– For min del kan det fort gå en månad eller tre «uten inntekt», for så å få dobbelt og tredobbelt etterpå. Med litt uflaks med tidspunkter kan jo det slå riktig galt ut, sier frilansfotograf Ingerid Jordal. Foto: Privat

Full forvirring blant frilansere rundt nye regler for foreldrepenger

– Ikke alt i livet kan planlegges, sier frilanser Jordal.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Nav endrer reglene for foreldrepenger fra 1. januar. Etter de nye reglene skal foreldrepenger regnes ut fra de tre siste kalendermånedene før foreldrepengeperioden starter.

– Kan slå riktig galt ut

De nye reglene har skapt forvirring og bekymring blant frilansjournalister- og fotografer. De kan stå i fare for å få langt mindre foreldrepenger enn de kunne fått, fordi inntektene kan svinge mye fra måned til måned.

For min del kan det fort gå en månad eller tre «uten inntekt», for så å få dobbelt og tredobbelt etterpå. Med litt uflaks med tidspunkter kan jo det slå riktig galt ut, sier frilansfotograf Ingerid Jordal i en e-post til Journalisten, når vi spør henne hva hun syns om de nye reglene.

I folketrygdloven defineres en frilanser som en som «utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende», mens man i bransjen gjerne også omtaler selvstendig næringsdrivende journalister som frilansere, eller næringsdrivende frilansere.

De nye reglene vil ikke gjelde dem som kun har inntekt som selvstendig næringsdrivende, de skal fortsatt beregne ut ifra tre siste år, men i NJ Frilans er mange lønnstakere i tillegg, ifølge leder Oddrun Midtbø.

– Dette kom ufattelig brått på, sier hun om de nye reglene, som allerede er vedtatt.

– Sitter med mange spørsmål

Medlemmene i NJ Frilans diskuterer dette nå på et internt forum, hvor flere er i tvil om hva det kan ha å si for dem, dersom de skal søke om foreldrepenger.

– Vi sitter nå med mange spørsmål. Det er vanskelig å vite konsekvensene av denne regelendringa, hva det vil føre til. Men jeg synes det er merkelig at vi hverken har blitt spurt om innspill eller opplyst om dette, sier NJ Frilans-lederen.

Leder i NJ Frilans, Oddrun Midtbø. Foto: Kristine Lindebø

Likevel peker hun på at det ikke er alle som klarer å jobbe fullt ut de tre siste månedene før de går ut i permisjon, og at de nye reglene derfor vil kunne ramme frilansere som venter barn.

– Alle er forskjellige. De siste tre månedene av et svangerskap kan du være i stand til å jobbe, men det vil variere.

Journalisten skrev tidligere i høst om at frilansfotograf Ingerid Jordal følte seg mistrodd av Nav, og at hun andre frilansere opplevde etaten som inkonsekvent i behandlinga av foreldrepengesøknader. Dessuten mente de det var arbeidskrevende og slitsomt å forholde seg til systemet. Jordal er kun selvstendig næringsdrivende, og vil derfor ikke bli berørt av de nye reglene.

Dette fjerner alt håp om god kommunikasjon, og vitner om et rimelig spesielt menneskesyn. Dessuten lager det unødvendig ekstraarbeid for både brukerne og Nav, og ødelegger grunnlaget for å kunne utøve skjønn på en god måte.

Ingerid Jordal

Hun mener Nav heller bør se på hvordan systemet håndterer mennneskene som trenger hjelp, i stedet for å lage regler som effektiviserer. Hun peker på at når man kontaktar Nav angående foreldrepenger får man ikke møte noen personlig, ingen egen saksbehandlar og ikke snakke med den personen en hadde kontakt med sist.

– Dette fjerner alt håp om god kommunikasjon, og vitner om et rimelig spesielt menneskesyn. Dessuten lager det unødvendig ekstraarbeid for både brukerne og Nav, og ødelegger grunnlaget for å kunne utøve skjønn på en god måte, sier Jordal.

– Noen arbeider på langvarige prosjekt og tre måneder er ikke lang tid, understreker hun, og legger til:

– Det er ikke alt i livet som kan planlegges. Jeg kunne ønske Nav kunne ta inn over seg det, og legge til grunn ei mer menneskevennlig og fornuftig saksbehandling.

Mindre arbeidskrevende, mener Nav

Dette skal effektivisere behandlingen av søknader og blant annet også gjøre det enklere for frilansere, som ikke lenger vil være nødt til å dokumentere flere års inntekter.

Nav har «ikke hatt kapasitet» til å stille til intervju med Journalisten, over flere dager med flere henvendelser.

De skriver i en e-post til Journalisten at nå vil «det man får utbetalt i foreldrepenger være mer likt det man taper i inntekt ved å ikke være i jobb».

De peker også på at det vil bli mindre arbeidskrevende for frilansere å søke om foreldrepenger:

«I dag må frilansere dokumentere inntekt langt tilbake i tid og det kan være arbeidskrevende for mange. Når vi fra neste år bare skal ha inntektsopplysninger for de 3 siste månedene, blir det enklere for mange å dokumentere inntekten. Selv om vi i større grad skal benytte oss av opplysninger fra a-ordningen, kan det fortsatt forekomme tilfeller hvor vi må be om ekstra opplysninger», skriver de.

I en annen e-post fra Navs kommunikasjonsavdeling, skriver Lene Lied, kontorsjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet, følgende:

– Vi forstår at det kan være vanskelig for personer som har lønn både som arbeidstaker og frilanser, og eller selvstendig næringsdrivende å finne ut hvordan foreldrepengene beregnes, skriver hun, og oppsummerer de nye reglene i disse punktene:

  • Hvis du både er arbeidstaker og frilanser skal NAV ta med begge disse inntektene i det som danner grunnlaget for foreldrepenger. Dette legges sammen til ett beløp.
  • Lønn som arbeidstaker og frilanser beregnes på samme måte (gjennomsnitt av tre siste måneders rapporterte inntekt til a-ordningen oppjustert til årsinntekt).
  • Hvis du både er arbeidstaker, frilanser og selvstendig næringsdrivende vil vi først beregne lønnsinntekten (gjennomsnitt siste tre måneder). Deretter vil vi beregne frilansinntekten (gjennomsnitt siste tre måneder), og til slutt vil vi beregne næringsinntekten (gjennomsnitt tre siste ferdigliknede år).
  • Vi slår sammen lønns- og frilansinntekten og hvis den er høyere enn næringsinntekten blir foreldrepenger beregnet ut fra lønns- og frilansinntekt. Er næringsinntekten høyest vil vi beregne foreldrepenger ut fra lønns- og frilansinntekt og deretter legge til differansen mellom lønns- og frilansinntekten og næringsinntekten.
Powered by Labrador CMS