Foto: Birgit Dannenberg

Tøffe forhandlinger i Egmont

Ledelsen vil frata de ansatte feriedager.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Etter lange forhandlinger om lønn, har partene i Egmont Publishing (tidligere Hjemmet Mortensen) valgt å gå fra forhandlingsbordet. Ledelsens tilbud til de ansatte ble unisont nedstemt på et allmøte i redaksjonsklubben mandag.

Dermed står det lokale oppgjøret uten en endelig løsning. Redaksjonsklubben etterlyser nå hjelp fra Norsk Journalistlag (NJ) fordi de mener motparten ikke har vist reell forhandlingsvilje.

Uenige om størrelsen

Tilbudet fra ledelsen, slik de ser det, er på 2,8 prosent. Klubben har regnet seg fram til at tilbudet er på drøyt 2 prosent. I kroner og ører tilbyr ledelsen de ansatte 6.000 kroner flatt på toppen av de 7.500 kronene fra det sentrale oppgjøret. I tillegg ligger det en redaktørpott på 2.000 kroner i snitt i tilbudet.

Klubbleder Harald Grevskott forklarer at årsaken til forskjellig oppfatning om tilbudets prosentvise størrelse skyldes at ledelsen samtidig vil frata de ansatte gratis avis.

Om for eksempel en ansatt holder Aftenposten betyr det 4.300 kroner i goder som trekkes fra de ansatte.

– Dette er penger alle medlemmene får i dag. Vi kan ikke late som om vi ikke mister dem.

Vil ta fridager

I tillegg foreligger det krav fra ledelsen om å trekke tilbake to fridager uten kompensasjon.

De ansatte har hatt de lokale fridagene som et gode i en årrekke. Redaksjonsklubben ser på dem som lønn som er vekslet inn i fritid.

Grevskott forteller at de ansatte har vist forståelse for at kostnader er blitt kuttet, blant annet gjennom ikke å erstatte folk. Å holde økonomien på rett kjøl mener han har vært bra og viktig for arbeidsplassene, og nødvendig for fremtiden.

Samtidig har medlemmene arbeidet hardere og klubblederen forteller om kolleger som har arbeidet gratis overtid for å bidra til at kostnadene holdes nede. Derfor opplever medlemmene det som provoserende når ledelsen argumenter for at det er nødvendig å kutte fridager for å kunne gå like bra også i fremtiden.

Dette er foreslått også tidligere, men da har det vært snakk om kompensasjon – i motsetning til nå.

– I norsk arbeidsliv har man lang tradisjon for ikke å ta bort opparbeidede goder, som fridager, og i hvert fall ikke uten kompensasjon. Med mindre det er fare for konkurs. Det er det ikke her.

Grevskott påpeker at forhandlingene ikke er ferdige ennå, og at hans kommentarer knytter seg til det foreliggende tilbudet fra ledelsen.

Vil ikke kommentere detaljer

Forhandlingsleder for bedriften, Axel Walø, sier til Journalisten at han ikke vil kommentere detaljer i forhandlingene ettersom de ikke er avsluttet ennå.

– Men det er riktig at forhandlingene er krevende. Jeg opplever likevel at det er en konstruktiv dialog mellom partene.

Walø som også er ansvarlig redaktør og direktør i Egmont sier at innledningen til forhandlingene har dreid seg om å vise den tøffe situasjonen som råder i mediemarkedet.

Egmont hadde i i fjor en omsetning på 1,2 milliarder kroner, ned seks millioner sammenlignet med 2012. Driftsoverskuddet var likevel i overkant av 16 millioner bedre i 2013 enn året før og endte på 151 millioner kroner.

Lønnskostnadene er fra år til år redusert med i overkant av ti millioner kroner.

- Økonomien per i dag er en av de tingene vi har som grunnlag når vi forhandler, men vi vurderer også konkurransen og utsiktene for fremtiden. Der har vi samme utfordringer som bransjen forøvrig. Det må vi ta hensyn til, sier Walø som forklarer at de jobber med tiltak på alle mulige front for å håndtere situasjonen.

Powered by Labrador CMS