Politiinspektør Hanne Kristin Rohde leder seksjonen for volds- og seksualforbrytelser i Oslo-politiet. Foto: Birgit Dannenberg

– Kan skade etterforskningen

(LESERKOMMENTAR:) Politiinspektør Hanne Kristin Rohde tar oppgjør med medienes dekning av Sigrid-saken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Politiet er fortsatt i en tidlig fase av etterforskningen av drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne. Saken opprører alle, og vi har stor forståelse for den offentlige interessen og at mediene har en viktig jobb å gjøre.

Vi i politiet er i det daglige avhengige av mediene, for å kunne nå ut til publikum. Selv har jeg i hovedsak meget gode erfaringer med norsk presse. Derfor har vi også i denne saken forsøkt å være tilgjengelige for journalister og legge til rette for at de kan gjøre sin jobb – samtidig som vi gjør vår.

Alvorlig

De siste dagene har vi dessverre sett at flere medier har formidlet sine detaljerte opplysninger som direkte kan skade etterforskningen. Beskrivelser og opplysninger om mulige funn og teorier formidles på detaljnivå. Etter vår oppfatning bør enhver dreven kriminaljournalist forstå at flere av disse opplysningene er helt sentrale for politiet i en innledende fase av etterforskningen, for eksempel i forbindelse med avhør.

Dette synes vi er alvorlig, av hensyn til den pågående etterforskningen og til de involvertes rettssikkerhet.

Ikke sjelden blir politiet foreholdt detaljerte opplysninger som journalister vet at vi ikke kan bekrefte eller avkrefte. Andre ganger har vi ikke klart å være tilgjengelige til enhver tid, for eksempel kveld, natt og helg. Da har vi opplevd at journalister formidler ubekreftede opplysninger og funn som noe de «erfarer», tilsynelatende uten tanke for etterforskningen og et riktig sluttresultat.

Feil

Flere ting som er formidlet av mediene, har vært direkte feil. Politiet kan ikke alltid gå inn og korrigere når mediene har tilegnet seg uriktige opplysninger, fordi vi da kan risikere å selv bidra til å skade etterforskningen. På dette grunnlag mener jeg det er en ansvarsfraskrivelse å hevde at politiet bare kan korrigere mediene, eller være mer åpne og tilgjengelige, slik jeg har fått høre fra redaktører og journalister vi har vært i kontakt med de siste dagene.

Vi er vel klar over at politiet har en jobb å gjøre med hensyn til mulige lekkasjer fra egne rekker. Også vi må ha økt bevissthet og refleksjon rundt dette. Men dette fritar etter mitt syn likevel ikke mediene for et selvstendig ansvar om hva som til enhver tid skal og bør formidles i en innledende fase av en drapsetterforskning.

Respekt

Vi ønsker ikke å gjøre pressens arbeid vanskeligere. Vi har respekt for at mediene har et viktig oppdrag, men i dekningen av enkelte store straffesaker savner jeg en større grad av refleksjon og bevissthet rundt spørsmålet om hva som skal og bør formidles i en tidlig fase av etterforskningen.

Etterforskingen i Sigrid-saken er svært krevende, og vi er inne i en sårbar fase etter at vi fant Sigrid drept. Vi forsøker å strekke oss langt i vår kommunikasjon med media, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av rettssikkerheten.

Jeg er forberedt på at dette innlegget vil bli imøtegått av redaktører og journalister, men forhåpentligvis etter en diskusjon innad i redaksjonene.

Hanne Kristin Rohde er politiinspektør og leder av seksjonen for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

Powered by Labrador CMS