Mogens Blicher Bjerregård. Foto: Nana Reimers

Dansk Journalistforbund fusjonerer

Velger motsatt kurs av NJ, øker medlemstallet kraftig.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Dansk Journalistforbund (DJ) har lenge satset på å rekruttere informasjonsarbeidere, på dansk gjerne kalt kommunikatører. Nå er forbundet på rask vei mot en sammenslåing med forbundet Kommunikation og Sprog (KS), som organiserer mange informasjonsarbeidere, tolker og sekretærer. Et nytt forbund vil få rundt 24.000 medlemmer mot DJs 16.000 i dag. Journalistforbundet rommer allerede kommunikasjonsarbeidere, som i hovedsak er utestengt fra medlemskap i Norge og Sverige.

Mogens Blicher Bjerregård har ledet DJ siden 1999, og er også nyvalgt leder av EFJ, den europeiske avdelingen av den internasjonale journalistføderasjonen IFJ, som hadde en turbulent kongress i Irland sist helg.

På telefon fra Dublin forsvarte Bjerregård ivrig den danske strategien:

– Denne utviklingen er ikke unik blant de europeiske fagforbundene. Vi har dessuten organisert kommunikatørene i flere år. Husk at mange journalister pendler mellom informasjonsarbeid og tradisjonell journalistikk. Nettopp derfor er det gunstig for dem at samme organisasjon favner begge stillingstyper.

Hemmelige samtaler

Ledelsen i de to forbundene hadde hemmelige drøftinger i et par år før planene ble kjent i februar. Mai 2015 er satt som siste frist for fusjon, men sammenslåingen kan komme tidligere. De to forbundene samarbeider fra før om IT-support og medlemsservice. De har også felles A-kasse, i Danmark får man bistand under ledighet gjennom arbejdsløshedskassene, som krever kontingent og administreres av fagforbund.

Av DJs 16.100 medlemmer tilhører 1.700 undergruppen DJ Kommunikation. Sammenslutningen gir tilsig av 7.800 KS-ere, med mulig minus for avskalling. Journalisten.dk skriver at fusjonen vil endre maktblansen i det danske forbundet radikalt.

De fleste medlemmene i Kommunikation og Sprog er ansatt i privat virksomhet. De arbeider med salg og markedsføring, kommunikasjon, oversettelse, tolking, kulturforståelse og ledelse, samt sjefsekretæroppgaver.

Kvinneandelen i DJ vil øke kraftig fra dagens 44 prosent. Rundt 86 prosent av KS´medlemmer er kvinner.

En sammenslåing vil på papiret gi det nye forbundet en andel på 40 prosent kommunikasjonsmedarbeidere hvis gruppen defineres vidt. Kraften man tror en fusjon vil gi det nye forbundet, kombinert med vekst i informasjonsbransjen og fall i antallet ansatte journalister, kan etter hvert fravriste journalistene flertall og definisjonsmakt i fagforbundet.

Men etter at fusjonsplanen ble kjent, er det stilt flere spørsmål ved beskrivelsen av medlemsmassen KS tilfører. Danske Journalisten har sett nærmere på de 3.500 KS-medlemmene som er registrert med stillingstittel. Knapt 300 av dem har begreper som er knyttet til kommunikasjon i stillingsbeskrivelsen. Tre ganger så mange har ordet ”sekretær” i tittelen. Universiteter er de største arbeidsplassene. Forbundet har besvart spørsmålene med at mange driver med informasjonsarbeid uten at det framfår av stillingsbeskrivelsen, og viser blant annet til HR-medarbeidere.

Vekstbransje

I 2004 forkastet begge forbund tanken om full fusjon, men nå ser ledelsen i begge forbund optimistisk på mulighetene:

– Jeg tror vi vil oppnå å organisere mange som i dag er uorganiserte, men som arbeider med kommunikasjon, sier Bjerrregård til Journalisten.

Han viser til hvordan Dansk Journalistforbunds TV-gruppe, som henvender seg til ansatte i produksjonsselskapene, har vokst fra 100 til 1.000 medlemmer på rundt ti år. Visuelt Forum, rettet mot designere, nyhetsgrafikere og lignende grupper, er på få år vokst fra en håndfull til 500. 

DJs leder går ikke med på at ekspansjonen truer den faglige og etiske debatten blant danske journalister:

Den påvirkes overhode ikke, det vil si, den styrkes. For Journalistforbundet er svært opptatt av dette arbeidet, som slett ikke lider under at andre grupper mer med.

Bjerregård peker også på at DJ i april vedtok regler for god kommunikasjonsetikk. Han aksepterer ikke uten videre påstanden om at journalister og informasjonsfolk har motstridende oppgaver. – Mye av informasjonen som formidles fra kommunenes kommunikatører er eksempelvis svært viktig og verdigfull for borgerne. 

KS-formann Per Lindegaard Hjorth peker også på veksten i infobransjen som sentral begrunnelse for fusjonen:

– Kommunikasjonsområdet har vært i rivende utvikling siden den gang. I dag er vi for mange aktører som representerer kommunikasjonsarbeidernes interesser.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS