Journalist og redaktør Kjetil Stormark har deltatt på sin første OBOS-generalforsamling.
Journalist og redaktør Kjetil Stormark har deltatt på sin første OBOS-generalforsamling.

Foreslo å innføre redaktørplakat i OBOS-magasinet: Ble stemt ned

Kjetil Stormark stilte på OBOS-generalforsamling.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

  • Oppdatert med kommentar fra kommunikasjonsdirektør i OBOS.

– Jeg opplever at OBOS-magasinet har lav troverdighet i dag. Ikke fordi det ikke jobber flinke folk der, men fordi de ikke har frihet til å skrive det de vil. Da blir journalistikken og produktet fortolket i den settingen, sier gravejournalist, redaktør og forfatter Kjetil Stormark.

Tirsdag 7. juni stilte Stormark som delegat på generalforsamlingen til OBOS, med et klart forslag:

Å innføre Redaktørplakaten i boliggigantens eget magasin, OBOS-magasinet.

Magasinet har et opplag på 400.000 og sendes ut til OBOS-medlemmene åtte ganger i året.

Å innføre redaktørplakat betyr i praksis at redaksjonen skal fungere uavhengig av publikasjonens eiere og styres av en redaktør, slik for eksempel Journalisten fungerer i relasjon til eierne i Norsk Journalistlag.

Kald skulder fra styret

Stormarks forslag møtte en viss støtte, og fikk 105 stemmer. Samtidig stemte 166 mot, i tråd med styrets anbefaling. Dermed blir det ingen redaktørplakat i magasinet nå.

I OBOS-styrets innstilling (på et tilsvarende forslag fra Bjørnar Allgot som ble trukket til fordel for Stormarks) viser de til Demokratiutvalgets syn om at Redaktørplakaten «ikke nødvendigvis vil øke OBOS-bladets kvalitet», og skriver videre:

«Forslagsstiller ønsker åpenbart å dreie OBOS-bladet i en annen og mer 'politisk' retning, men det er ingenting som tyder på at dette er noen endring som det store flertall av medlemmene ønsker eller etterlyser. Styret kan ikke se at det å legge OBOS-bladet under redaktørplakaten vil tilføre bladet noen kvaliteter som den brede medlemsmassen faktisk etterspør.»

– OBOS ville nytt godt av det

Merkelig, synes Stormark:

– Det er rart at OBOS, som prøver å fremstå som et moderne selskap, ikke skjønner at tiden har kommet for å knesette Redaktørplakaten som prinsipp for sitt blad, sier han til Journalisten.

– Når selv Forsvaret gir Forsvarets forum en fri og uavhengig stilling, må OBOS kunne følge etter. Det er vanskelig å spekulere i hva som er grunnen til at de ser ut til å ville tviholde slik på kontrollen, men jeg er ikke fremmed for at det kan handle om frykt for kritisk og uavhengig journalistikk om krisen de står i, sier Stormark med henvisning til uroen og medlemsopprøret før fjorårets generalforsamling.

Tiden er overmoden for et uavhengig OBOS-magasin, mener gravejournalisten.

– Det tror jeg faktisk OBOS ville nytt godt av. De kan vinne et større og mer troverdig forum å fremføre sine budskap i. Men da må de samtidig akseptere at det er redaktøren som har siste ordet, ikke ledelsen i OBOS.

OBOS: – Høy troverdighet

Kommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald i OBOS har blitt forelagt Stormarks uttalelser, og kommenterer i en e-post:

– OBOS-bladet har en lang historie og er med sitt store opplag en av landets mest leste utgivelser. Bladet er en viktig kanal for informasjon om nye boligprosjekter, medlemsfordeler og andre tjenester fra OBOS. Leserundersøkelser gjennom mange år viser også at OBOS-bladet, i tillegg til å ha høye lesertallog høy lesertilfredshet, har en svært høy troverdighet blant medlemmene.

– Bladets redaksjon har også de siste årene styrket den redaksjonelle profilen på stoff om byutvikling og boligpolitikk. Med dette som bakgrunn foreslo styret for generalforsamlingen å ikke vedta Stormarks forslag, noe det også ble flertall for under voteringen.

Powered by Labrador CMS