Linda Dagestad Øygarden var Høyres ordførerkandidat i Arendal. Her svarer hun på NRK-redaktør Anne Vinding innlegg om Agderpostens dekning.
Linda Dagestad Øygarden var Høyres ordførerkandidat i Arendal. Her svarer hun på NRK-redaktør Anne Vinding innlegg om Agderpostens dekning.

DEBATT:

Hvem skal si fra til NRK?

Tidligere ordførerkandidat reagerer på hvordan NRK-redaktør omtaler Agderpostens dekning av henne.

Publisert Sist oppdatert

Vi vil alle verne om en fri, uavhengig og kritisk journalistikk. Media har en viktig rolle i å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet, og vi som har posisjoner som folkevalgte må tåle offentlig oppmerksomhet, også når den er ubehagelig. Det er et av kjennetegnene ved et åpent og velfungerende demokrati. 

Men noen ganger må det være lov å markere når grenser overskrides og urett blir begått under dekke av medias samfunnsoppdrag.

Redaktør Anne Vinding i NRK Sørøst har åpenbart behov for å rettferdiggjøre sin journalistikk etter å ha «avslørt flere forhold» rundt meg som politiker i Arendal. I et debattinnlegg i Journalisten 11. oktober angriper hun Agderpostens dekning av sakene, samtidig som hun bruker både uriktige og unyanserte påstander om sakens fakta. Det gjør hun under overskriften «Hvem skal si fra i Arendal?» 

De som har fulgt avisens omtale av meg som Høyres ordførerkandidat i Arendal, har nok helt sikkert fått med seg at jeg har fått min dose av negativ omtale som følge av de sakene NRK har publisert.

Det jeg har behov for å kommentere basert på NRK-redaktørens innlegg er følgende:

Min mann og jeg har på det sterkeste beklaget feil som ble begått i en byggesak knyttet til vår bolig. Det har vi gjentatt flere ganger, og i et svar til NRK før saken ble publisert skrev vi blant annet:

«Vi beklager at det har blitt gjort feil i denne saken, og vi vil selvsagt bidra til å oppklare alt som har skjedd. Vi engasjerte arkitekt for å sikre at byggesaken skulle bli håndtert korrekt, men ser nå at arkitekten som ansvarlig søker ikke har fulgt opp sitt ansvar. Det har arkitekten beklaget, men vi tar like fullt ansvar, og krav om retting av feil vil selvsagt bli etterkommet.» 

Redaktør Vinding skriver at jeg og min mann i Agderposten «fikk hevde at arkitektkontoret tok det fulle ansvaret». Det har vi aldri gjort, og den som hevder det etter å ha lest den aktuelle artikkelen i Agderposten bør lese den en gang til. Påstanden er rett og slett uriktig. 

Vinding skriver videre at vi i Agderposten fikk «hevde at vi selv hadde tatt initiativ til å rydde opp i feilene». Jeg forstår det slik at NRK-redaktøren mener at vi ikke tok et slikt initiativ. Faktum er at vi tok kontakt med kommunen straks vi ble kjent med at feil kunne være begått, og vi var samtidig tydelig på at vi ville ta ansvaret for å rydde opp. 

I debattinnlegget synes det som om Vinding mener at vi har begått en ulovlighet ved at vi hadde fått tegninger for uteområdene på tomten, uten å involvere arkitektfirmaet. 

Bakgrunnen for at arkitektkontoret ikke ble involvert er viktig for å forstå dette, men det interesserer åpenbart ikke NRK.

 Faktum er at vi av saksbehandleren i kommunen fikk opplyst at dette ikke var søknadspliktig, idet terrengendringen ikke var over 1,5 meter. Rett eller galt, det var den informasjonen vi den gang fikk, og som vi forholdt oss til – og følgelig skulle ikke dette være en del av arkitektfirmaets oppdrag. Vi har heller aldri gjort arkitektfirmaet ansvarlig for dette (saksbehandleren i Arendal kommune sier til NRK at han mener det er usannsynlig at han muntlig skal ha sagt at utbyggingen ikke var søknadspliktig, red.anm.)

Vinding hevder også at det var «kommunen som etter spørsmål fra NRK kontaktet Øygarden.» Det er også uriktig. Faktum er at det var min mann som kontaktet kommunen om saken.

Den andre saken som har vært omtalt i NRK er konkursen i Wood & Food. Over 20 måneder etter at bedriften måtte melde oppbud, for øvrig med stor medieoppmerksomhet, ble den omtalt i NRK i september i år. Agderposten fulgte opp med omtale av saken hvor jeg ble sitert blant annet på følgende om den andre eieren i Wood & Food: 

«Hun har tapt penger og jeg har tapt penger. Hun har som daglig leder hatt full innsikt i alle sider av driften i Wood & Food. Hun har også, blant annet gjennom bostyrer og borevisors rapport, hatt innsyn i alle bilag, og der har hun sett hva pengene er brukt til.» 

Med bakgrunn i dette sitatet hevder NRK-redaktøren at jeg i Agderposten igjen fikk komme «til orde med feil og unyanserte beskyldninger.» Det viktige her er at daglig leder i kraft av sin stilling hadde full innsikt i alle sider ved driften og dermed også til de bilag hun måtte ønske.

Jeg synes det er trist at en NRK-redaktør som gjør et nummer av at hun avslører faktafeil, faktisk selv bommer på fakta. Det er symptomatisk for NRKs dekning av disse sakene. 

Det er verdt å minne både redaktører og journalister om sluttsatsen i pressens egen vær varsom-plakat: Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!

Powered by Labrador CMS