KVINNEFRI: Ansvarlig redaktør og administrerende direktør Jan Tore Hamnøy i Haugesunds Avis. Foto: Harald Nordbakken, Haugesunds Avis

Kvinnemanko i ledelsen

Fem menn fikk toppjobbene i Haugesunds Avis.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mediehuset Haugesunds Avis offentliggjorde tirsdag en omorganisering på ledernivå. De nye stillingsfunksjonene er alle besatt av menn. Det betyr at mediehuset og redaksjonen som tidligere utelukkende har mannlige ledere.

– Det er både betenkelig og beklagelig at det ikke er kvinner i toppledelsen i mediehuset eller i ledergruppen i redaksjonen, sier Terje Størksen, leder av redaksjonsklubben i Haugesunds Avis.

Dette er mannskabalen

Den nye toppledergruppa i mediehuset består nå av Jan Tore Hamnøy (sjefredaktør/administrerende direktør), Arnstein Olaisen (redaktør med et helhetlig ansvar for mediehusets redaksjonelle innhold på alle plattformer), Christian S. Andersen (tv- og digitalredaktør), Rune Lothe (digitaldirektør), Knut Stian Lervik (markedsdirektør) og Øystein Vormestrand (økonomidirektør). Sistnevnte er ikke omfattet av den siste omorganiseringen. Den nye samfunnsredaktøren, Einar Tho, rapporterer til sjefredaktør.

Kvinnelige sjefer i redaksjonen finner vi først nede på mellomledernivå. To av de fire nyhetslederne, som i praksis er vaktsjefer, er kvinner.

Kun én søker

Alle de fem toppstillingene ble besatt av interne kandidater som allerede hadde lederfunksjoner i mediehuset. Kun jobben som samfunnsredaktør ble utlyst, og det meldte seg ifølge Journalistens kilder bare én søker.

– Det er kvalifiserte kvinner i redaksjonen. Klubben har tidligere signalisert at vi ønsker flere kvinner i ledende posisjoner. Det bør ledelsen ha oppfattet, sier Størksen.

De to kvinnene i redaksjonsklubbens styre var begge utilgjengelige for kommentar tirsdag.

– Frister ikke

Journalist Trine Styve Varlo, som har lang fartstid i Haugesunds Avis, mener det er viktig å finne ut mer om hvorfor kvinner ikke i samme grad som menn søker seg til redaksjonelle lederjobber. Tidligere har hun selv vært åpen for å påta seg lederansvar, og var en kort periode mellomleder.

– Det var en tung jobb å ha. Det var lite handlingsrom og man ble klemt både ovenfra og nedenfra. Skulle man først forsøke seg som leder så burde man nok gå for toppjobbene. Men der frister meg ikke i dagens stormkast i mediebransjen, og med de valgene Haugesunds Avis har gjort. Lederjobbene i mediene er ekstremt utfordrende posisjoner. Det blåser på toppene og utskiftningstakten er stor. Det gjør nok sitt til at man blir enda mer tilbakeholden med å melde sin interesse. Dessuten føler gjerne kvinner i større grad enn menn at de må være ekstremt godt skodd for å si ja til lederposisjoner.

Styve Varlo legger til at hun har vært mer opptatt av andre utfordringer for mediehuset den siste tiden.

Redaktørmistillit

I fjor høst ble det kjent at redaksjonsklubben uttrykte mistillit mot sjefredaktør og administrerende direktør Jan Tore Hamnøy. Klubben var lite fornøyd med at eierne ansatte en sjefredaktør uten redaksjonell erfaring. Mistilliten ble framsatt 2. oktober, samme dag som HA kom ut med en helsides annonse for et bilmerke på førstesiden.

Hamnøy har følgende kommentar til hvorfor det ikke er kvinner i mediehuset ledelse og i redaksjonens ledergruppe:

– I forbindelse med denne aktuelle omorganiseringen, og omfordelingen av ansvar og oppgaver innad i toppledergruppen, var det dessverre ikke aktuelle kvinnelige kandidater. Derfor er resultatet blitt slik det nå framstår. På generell basis så er jeg som toppleder og vi som ledergruppe opptatt av å få fram kvinnelige ledere i mediehusets toppledelse og redaksjonelle ledelse. Kvinnelige kandidater blir vurdert på samme måte som mannlige kandidater. Det vil si at vi vurderer ut i fra kompetanse og egnethet i de ulike stillingene.

En bedre arbeidsplass

– Hva vil dere gjøre for å rekruttere kvinner i toppen?

– Det er viktig å gjøre Mediehuset Haugesunds Avis til en stadig bedre arbeidsplass for både kvinner og menn i framtiden. Historisk har vi sett at kvinnelige ledere ansettes på lik linje som menn i vårt mediehus.

Arnstein Olaisen kom fra stillingen som kultur- og debattredaktør i HA. Klubbleder Størksen svarer følgende på spørsmål om klubben nå betrakter Olaisen, med hans nye vide redaktørfullmakter, som en de facto sjefredaktør:

– Det ønsker jeg ikke å si noe om.

– Står mistilliten mot Hamnøy fast?

– Ja. Det har ikke vært noen utvikling i den saken.

Powered by Labrador CMS