Ansvarlig redaktør Kjetil Haanes er svært kritisk til at Nett.no ikke får pressestøtte. Foto: Eskil Wie Furunes
Ansvarlig redaktør Kjetil Haanes er svært kritisk til at Nett.no ikke får pressestøtte. Foto: Eskil Wie Furunes

Ekstremt skuffet etter avslag på pressestøtte: – Feil beslutning

Faller utenfor fordi de dekker næringsliv lokalt. Nå vil Nett.no klage på avgjørelsen.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mandag varslet Medietilsynet i en pressekonferanse at Nett.no ikke får produksjonsstøtte i 2019. Avslaget begrunnes med for lite kommentar- og debattstoff, og at nesten alt av journalistikken handler om næringsliv.

– Jeg ble veldig skuffet og litt overrasket. Jeg mener vi oppfyller alle kriterier for å få produksjonstilskudd, sier ansvarlig redaktør Kjetil Haanes, som også er tidligere nestleder i Norsk Journalistlag.

Han er svært kritisk til avgjørelsen som er tatt, spesielt siden mye av begrunnelsen viser til innholdsanalysen fra Høgskulen i Volda.

– De har konkludert med at vi har 90 prosent næringslivsjournalistikk og 10 prosent næringslivspolitikk. Og det kan vi ikke forstå. Vi har en veldig stor bredde i det vi skriver om og jeg forstår ikke hvordan de har kommet frem til det tallet, sier Haanes.

– Og det tror jeg ikke leserne våre forstår heller, fortsetter han.

Kan være enig i at det er bredere dekning

I Medietilsynets avgjørelse konkluderes det med at Nett.no nesten utelukkende har nyhets- og reportasjestoff, og en svært lav andel debatt- og kommentarstoff.

Rapporten har sammenlignet Nett.no med Fiskeribladet og Dagsavisen. Mens førstnevnte har 90 prosent om næringsliv, og det «resterende stoffet handler om (nærings) politikk», har de andre 59 og 12 prosent, ifølge analysen.

Rapportforfatterne Lars J. Halvorsen og Paul Bjerke opplyser til Journalisten at man kanskje kan si at Nett.no har en bredere dekning enn bare næringsliv.

– Vi har gjort et utvalg og kategorisert etter hovedtema. Det er den vurderingen vi har gjort. Samtidig har vi også sett på bitema, og da ser vi at det dekkes til en viss grad bredere temaområder som samferdselspolitikk, forskningspolitikk og lokalsamfunn. Det går an å være enig i at de har en bredere dekning enn det tallene viser, sier Halvorsen.

– Men det overveiende preget til Nett.no er at de er en næringslivsavis, og det gir de også uttrykk for selv i beskrivelsen av mediet, fortsetter han.

Vil klage på vedtaket

Analyseforfatterne har også konkludert med at den «samlede andelen kommentar og debattstoff bare utgjør om lag 2,5 prosent av artiklene».

Det er «for så vidt riktig», ifølge redaktør Haanes.

– Vi har lite debatt- og kommentarstoff på selve nett nå, men vi har 9000 følgere på Facebook og mye debatt og kommentarer der. Jeg mener vi også oppfyller vilkårene der, sier redaktør Haanes.

– Så vi er ekstremt skuffet og mener det er en feil beslutning, fortsetter han.

– Kommer dere til å klage på vedtaket?

– Ja, det kommer jeg helt sikkert til å gjøre. Vi har kjempet i seks år for å få dette opp og stå. Vi gjør et kjempedugnadsarbeid. For å utvikle oss videre er vi avhengig av støtte, svarer Haanes.

– Vi bidrar til mangfoldet

Nett.no er en uavhengig avis og ikke en del av et konsern. Haanes beskriver konkurransesituasjonen mot konsernene som vanskelig.

– De bruker markedsmakten til å presse oss. Så derfor er vi avhengig av et velfungerende pressestøttesystem. Og vi er ut ifra et mangfoldsperspektiv veldig skuffet over Medietilsynet, sier han.

Han håper en eventuell klage vil reversere vedtaket.

– Vi må prøve. Vi mener dette er et feil vedtak, også ut i fra lovgivers intensjon om å ha et mangfoldig medietilbud i Norge. Vi bidrar til mangfold, spesielt i dette området av landet, sier Haanes.

– Saklig og samfunnsnyttig avis

Rapporten fra Høgskulen i Volda fremhever også at Nett.no er en avis som bidrar til mangfoldet. Men den høye andelen næringslivsstoff, ut i fra forskernes oppfatning, er problematisk for en lokalavis.

De viser til at innføringen av den plattformnøytrale støtteordningen i 2014, skjerpet kravet til bredde i innhold, men at forvaltningen har akseptert nisjeaviser innen politikk eller økonomi.

– Denne sedvanen har imidlertid vært forbeholdt riksdekkende medier. Bredde i innholdet har alltid vært en betingelse for produksjonsstøtte til lokale medier. Våre analyser viser at Nett.no er en lokalavis og kan således ikke unntas fra innholdskravet, står det i rapporten fra Volda.

Derfor konkluderes det med at Nett.no ikke kan få pressestøtte, en konklusjon Medietilsynet i stor grad støtter i sitt vedtak.

– Vi oppfatter at Nett.no er en avis som driver saklig og samfunnsnyttig dekning av næringslivet i regionen. Sånn sett bidrar de til målene i støtteordningen, sier rapportforfatter Halvorsen.

– Men slik forskriften er formulert, og slik praksisen er i dag, så faller den utenfor på grunn av kombinasjonen av å være næringlivsavis og lokalavis, fortsetter han.

Powered by Labrador CMS