Leder for de ansattes øverste organ i Schibsted, Finn Våga, sier de ikke har gitt opp likebehandlingsprinsippet

Fikk lønnsdiktat i fjor – nå nekter Schibsted-klubbene å gå med på høyere lønnsøkning til styret

– De er naive hvis de tror dette kan gjennomføres uten at de ansatte protesterer, sier leder for Schibsteds konsernutvalg, Finn Våga. 

Publisert Sist oppdatert

I fjor gikk det til lønnsdiktat for Schibsted-avisene Aftenposten, VG, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Alle fikk et oppgjør på rundt 5,2 prosent, og Norsk Journalistlags (NJ) klubber i konsernet var tydelig irritert på det de mente var påfallende like resultater. 

Nå foreslår klubbene at aksjonærrepresentantene i Schibsted-styret ikke skal få 10 prosents honorarøkning, slik som valgkomitéen har foreslått.  

5,2 prosent 

Da Journalisten snakket med klubbleder i VG, Jostein Matre, etter deres forhandlinger i fjor, reagerte han kraftig på de like lønnsoppgjørene i Schibsted-avisene. 

– Kanskje alle redaksjonsklubbene skal forhandle samlet med Schibsted-ledelsen neste år, så sparer vi en hel del folk for mye bortkasta tid, sa Matre om lønnsøkningen på 5,2 prosent i fjor. 

Tidligere denne måneden kunne Journalisten fortelle at nominasjonskomitéen i Schibsted, ledet av Kjersti Løken Stavrum, foreslår å kutte ansattrepresentantenes honorarer med 25 prosent, mens de vil øke aksjonærrepresentantenes honorar med 10 prosent. 

Nå kommer klubbene med et motforslag:  Flat honorarøkning for styremedlemmene på nettopp 5,2 prosent. 

 – Helt fullstendig urimelig

Jostein Matre sier til Journalisten at forslaget kommer som reaksjon på nominasjonskomitéens forslag, som de mener er helt feil.  

Forslaget, som Journalisten har sett, er skrevet under av klubbene som fikk diktat i fjor, fagforeningsrepresentanter fra Finn.no, ansattrepresentanter i styret og fagforeningsledere i Schibsted Sverige.

– Vi ser ingen grunn til at styrerepresentanter skal ha dobbelt så mye økning sammenlignet med hva konsernets ansatte fikk i lønn. Vi mener 5,2 prosent, slik som vi ansatte fikk, er fornuftig, sier Matre. 

I forslaget heter det at det ikke er rettferdig overfor de ansatte, som fikk lønnsdiktat i fjor og nå opplever kostnadsprogrammer og nedskjæringer, å øke styrehonoraret til de aksjonærvalgte medlemmene.  

«Også styrets godtgjørelse bør reflektere de makroøkonomiske forholdene i samfunnet og selskapets utvikling», heter det i forslaget.  

– Grovt provoserende

Finn Våga fra Stavanger Aftenblad er leder for konsernutvalget i Schibsted og står som en avsenderne av de ansattes motforslag. 

Han sier at de 5,2 prosentene henviser til lønnsdiktatene i fjor, som de mener var totalt unødvendige. Spesielt i lys av at diktatene skjedde i en tid  med massive utfordringer, der man heller burde ha samlet krefter og ståpåvilje: 

– Så da er det grovt provoserende at nominasjonskomitéen finner ut at et system som har fungert i mange år, og det ikke er laget stor ballade om tidligere, nå skal kasseres. De skaper et b-lag av styremedlemmer valgt av ansatte, sier han til Journalisten. 

– Total mangel på forståelse

Det skulle bare mangle at ansattvalgte- og aksjonærvalgte fikk lik betaling, sier Våga, som i tillegg reagerer på at komitéens leder, Løken Stavrum, også er sjef for Schibsted-stiftelsen Tinius.

– Å ikke verdsette de ansattes valgte like godt som de som aksjonærene har pekt ut, er ikke bare provoserende, men viser total mangel på forståelse og innsikt i den kunnskap som de ansatte bidrar med. 

At høyere honorarer må til for å få kompetanse inn i styret, er et argument han har hørt, sier Våga, men etter selv å ha sittet 12 år i konsernstyret mener han det aldri har kommet opp tidligere. De finner på et argument for å gjennomføre noe som er totalt unødvendig, fortsetter han: 

– De er naive hvis de tror dette kan gjennomføres uten at de ansatte protesterer. Vi kan love at vi aldri vil gi nominasjonskomitéen fred. Vi har ikke gitt opp likebehandlingsprinsippet og vi har fornuften og argumentene på vår side. 

– Kampen fortsetter, avslutter han. 

– Best mulig styre

Kjersti Løken Stavrum sier til Journalisten at det tradisjonelt sett har vært høye styrehonorarer i Schibsted av en grunn. Nominasjonskomitéen erkjenner, som de også har skrevet i forslaget til generalforsamlingen, at de må strekke seg lenger for å å få tak i internasjonale talenter. 

– Utover det har det aldri vært, og kommer aldri til å bli, et a- og b-lag som følge av dette, mener nominasjonskomitéen.

– Våga mener dere finner opp argumenter når dere sier dere må lokke til dere kompetanse med høye honorarer. Vil du kommentere det? 

– Nei. Komitéens oppgave er å sette sammen et best mulig styre for Schibsteds utvikling fremover,  sikre at styret har en god dynamikk og å foreslå honorarer. Det er det vi er satt til å gjøre, avslutter Løken Stavrum.

Powered by Labrador CMS