Eva Stabell representerer NJ i IFJ. Foto: Kathrine Geard

– Forsøker å gjøre oss til slaver på nytt

Norsk Journalistlag beskyldes for nykolonialisme.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NJs landsstyre ble onsdag orientert om en heller delikat strid med sammenslutningen av østafrikanske journalistorganisasjoner – East African Journalist Association (EAJA). I et oppsiktsvekkende brev til NJ-landsstyret, ført i pennen av EAJAs leder Dr. Muheldin Ahmed Idris-Titawi, protesterer organisasjonen mot NJs støtte til det ugandiske journalistforbundet, Uganda Journalists Union (UJU). Kritikken omfatter også bruk av midler bevilget av Utenriksdepartementet.

Brevet fra EAJA avsluttes slik:

«Afrika har ofret for mye blod for å oppnå uavhengighet og suverenitet over sin skjebne. Vi vil ikke akseptere at mennesker som ikke forstår prinsippene for fagforeningsvirksomhet og verdien av solidaritet, samhold og kameratskap forsøker å gjøre oss til slaver på nytt.»

Kraftig protest

Idris-Titawi har underskrevet brevet på vegne av EAJA og medlemsorganisasjonene i Burundi, Somalia, Djibuti, Etiopia, Rwanda og Sudan. De retter en kraftig protest mot at NJ, representert ved landsstyremedlem Eva Stabell, skaper splid ved å blande seg inn i den regionale føderasjonens interne forhold.

Stabell har vært medlem av styret for journalistenes verdensføderasjon, International Federation of Journalists (IFJ), siden 2001.

Ble kastet ut

Det ugandiske forbundet ble i mars i år  kastet ut av IFJ på grunn av manglende kontingentinnbetaling. Av samme grunn valgte både EAJA og Federation of African Journalists (FAJ) kort tid etter å suspendere uganderne og søsterorganisasjonene i Kongo, Kenya og Tanzania.

I brevet beskylder EAJA det ugandiske forbundet for å ha stått bak en svertekampanje med sterke beskyldninger mot ledere i IFJ og afrikanske journalistorganisasjoner. Dette førte til at UJU i mai i år ble ekskludert fra EAJA.

- Kjøpte seg fordeler

“Det er på dette stadiet Eva Stabell blander seg inn i maktkampen ved å annonsere at Norsk Journalistlag vil betale den ugandiske fagforeningens gjeld til IFJ. Noen uker senere ble det også annonsert at dere har sagt dere villig til å betale 5.000 euro til UJUs ledere, til tross for at de har brakt sin organisasjon i alvorlig vanry og kjørt en kile inn mellom seg selv og sine kolleger regionalt og internasjonalt”, skriver EAJA.

EAJA mener Stabell og NJ bruker økonomiske muskler for å oppnå politiske fordeler i IFJ på bekostning av afrikanske journalistforbund.

- Nykolonialister

“Nå er vi under et enormt press fra nykolonialister som forsøker å utnytte enhver anledning til å splitte oss, sette oss opp mot hverandre og framstille våre valgte ledere i et ondskapsfullt lys som korrupte og inkompetente. (…) Det står nå fullstendig klart for oss alle hvordan bruken av prosjekter som er finansiert av det norske utenriksdepartementet er blitt redskap for manipulering, dominans og ikke likeverdige politiske forbindelser, i stedet for ekte solidaritet”, lyder kraftsalven i brevet fra EAJA til NJ.

Stabell tilbakeviser

– Det er feil at jeg har blandet meg inn i en konflikt. Den var ikke startet da NJ i mars tilbød seg å betale det ugandiske forbundets gjeld, slik at de kunne bli værende i IFJ. Gjelda ble betalt, men på grunn av tekniske vanskeligheter skjedde det to dager etter fristen. Derfor ble UJU kastet ut. Det er også feil at det er ledere i UJU som har sendt svertende eposter. Brevet fra EAJA til NJ er en del av en intern maktkamp mellom de afrikanske journalistorganisasjonene, sier Eva Stabell til journalisten.no.

Utspillet må ifølge Stabell også ses i sammenheng med en politisk splid i ledelsen av IFJ. Uenighetene har tidligere fått NJ til å vurdere sitt medlemskap i organisasjonen.

Rykter og beskyldninger

– Det er vanskelig å ta et slikt brev på alvor. Brevet er et utslag av at det er en alvorlig konflikt i IFJ, med mange rykter og hårreisende beskyldninger. Det er utrolig rart at en afrikansk journalistføderasjon protesterer mot at vi forsøker å hjelpe et afrikansk journalistforbund, sier NJ-leder Elin Floberghagen.

I et svarbrev til EAJA skriver Floberghagen at kritikken åpenbart må bygge på misforståelser, dårlig dialog og mistillit.

«Deres brev gir uttrykk for faktiske feil og påstander som jeg betrakter som harde og fornærmende. Både overfor vårt styremedlem i IFJ, Eva Stabell, og overfor Norsk Journalistlag og våre medlemmer.»

Floberghagen avviser bestemt at NJs solidaritetsfond brukes til andre formål enn det statuttene tilsier: Å støtte journalister og kampen for frie og uavhengige journalistorganisasjoner i ulike deler av verden.

Hun poengterer at NJ ikke bestemmer hva UD bruker sine midler til.

Nært samarbeid

NJ-lederen skriver at NJ har samarbeidet med den ugandiske søsterorganisasjonen UJU siden 90-tallet. Blant annet i form av støtte til kvinnelige journalister, og et nært samarbeid med UD og dagens UJU-ledelse om en likestillingskonferanse for afrikanske journalister i fjor.

«Hvis du tillater meg et spørsmål: I Norge lurer vi på hvorfor UJUs søsterorganisasjoner i Afrika ikke støtter UJUs kamp for å bli værende i FAJ og IFJ? Vi mener at dere burde være de første til å tilby støtte - ikke finansielt, men i form av solidaritet», skriver Floberghagen.

Powered by Labrador CMS