Siv Hallgren ble intervjuet av NRKs Fredrik Solvang i Debatten.

DEBATT:

Kan Nytt på nytt bli NRKs redning i Baneheia-saken?

NRK går rett fra å beklage sin dekning av Baneheia-saken til å hvitvaske Siv Hallgrens katastrofale håndtering av samme sak i Debatten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens meninger.

Flere har tatt til orde for å nedlegge Gjenopptakelseskommisjonen etter leder Siv Hallgrens og forrige leders forsøk på å feie justismordet på Viggo Kristiansen under teppet.

Etter Riksadvokatens avgjørelse bør søkelyset rettes mot kommisjonens mindretall sine uredelige argumenter mot gjenåpning, som ikke bare strider mot Riksadvokatens vurderinger, men også mot Høyesteretts føringer. Flere medier har nå begynt å dekke kommisjonens arbeid kritisk, mens NRK derimot synes å befinne seg på en annen planet.

Hallgren fremstilt som helt

Fredrik Solvang innleder intervjuet med Hallgren i Debatten torsdag 27. oktober slik:

«Det skulle altså gå 14 år fra første gang han prøvde, til Siv Hallgren ledet den kommisjonen som endelig ville ta opp saken hans, noe som egentlig har ført til at vi står her, og at Viggo Kristiansen er en fri mann. […] Og det kommer vel til å bli stående etter deg, at du ledet den kommisjonen som endelig fikk hull på denne byllen.»

Her blir altså Hallgren på begeistret vis i beste sendetid fremstilt som sakens store redningskvinne, fordi gjenåpningen kom under hennes ledelse. Hvordan i all verden kan NRK gi Hallgren æren for at tre andre medlemmer av kommisjonen trosset hennes ønske om avslag? Dette er vel mest som å hylle en pyroman for at huset ikke brant helt ned.

NRKs fremstilling er for øvrig påfallende lik Hallgrens forsøk på å ta æren for gjenåpningen i en uttalelse til Dagbladet nylig, hvor hun påpekte at «det er under min ledelse at Baneheia-saken ble gjenåpnet.»

Intervjuet kommer mindre enn en uke etter at riksadvokaten Jørn Sigurd Maurud roste Kristiansens støttegruppe og samtidig beklaget nødvendigheten av mange års dugnadsarbeid for å kunne vinne frem.

Dette henger tett sammen med at Hallgren i 2017 nektet Kristiansen betalt advokathjelp. Også verdt å merke seg er det at Hallgren, i motsetning til riksadvokaten, ikke vil beklage til Kristiansen.

Uenig med mindretallet

I en nylig kronikk i Fædrelandsvennen har jeg belyst fjorårets skandaløse begrunnelse for avslag fra kommisjonens mindretall. Kort sagt slår Riksadvokaten fast at DNA-analysene ikke beviser to gjerningsmenn, noe han mener får så omfattende betydning for vurderingen av både mobilbeviset og Andersens forklaring at Kristiansen må frifinnes.

For å slippe å ta stilling til mobilbeviset og Andersens forklaring, hevdet mindretallet derimot at DNA-beviset for to gjerningsmenn mer eller mindre var like usikkert i 2002 som i 2021, og dermed at «intet er nytt». Dette til tross for at rettssakenes eneste DNA-sakkyndige fortalte retten at DNA-analyser utvilsomt beviser to gjerningsmenn.

I Debatten innrømmer Hallgren at hun var uenig med kommisjonens flertall om DNA-beviset, men hun ønsker ikke å utdype. Heller enn å stille kritiske spørsmål, beroliger Solvang henne med at «det skal du slippe». Hva skjedde med NRKs såkalte etikkredaktør Per Arne Kalbakks nylige løfte om at NRK heretter skal undersøke saken med kritisk blikk?

Hva er det egentlig NRK beklager?

I Kalbakks beklagelse den 24. oktober forsøker han å bortforklare NRKs dekning med at de involverte var sikre på Kristiansens skyld. Men selv blir han opplagt svar skyldig når Dagsavisens Hege Ulstein i Dagsnytt 18 samme dag ber ham presisere hva NRK egentlig beklager.

NRK Sørlandet laget våren 2020 en reportasje hvor de etterlatte angrep Arvid Sjødins forsøk på å få saken gjenopptatt, samme dag som tidligere krimsjef Arne Pedersen fikk publisert sin «oppklaring» av saken på NRK Ytring.

Kristiansens støttegruppe fikk ikke muligheten til å komme med tilsvar før seks dager senere. Er NRKs redaksjonelle valg da noe NRK nå beklager? Ellers finnes det en rekke andre problematiske sider ved NRKs dekning, som tidligere har blitt belyst.

Kalbakk erkjenner at frifinnelsen av Kristiansen kaster et grelt lys over journalistikken til NRK i denne saken, og mener det var riktig å beklage først etter Riksadvokatens konklusjon. Men det finnes vel en mellomting mellom å beklage og å aktivt forsvare egen dekning?

Så sent som i juni 2022 forsvarte fagredaktør for NRK Nyheter, Marius Tetlie, det som Kalbakk nå langt på vei erkjenner har vært en langvarig slagsidejournalistikk i Kristiansens disfavør.

Tetlie skrev da til Nettavisen at NRKs eneste agenda har vært å «lage journalistikk som belyser problemstillingene så godt, balansert og presist som mulig». Stikk i strid med Kalbakks erkjennelse om at man trodde dommen mot Kristiansen var riktig, hevdet Tetlie også at «NRK har ingen formening om skyldspørsmålet».

Er dette noe NRK nå beklager?

Nytt på nytt redder NRKs ære

Men alt er ikke helsvart i NRK. De har omsider sluppet til sin krimkommentator Olav Rønneberg, som i denne saken av ukjente årsaker knapt har bidratt med sine ellers etterrettelige analyser.

Men selv Rønneberg må se seg overgått av Nytt på nytt, som 28. oktober leverte en bemerkelsesverdig presis gjennomgang av rettsstatens sterkt kritikkverdige innsats i Baneheia-saken.

Det ville kanskje ikke vært så dumt om Pernille Sørensen og noen av tekstforfatterne i Nytt på nytt hadde troppet opp hos NRKs nyhets- og debattavdelinger for å komme med noen sårt tiltrengte innspill.

Powered by Labrador CMS