytringsfrihet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

En taxieier som saksøkte lokalavisa Raumnes for ærekrenkelser, vant ikke fram hos Eidsivating lagmannsrett.

Lagmannsretten så annerledes enn tingretten på spørsmålet om avisas ytringer var ærekrenkende, men opprettholdt frifinnelsen fra tingretten.

I tillegg til avisa, ble redaktør Fred C. Gjestad og daværende journalist i avisa, Thomas Frigård, saksøkt av taxieeieren.

Ærekrenkende

Søksmålet har sin bakgrunn i en kritisk artikkelserie om pengebruk og veivalg i elevtransport i Nes kommune. Der mente taxieieren seg uthengt med navn. Avisa har avvist at de rettet mistanke mot taxieeieren personlig.

Lagmannsretten vurderer det imidlertid til at avisa retter «mistanke om mulig misbruk av offentlige midler mot den drosjeeieren og den sjåføren som konkret kjørte [eleven]».

Retten kommer til at redaktør Gjestad i en leder framsatte en beskyldning om mulig misbruk av offentlige midler mot den da ikke navngitte drosjeeieren/drosjesjåføren som kjørte eleven, og at beskyldningen var å anse som ærekrenkende.

Retten kan ikke se at journalist Frigård har framsatt noen ærekrenkende beskyldninger.

Innenfor ytringsfriheten

Men ytringen i avislederen var altså likevel innenfor avisas ytringsfrihet, konkluderer lagmannsretten.

Om «graden av krenkelse» skriver retten at det ikke er en spesielt alvorlig beskyldning, både fordi taxieieren ikke hadde blitt navngitt da lederen ble publisert, og fordi avisa ikke antydet at det forelå noe kriminelt:

«Redaktøren påsto dessuten ikke at offentlige midler faktisk ble misbrukt, men at det for ham framsto som en klar mulighet», skriver retten.

Som altså konkluderer med at redaktørens ytringer i lederen ikke medfører erstatningsansvar:

«Da lederen ble skrevet var det fortsatt noe som ikke var avklart. Det må en redaktør kunne ytre, og samtidig forklare at avisa vil fortsette å se på saken fordi avisa har det er mistanke om misbruk av offentlige midler – et eller annet sted. Sluttresultatet av avisas arbeid ble at fakta ble avklart, [taxieieren] ble frifunnet for enhver mistanke og [eleven] fikk kortere skoleveg. Ansvar ville også grepet forstyrrende inn i det 'demokratiske ordskiftet' knyttet opp mot bruk av offentlige midler.»

– God gjennomgang av frihetsrommet

Avisas advokat i saken, Jon Wessel-Aas, mener det er interessant at dommen i sin begrunnelse viser uttrykkelig til Grunnlovens paragraf 100, altså ytringsfrihetsparagrafen, samt ytringsfrihetskommisjonens utredning fra 1999.

– Norske domstoler har ellers for vane å vise først og fremst til EMK (den europeiske menneskerettskonvensjonen, journ. anm.) artikkel 10, men det er fint at vår egen Grunnlov trekkes inn, slik som her. Dommen gir ellers en god gjennomgang av det frihetsrommet pressen må ha, når den driver kritisk journalistikk om kvaliteten i offentlige tjenester og bruk av offentlige midler, skriver Wessel-Aas i en e-post.

Taxieieren dømmes til å betale avisas og de andre saksøktes saksomkostninger, totalt 228.000 kroner. I tillegg kommer saksomkostningene fra tingrettsrunden, på 235.000 kroner.

Powered by Labrador CMS