Medier24 og søsternettstedet KOM24 gikk på en fellelse i dagens PFU-møte.

PFU: Medier24 og KOM24 har brutt god presseskikk

Var klaget inn av First House-rådgiver Hans-Christian Vadseth.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte i dag med at Medier24 og KOM24 har brutt punkt 3.3 i Vær varsom-plakaten.

Punktet slår blant annet fast at «det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder».

Tidligere redaktør, nå First House-rådigiver, Hans-Christian Vadseth klaget inn Medier24 og søsternettstedet KOM24 for artikkelen «Eksredaktør og First House-topp jobbet for Smiths Venner i lobbykampanje mot NRK».

Grunnlag for journalistikk

Vadseth reagerte på at de to nettstedene omtalte at han tok kontakt med Erik Waatland, ansvarlig redaktør for både Medier24 og KOM24, for å be ham vurdere om informasjon hans oppdragsgiver ønsket, skulle brukes som grunnlag for å lage journalistikk om NRK Brennpunkts dokumentarserie «Guds utvalde».

Vadseths oppdragsgiver Brunstad Christian Church, også kjent som Smiths venner, var en av flere menigheter som ble utsatt for kritisk journalistikk i serien.

First House-rådgiveren klaget inn de to nettstedene for brudd på punkt 3.3, men han pekte også på punkt 3.6, som sier at upublisert materiale som hovedregel ikke skal utleveres til utenforstående. Vadseth skriver i klagen at notatet han ga til Waatland i det tidligere omtalte møtet, er blitt delt med utenforstående.

Medier24 og KOM24 har avvist at de har brudt god presseskikk.

Les PFU-sekretariatets oppsummering av klagen.

Ulik oppfatning

PFU skriver i sin uttalelse:

«PFU konstaterer at klager og mediet har ulik oppfatning av omstendighetene rundt møtet mellom dem forut for publiseringen. Slik utvalget oppfatter tilsvarsrunden, er det imidlertid enighet om at redaksjonen mottok materialet fra klager, og på grunnlag av innholdet i dette opplyste redaksjonen at det også kunne bli aktuelt 'å se nærmere på' klagers rolle, noe klager ga uttrykk for at man 'fikk komme tilbake til'».

Videre står det:

«Slik VVP 3.3 må forstås, kunne ikke Medier24 underveis endre premissene for behandlingen av opplysninger kilden allerede hadde kommet med. PFU har slått fast at det er redaksjonen som har ansvaret for at premissene for kontakten er klare, og denne klargjøringen må skje i forkant, i dette tilfellet før kilden overleverte sitt materiale. Det er heller ikke slik at redaksjonens ansvar oppheves om det er kilden som henvender seg til redaksjonen, eller om kilden er medievant eller betalt av en oppdragsgiver. Når premissene er klargjort, er dette å anse som en bindende avtale mellom redaksjonen og kilden. Redaksjonen må derfor passe på at det ikke inngås avtaler som senere kan hindre den i å publisere informasjon av offentlig interesse.»

PFU fant ikke at det var noe brudd på punkt 3.6.

– Det skal være trygt å kontakte norske redaksjoner uten å risikere å bli blåst som kilde, sa PFU-leder Anne Weider Aasen. Og la til at det var uavhengig av hvem som tar kontakt.

Hun understrekte også at ansvaret for å klargjøre premissene ligger hos mediene.

Powered by Labrador CMS