Kristin Skare Orgeret er professor ved Oslo Met og ansvarlig for det nye doktorgradsprogrammet i journalistikk og mediefag. I høst skal hun leder det nye sikkerhetskurset for journalister.

Studentene ved Oslo Met skal lære mer om sikkerhet i yrket

– Deling av erfaringer og utvikling av nye metoder for å øke journalisters sikkerhet vil stå sentralt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Nylig fikk Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Met tilslag på en søknad om 10 millioner kroner fra Forskningsrådet til prosjektet Safety Matters.

Journalistutdanningen er dermed i gang med å utvikle et sikkerhetskurs for journalister rettet mot PhD-stipendiater fra instituttet og internasjonale partnerinstitusjoner.

– Kjernen med prosjektet er å bygge bro mellom akademiske forskningsmiljøer og praktiserende journalister. Til kurset vil det komme profilerte journalister som har lang erfaring fra sikkerhetsfeltet og norske og internasjonale forskere.

Det sier Kristin Skare Orgeret til Journalisten. Hun er professor ved Oslo Met, og sammen med kollega Roy Krøvel ansvarlig for det nye doktorgradsprogrammet i journalistikk og mediefag.

De to professorene vil lede det nye sikkerhetskurset der også flere lærere ved journalistutdanningen er involvert.

Internasjonalt samarbeid

Prosjektet heter Safety Matters: Research and Education on the Safety of Journalists og journalistutdanningen ved Oslo Met vil samarbeide med partnere fra Sør-Afrika, USA, og Brasil.

Fra praksisfeltet deltar New York Times, The Intercept Brazil og Media Monitoring Africa. I tillegg er the Dart Centre ved Columbia University i New York, University of Witswatersrand i Sør-Afrika og universitetet i Sao Paulo med som partnere.

– Vi ønsker å videreutvikle et internasjonalt samarbeid for journaliststudenter og forskere og vil ta i bruk digitale verktøy for å utvikle felles prosjekter på tvers av kontinentene, sier Orgeret og tilføyer:

– Deling av erfaringer og utvikling av nye metoder for å øke journalisters sikkerhet både digitalt og i felt vil stå sentralt. Vi er også opptatt av hvordan kjønn påvirker journalisters sikkerhet.

Det første kurset vil etter planen bli arrangert i november i år. Samlingen i Norge vil knyttes til Oslo Mets årlige sikkerhetskonferanse som finner sted på FNs internasjonale dag mot forbrytelser mot journalister den 2. november.

Tidligere har Oslo Met arrangert en rekke slike årlige konferanser i anledning FN-dagen, med temaer som sikkerhet og selvsensur, digital sikkerhet og forebygging av vold og trusler mot journalister.

Vil forebygge ettervirkninger

Norsk Journalistlag-rådgiver og traumeekspert Trond Idås vil bidra i undervisningen om journalister og traumer. Målet er å dele kunnskap om hva som kan gjøres for å forebygge at de sterke inntrykkene som følger med journalistyrket.

Trond Idås fra Norsk Journalistlag skal bidra i undervisningen om journalister og traumer.

– Det kan typisk være meningsfulle og krevende oppdrag i hjertet av journalistikken, som over tid sliter på sjela og gir utslag i stressreaksjoner som flash backs og angst, sier Idås.

Innholdet i undervisningen vil basere seg på undersøkelser fra Norsk Journalistlag etter tsunamien i Thailand, 22. juli, forskning på trusler og trakassering, dekning av rettssaker og metoo.

– De norske undersøkelsene, som er de mest omfattende som er gjort av journalister, viser at god støtte fra kolleger og ledelse, samt åpenhet om yrkets ettervirkninger, er svært viktige faktorer for å ta vare på folk, sier Idås.

Powered by Labrador CMS