Får over 80 prosent i pensjon

Even Trygve Hansen forlater Fagpressen med gunstig pensjonsordning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I 17 år har Even Trygve Hansen vært administrerende direktør i Fagpressens Informasjonskontor. Siden han er i alder for AFP, var det kanskje ikke så overraskende da pressemeldingen om hans overgang til pensjonistenes rekker kom i forrige uke.

 

Kilder Journalisten har vært i kontakt med sier det har vært stor bekymring for interesseorganisasjonens inntekter. Fagpressens inntekter kommer fra medlemskontingent de forskjellige fagbladene, som Journalisten, betaler inn.

Medlemskontingentene utgjør i overkant av 30 prosent, mens overføring av vederlagsmidler fra Kopinor resten. Den siste summen varierer noe fra år til år. Mens den i fjor var på 7,2 millioner kroner, er den i år budsjettert til 6,7 millioner. Dette tilskuddet blir trolig større enn man fryktet tidligere i år, dermed er også underskuddet blitt mindre enn man trodde.

Underskuddet skal bunne i flere poster og direktørens avtaler skal være blant disse. I tillegg er det benyttet rundt en halv million kroner i kampen mot portokostnadene. Ambisjonen var å få Post- og teletilsynet til å omgjøre takstøkningen.

– Kampen mot uforutsigbare og voldsomme portoøkninger har gitt resultater som kommer hele Fagpressen til gode. Vi hadde aldri greid dette uten innleid konsulenthjelp med spesialkompetanse på beregning av verdikjeden i Posten. Vi opplevde at Post og Teletilsynet tok vår klage på største alvor, nettopp fordi den var grundig dokumentert og detaljert. Vi fikk medhold i ett av fire punkter og at vår klage ble tatt opp på øverste hold i departement og i Posten. Våre drøftelser med Posten har etter dette hatt en helt annen og mer imøtekommende tone og de vet dessuten at Fagpressen holder fokus på alt som har med porto å gjøre, sier Aschehoug.

Betaler ut pensjonen

Styreleder Aschehoug sier at det ikke er underskudd på driften i Fagpressen, men legger til at det likevel blir et underskudd etter skatt. Dette skyldes en engangs utbetaling av Hansens pensjon.

– Vi fremfører sluttavtalen i år, derfor blir det underskudd. Men når han går av neste år, har vi ingen økonomiske forpliktelser til Even Trygve i fremtiden.

Ordningen er basert på råd Fagpressen har hentet inn fra pensjonsrådgivere som følge av at organisasjonen fortsatt betaler på sluttavtalen til en tidligere leder.

Hansens avtale ble inngått for noen år siden. Når han slutter neste sommer, vil Hansen få utbetalt tre og en halv million kroner, opplyser Aschehoug som ikke har de nøyaktige tallene foran seg.

Lønnen til Hansen ligger på én million kroner i året.

– Hvor mange prosent at sin nåværende lønn får han i pensjon?

– Jeg har ikke tallene foran meg, men det er mellom 80 og 90 prosent, sier styrelederen.

Nå er det ikke slik at Hansen dermed får en koffert med penger, snarere overføres dette til et pensjonsfond som vil betale ut pengene til ham månedlig fram til han fyller 67.

Bilavtale

Hansen har i tillegg hatt en bilavtale verdt i underkant av 9.000 kroner i måneden. Direktøren har etter det Journalisten kjenner til leaset bil gjennom Fagpressen. Det har vært drøftet om denne skulle være en del av Hansens pensjonsavtale, men dette er blitt avvist.

– Ja, bilavtale er ikke en del av lønnen, slår Aschehoug fast.

Fokus

Til Journalisten forteller Hansen at han er takknemlig for avtalen, men at det er styreleder og ikke han som skal kommentere den. Hansen, som har lang fartstid som journalist i VG og Aftenposten og som informasjonsmedarbeider i blant annet SAS og Alkatel, har etter at pensjonen ble kunngjort fått flere jobbtilbud.

– Men jeg skal jobb for fullt i Fagpressen fram til august først. Så får vi se.

Powered by Labrador CMS