Tidligere statsråd Ola Borten Moe var ikke fornøyd med beklagelsen til NRK.

Ola Borten Moe vant fram i PFU

NRK-beklagelse var ikke nok for eks-statsråd.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRK beklaget, men det var ikke nok for tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe. I dag ble klagen mot NRK behandlet av Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Der konkluderte utvalget med brudd på to punkter i Vær varsom-plakaten, punkt 3.2 og 4.14.

«NRK har erkjent de presseetiske bruddene, og har også forsøkt å rette opp skaden gjennom beklagelsen som ble publisert etter at redaksjonen mottok klagen. I dette tilfellet var imidlertid beskyldningene så alvorlige og rammende for klager, at beklagelsen ikke veier opp for det opprinnelige overtrampet», konkluderte PFU på dagens møte.

Sterke beskyldninger

Dette er saken:

12. januar publiserte NRK Dagsrevyen et innslag om en kommende høring i Stortinget, hvor blant andre Borten Moe skulle delta.

I innslaget het det:

«De må forklare hvorfor de holdt tilbake viktig informasjon da Barentshavet sørøst ble åpnet for oljeleting i 2013.»

Og videre:

«NRK avslørte at Borten Moe visste at oljeleting i nord kunne bli tapsprosjekt i milliardklassen.»

Borten Moe mente innslaget fremmet alvorlige og udokumenterte påstander mot ham presentert som sannheter, uten at han ble gitt anledning til å kommentere dem. Han klaget derfor NRK inn for PFU. Ifølge Borten Moe hadde NRK brutt fire punkter i Vær varsom-plakaten:

  • 3.2 om opplysningskontroll og kildebredde
  • 4.1 om saklighet og omtanke
  • 4.2 om skille mellom fakta og kommentar
  • 4.14 om samtidig imøtegåelse

Se PFUs behandling av klagen mot NRK.

Vant fram på to punkter

Den tidligere statsråden fikk imidlertid kun medhold på at NRK hadde brutt to punkter, 3.2 og 4.14. Men utvalgsmedlemmene var harde i sin kritikk.

Gunnar Kagge, Aftenposten-journalisten som representerer journalistene i utvalget, påpekte at det å anklage en statsråd - eller tidligere statsråd - for å holde tilbake opplysninger, er en svært alvorlig påstand.

– En veldig kraftig anklage, som det er overraskende at NRK ikke forstår at de må ha samtidig imøtegåelse på, sa han.

Han fikk støtte fra Tove Lie, Khrono-redaktøren som representerer redaktørene i PFU:

–Dette er jo veldig slurvete egentlig.

Forsøkte å bli enige

Etter at PFU-klagen ble sendt inn var partene i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, men dette førte ikke frem. NRK publiserte i ettertid en beklagelse, men Borten Moe valgte likevel å opprettholde klagen.

«Det kom en beklagelse fra NRK, det er positivt. Prosessen frem mot beklagelsen bar imidlertid preg av at NRK ikke var interessert i å rette opp forutsetninger de selv har definert, og som beviselig er gale. De avsluttet derfor diskusjonen uten nærmere begrunnelse og kjørte en beklagelse bygd på gale forutsetninger, og de nektet videre å ta med svært relevant tilleggsinformasjon for å belyse bredden i saken.»

Slik forklarer Borten Moe i sin kommunikasjon med PFU-sekretariatet hvorfor han valgte å opprettholde klagen.

NRK er ikke enig i denne tolkningen.

«Vi er ikke enig med klager i at formuleringene i vår beklagelse er en slags indirekte konstatering av at det ville vært kritikkverdig om Borten Moe hadde kjent til den aktuelle beregningen – det sies ikke annet enn at det ikke finnes noen grunnlag for å hevde at han kjente til denne.»

Burde kommet til motmæle

I sin uttalelse skriver PFU:

«Etter utvalgets mening skulle redaksjonen ha sørget for at beskyldningen om at statsråden holdt relevant informasjon tilbake for Stortinget, ikke ble fremført uten at klager fikk mulighet til å ta til motmæle. Utvalget minner om at VVP 4.14s funksjon også er forebyggende. Den skal bidra til å sikre at det ikke publiseres feilaktige opplysninger, og er nært forbundet med kravet til opplysningskontroll i VVP 3.2.»

Videre heter i uttalelsen:

«Den angrepne part er en sentral kilde å sjekke opplysninger mot. I dette tilfellet kunne NRK således unngått at udokumenterte beskyldninger uten forbehold ble publisert som fakta.»

Det innklagede innslaget kan høres cirka 20 minutter ut i Dagsrevyen-sendingen fra 12. januar.

Etter at NRK mottok PFU-klagen, ble det publisert en beklagelse, innslag nummer syv i denne sendingen.

Powered by Labrador CMS