DinSide.no 11.10.09

Aller Internett vant i Høyesterett

Høyesterett slår fast at Aller Internett ikke kan pålegges å utlevere brukerdata fra nettdebatten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Både Tingretten og lagmannsretten ga politiet medhold, men Aller Internett anket saken videre til Høyesterett som nå enstemmig har fastslått at kildevernet også gjelder i diskusjonstråden under artikler.

Les hele dommen som pdf her.

– Dommen er en viktig prinsipiell seier for kildevernet og er en anerkjennelse av de nye medier, sier Petter Danbolt, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Aller Internett AS, i en pressemelding.

Solgte fortidsminne på nettauksjon

DinSide.no, som eies av Aller Internett, publiserte 11. oktober i fjor en artikkel som handlet om rettigheter og plikter i forbindelse med funn av fortidsminner. I diskusjonsfeltet tilknyttet denne artikkelen påsto en bruker under pseudonymet «Finneren» at han hadde funnet en runestein, og et par dager etter sitt første innlegg kom denne brukeren tilbake og skrev at han hadde solgt den samme steinen på eBay for 20.000 kroner.

Saken ble fanget opp av vernemyndighetene, og Hedmark politidistrikt krevde å få «Finnerens» brukerdata utlevert, hvilket Aller Internett motsatte seg under henvisning til kildevernet.

Kildevernet på nettdebatt

Både Tingretten og lagmannsretten ga politiet medhold, men Aller Internett anket saken videre til Høyesterett som nå enstemmig har fastslått at kildevernet også gjelder i diskusjonstråden under artikler.

– Våre brukere skal være trygge på at vi ivaretar kildevernet. Det ville vi alltid ha vært en garantist for, men nå har vi også Høyesterett bak oss, sier redaktør Petter Danbolt som mener kjennelsen fra Høyesterett er viktig.

Likestilt med trykte medier

– Dersom det har vært tvil om hvorvidt de nye medier er fullverdige medier, med alle de rettigheter og plikter det medfører, så er det nå feid til side. Vårt samfunnsoppdrag er umulig å fylle uten at vi kan beskytte våre kilder, sier Danbolt, som er svært glad for at Høyesterett har vektlagt sakens prinsipielle betydning.

Norsk Redaktørforening har vært partshjelper under behandlingen i Høyesterett og har fulgt saken aktivt.

– Det er vesentlig for hele mediesektoren, og helt grunnleggende for demokratiet og ytringsfriheten at kildevernet kommer til anvendelse i alle publiseringsformer som er underlagt redaktøransvaret. Vi er svært glad for denne enstemmige og entydige kjennelsen fra Høyesterett om at vern av anonym forfatter og kilde også omfatter slikt innhold i nettmediene, sier generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening.

Powered by Labrador CMS