Leder Thomas Spence i NJ. Foto: Birgit Dannenberg

Lover pensjonsbistand

- Det viktigste er å forstå at djevelen sitter i paragrafer og tidelene, sier NJ om pensjonsavtaler.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Landsstyremøtet i NJ gjorde onsdag vedtok om hvordan de skal møte utfordringene med bistand til medlemmene i kommende pensjonsforhandlinger.  

- NJ skal gi medlemmene all nødvendig bistand i forhandlinger med bedriftene og forståelsen av avtaler og loverket, forsikrer NJ-leder Thomas Spence. 

Usikker fremtid

- Pensjonsavtaler berører alle arbeidstakere, i ulike aldre, inntekter og skiftordninger. Det er et komplisert system der det er vanskelig å overskue konsekvensene av de større endringene, sier Spence. 

Han understreker også at pensjon er så viktig, fordi det er å anse som utsatt lønn. Dette er derfor en stor og viktig sak for NJ. Det dreier seg om trygghet for alderdommen. 

Djevelen i tidelene

- Det viktigste er å forstå at djevelen sitter i paragrafer og tidelene. Det krever en kompetanse som ikke kan bygges opp på en måned, men trenger tid. 

Kunnskapen om at endringene kommer, selv om man ennå ikke vet for sikkert når, har NJ-tatt til seg. I tillegg til onsdagens politske avklaring har journalistlaget dyktige advokater på feltet. 

- Vi er beredte og kompetente til forsvare medlemmenes interesser, sier Thomas Spence

Komplisert materie 

Pensjonsordningen har vært under reform i 10 år. Bakgrunnen for onsdagens landsstyrevedtak er den rapporten fra Banklovkommisjonen. Og dermed det påfølgende nye regelverket som etter planen skal legges frem for Stortinget i høst. 

Et flertall av bedriftene avventer situasjonen til den nye lovgivingen er på plass før pensjonsavtaler reforhandles. Enkelte har imidlertid allerede igangsatt forhandlinger med lokale klubber, slik at det er en pågående aktualitet rundt pensjonsspørsmål allerede før problematikken kommer til å angå flertallet.

Sistnevnte skjer på bakgrunn av den pågående lavkonjunkturen. Dette har medført lavere avkastning for så vel forsikringsselskap som bedrifter, som alle ønsker å begrense usikkerheten knyttet til pensjonsutbetalingene. 

 

Powered by Labrador CMS