Konsernsjef i Schibsted Media Group, Rolv Erik Ryssdal, mener man har nådd en løsning som er god for alle parter. Foto: Birgit Dannenberg

Enighet om Schibsted-fusjon

Styrene i Schibsted og Media Norge har godkjent premissene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Fusjonen vil være et faktum fra 13. mai i år.

Den framforhandlede fusjonsplanen sikrer Media Norges publisistiske fundament og bygger opp under konsernets strategiske ambisjoner, heter det i en pressemelding fra Schibsted Media Group.

– Vi har siden 11. januar jobbet med å få på plass fundamentet for fusjonen mellom Schibsted og Media Norge. Jeg er glad for at forhandlingene mellom de to selskapene har ført fram og at vi har nådd en løsning som vi mener er god for alle parter, sier konsernsjef i Schibsted Media Group, Rolv Erik Ryssdal.

Videreført struktur

Fusjonsplanen slår fast at strukturen med et morselskap for mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, samt online rubrikkselskapet Finn.no, videreføres. Konsernledelse og styre i Media Norge forblir uendret. «Nye Media Norge» vil være heleid av Schibsted ASA.

Da Media Norge-konsernet ble etablert i 2009 ble det avtalt et publisistisk fundament og felles strategiske ambisjoner. Fusjonsplanen fastsetter at dette skal videreføres.

Regional profil

Videre slås det fast at Media Norge-konsernet skal bygge videre på sterke regionalt baserte mediehus. Konsernet skal bidra til å frigjøre ressurser til å styrke slagkraften og egenarten til det enkelte mediehus, utvikle det samlede innholdstilbudet og bidra til høyere kvalitet.

I pressemeldingen understrekes det at etablering av nye samarbeidsområder, og videreføring av eksisterende, skal skje etter aksept fra de ansvarlige redaktørene i de enkelte mediehus. For de ansatte vil fusjonen ikke ha praktiske konsekvenser, heter det.

Dette er planen

* Fusjonsplanen fastsetter at det eksisterende selskapet Media Norge ASA fusjoneres med selskapet Nye Media Norge AS, som er 100 prosent eid av Schibsted ASA.

* Bytteforholdet bygger på at hver aksje i Media Norge er verdsatt til 72,50 kroner og at hver aksje i Schibsted er verdsatt til 171,35. Dette verdsetter egenkapitalen i Media Norge til 7,25 milliarder kroner.

* Oppgjør for fusjonen vil for Media Norges minoritetsaksjonærer være i form av to tredjedeler aksjer i Schibsted ASA og én tredjedel kontanter. Én aksje i Media Norge gir 0,2821 aksjer i Schibsted. I tillegg mottar minoritetseierne i Media Norge 24,17 kroner i kontanter per Media Norge-aksje.

Prosess og tidslinje

Fusjonen må vedtas på en ekstraordinær generalforsamling i Media Norge ASA. Styret i Media Norge vil innkalle til generalforsamling for endelig godkjennelse av fusjonen. Intensjonen er å avholde generalforsamling 10. mars i år.

Schibsted eier 85,9 prosent av aksjene i Media Norge, men kan bare stemme for 50,1 prosent. Aksjonærer som kontrollerer 6,66 prosent av aksjene og 23,5 prosent av antall stemmer på en generalforsamling har gitt forhåndstilsagn til fusjonen, basert på en verdi på 72,50 kroner per aksje.

Dersom fusjonen blir vedtatt på generalforsamlingen, vil det løpe en kreditorfrist på to måneder. Det innebærer at fusjonen kan være gjennomført 13. mai 2011.

Powered by Labrador CMS