Her er nye Journalisten

Nytrimmet nettutgave.
 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Annonsesvikt og betydelige underskudd over flere år er bakgrunnen for en omfattende spareprosess i Journalisten, som kom i havn i høst. Fra nyttår vil staben i Journalisten bestå av fire redaksjonelle medarbeidere og 1,4 kontoransatte.

Heldigital

Parallelt med nedbemanningsprosessen besluttet generalforsamlingen i Journalisten å legge ned papirutgaven fra årskiftet. Fra før var det bestemt å redusere antallet utgivelser fra 20 til 15 i 2014. Dermed gjenstår nå tre utgaver før 98 års bladhistorie er slutt.

[factbox:1-right]

Den nedskalerte staben vil derfor kunne konsenterere seg om å lage èn kanal, journalisten.no. Den nyhetspregede nettavisa skal forbedres og utvikles videre. Men akkurat hvordan den blir og hvilke deler av magasinstoffet fra papir som videreføres i den digitale kanalen, er foreløpig uavklart.

– Vi får en rent digital redaksjon som skal jobbe med nyheter og annet faglig stoff for journalister og andre mediefolk. Fram mot jul vil vi legge tydeligere planer for hva slags innhold vi skal fylle heldigitale Journalisten med. Men det blir nok en del prøving og feiling for å finne ut hva som fungerer, tror Øgrim.

Han legger til at journalisten.no allerede har en sterk posisjon i offentligheten som arena for mediekritikk og debatt, som redaksjonen naturligvis skal bygge videre på.

– Magasinet Journalisten er først og fremst et tilbud til NJs medlemmer. Vil det bli eksklusivt stoff for dem digitalt?

– Vi er sikre på at det blir en åpen nyhetsavis som i dag. Men også at noe av det vi skaper av nytt innhold og funksjoner forbeholdes medlemmer og andre abonnenter.

Nytt design

Innholdsmessig er altså mye i støpeskjeen, men på det ytre plan har journalisten.no fått et løft allerede denne uka. Glenn Slydal Johansen, som har vært involvert i arbeidet med utvikling av det redaksjonelle systemet og ny design, sier den oppgraderte løsningen er en nyere Drupal-versjon bygget inn i Ramsalt Media.

– Designet er responsivt. Det fungerer sømløst mellom de ulike enhetene som brukes og gjør videre utvikling mulig. Det har ikke vært noen revisjon av nettavisa på tre år, så dette er et løft.

Journalisten ble startet i 1917 av Kristiania Journalistklub. Seinere ble Journalisten medlemsblad for Norsk Presseforbund. En periode ga Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening bladet ut sammen, før NJ overtok aleine fra 1984.

Fire igjen

Det var for å kunne innfri eierens krav om budsjett i balanse fra 2015 at nedbemanningen var nødvendig. Før sommeren gikk bedriften ut med tilbud om frivillige sluttpakker. Journalisten har før nedbemanning i underkant av åtte årsverk, av dem er 6,5 redaksjonelle. Innen fristen i slutten av juni takket to journalister (halvannet årsverk) ja til å gå av med henholdsvis sluttpakke og AFP.

Etter sommeren ble det klart at det ikke var nok å trimme vekk halvannet årsverk og bedriften gjentok sluttpakketilbudet. Nå har ytterligere en medarbeider takket ja. Dermed er bedriftens mål nådd. Fra nyttår vil staben i Journalisten bestå av fire redaksjonelle medarbeidere og 1,4 kontoransatte.

– Vi var tvunget til å ta ut nedbemanningen i redaksjonen, som nå er redusert med nesten 40 prosent. Det har vi gjort for å holde hodet over vannet økonomisk, sier ansvarlig redaktør Helge Øgrim, som er glad for at man unngikk oppsigelser. Han påpeker at det var viktig at NJ skjøt inn penger til omstillingen og berømmer samarbeidet med eier og klubb.

Klubbleder Glenn Slydal Johansen er fornøyd med at det ble en frivillig løsning. Men er spent på hvordan hverdagen blir etter nyttår.

– Vi blir tre medarbeidere færre og får mindre slagkraft.

Powered by Labrador CMS