Fra venstre: Distriktsredaktør Grethe Gynnild Johnsen, Klubbleder Kjersti Lien,NRKJ-leder Sidsel Avlund. Bakgrunn: Skjerdump av NRKNetttv-innslag om flyttingen av radiostudioet i Vadsø.

-  Råtten prosess

NRK flytter sendested for radio fra Vadsø til nytt hovedkontor i Alta. De ansatte er frustrerte.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag ble det besluttet at de daglige radiosendingene fra Vadsø blir historie fra neste høst. Det innebærer en reduksjon i Vadsø-staben med seks stillinger.

–Det er dramatisk for de ansatte. Jobbene flyttes fra der de bor og har livet sitt. NRK ønsker at de blir med til Alta. Men det er ikke så enkelt. NRK har også en motivasjonsjobb å gjøre for å få folk til å bli på Vadsø-kontoret i ett helt år, sier leder Sidsel Avlund i NRKs journalistlag (NRKJ).

Gammel beslutning

Avgjørelsen om å legge hovedkontoret til Alta ble fattet i vår. Fra den ble kjent har NRKJ arbeidet for at kompetanse skulle få bli værende i Vadsø.

–Vi har sitte i prosjektgruppa og argumentert godt. Finnmark er et ekstremt stort fylke, det er større enn Danmark i utstrekning.Det krever en større beredskap. Vi har ment at det er viktig at all publisering av nyheter på nett og radio foregår i Alta, mens noen av radiosendingene kan gå fra Vadsø. Det ville gitt bedre og mer effektiv nyhetsproduksjon for hele fylket, større journalistisk fleksibilitet, større reporterkapasitet i Alta, ingen ville bli tvunget til å flytte og det ville ikke kostet NRK noe mer. For oss er det helt uforståelig at NRK valgte bort den mest moderne og skånsomme modellen.

Avlund peker også på at det ikke er plass til en oppbemanning i kontorlokalene i Alta slik de er i dag.

Tynn begrunnelse

Klubbleder Kjersti Lien i NRKJ Finnmark mener det har vært en råtten prosess der ledelsen har drevet et spill for galleriet.

–Arbeidsgruppa var samstemte om en løsning hvor man beholdt radio i Vadsø. Og bygget opp en sentral digitaldesk i Alta. Så fikk de signaler fra ledelsen om at denne løsningen ikke ville gå gjennom. Da snudde alle utenom de to ansatterepresentantene. Det synes jeg tyder på en bestilt konklusjon fra NRKs øverste ledelse

Hun er frustrert, og mistenker at beslutningen var tatt for lenge siden. Hun føler at alt arbeidet klubben har lagt ned i forkant av beslutningen var bortkastet, når alle deres gode argumenter ble feid bort.

–Jeg har fortsatt problemer med å forstå ledelsens begrunnelse. Noen steder nevner de økonomi, andre steder satsing. Uansett er den utrolig tynn. En samlet arbeidstokk i Finnmark sto bak vårt forslag, og det er utrolig rart at de har oversett alt. NRK hadde tjent på å lytte til oss. Argumentet med penger holder ikke. I Vadsø har vi et nedbetalt hus, fullt oppgradert med utstyr, og saken har også en menneskelig side.

Plan for de ansatte

Lien er også bekymret for de ansatte. Under tirsdagens møte var det tårer, sinne og stoisk ro. Hun fikk inntrykk av at NRK var godt forberedt på folks reaksjoner.

–Det er seks stykker som ikke har jobb i Vadsø om ett år. Da er det en fattig trøst å få tilbud i Alta. Alta er 45 mil unna. For de aller fleste er det verken praktisk mulig eller ønskelig å flytte.

Distriktsredaktør Grethe Gynnild Johnsen kan berolige med at ledelsen har en plan for de ansatte, som blant annet inkluderer individuelle samtaler. Først vil hun imidlertid la nyheten senke seg.

Økt satsing

Johnsen er for øvrig tydelig på at selv om det oppleves som en nedskjæring for de ansatte i Vadsø er det en satsing kringkastingen gjør i Finnmark. I desember i fjor bestemte styret seg for å gjenopprette eget distriktskontor i Finnmark, med hovedkontor i Alta. Hun mener det lå i kortene at alt ville bli flyttet til det nye hovedkontoret.

–Det har vært en vanskelig prosess der vi har måtte holde fokus på det beste for publikum, når det berører hverdagen til ansatte.

I Alta vil det bygges opp en digitaldesk, med vekt på videonyheter for nett og mobil. NRK Finnmark vil også gå fra å ha delt sendeflate med Troms til å fylle seks timer radio på P1.

–Vi mener det gir mye mer fleksibilitet når vi får samlet alt på en felles desk, slik det er på de andre distriktskontorene. Utgangspunktet er at vi skal lage mer journalistikk for publikum, og dette inngår i nordområdesatsingen. Hovedkontoret for den skal ligge i Vadsø.

Forståelse for de ansatte

Johnsen har forståelse for at de ansatte opplever dette som en vanskelig situasjon.

–De er ikke sagt opp. NRK har forpliktelser. Spillereglene i arbeidslivet skal følges. Det viktige for oss er imdidlertid den økte satsingen på Finnmark. Men jeg ser at det rammer ansatte, og det er det som er det vonde.

Powered by Labrador CMS