Mediestøtteutvalget har bestått av (fra venstre bak) Finn H. Andreassen (tidligere Frikanalen), Asta Brimi (redaktør i Fjuken), Tove Nedreberg (administrerende direktør Adresseavisen), Johann Roppen (medieforsker), Heidi Nordby Lunde (blogger), Erik Vassnes (Finansdepartementet, (fra venstre foran) Elin Floberghagen (NJ-leder), Yngve Slettholm (utvalgsleder/Kopinor) og Tanja Storsul (medieforsker). Henrik Færevåg (tidligere redaktør iBergen) deltok ikke på møtet. FOTO: KATHRINE GEARD

Kampen over for mediestøtteutvalget

GARDERMOEN (Journalisten): Gemyttlig stemning da Journalisten.no tok lagbilde under finaleomgangen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Utvalget var fredag samlet til siste runde om pressestøtten og andre ordninger som kan sikre et mangfoldig mediebilde i Norge i årene framover.

Stemningen var upåklagelig da vi samlet medlemmene til fotoseanse etter lunsj. Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

Splittet utvalg

Utvalget har hatt ti møter i løpet av året. Mandatet har vært å foreta en helhetlig vurdering av pressestøtten, momsfritaket for aviser og fagblader og andre økonomiske virkemidler på medieområdet. Det har kommet ut at mediestøtteutvalget under prøveavstemninger har vært delt omtrent på midten i synet på videreføring av den suverent største støtteordningen for norske medier: nullmomsen. Den er beregnet å koste staten til sammen 2,2 milliarder kroner i året.

Derimot ser det ut til at utvalgsmedlemmene klarer å samle seg om et forslag til nye, felles kriterier for direkte mediestøtte. Stikkord er likebehandling av brukerbetaling/abonnement for papiraviser og digitale medier, samt vurdering av støtte ut fra medienes utbredelse/trafikk og deres ressursbruk til egen journalistikk.

Innen fristen

Dagens kommentar fra oppmann Yngve Slettholm er av generell art:

– Vi kommer til å levere vår innstilling innen fristens utløp ved årsskiftet. Om det blir før eller etter jul avhenger litt av trykketid og at fristene holdes i sluttfasen. Det er opp til Kulturdepartementet å fastsette en dato for overlevering, sier han.

Innstillingen vil inneholde økonomiske og juridiske analyser og utredninger av ulike sider ved det norske mediemarkedet. Dette vil bidra til et faglig grunnlag for de beslutningene Kulturdepartementet skal fatte, supplert av innspill under den kommende høringsrunden.

Utfordringer

Slettholm trekker fram flere store utfordringer for utvalget han ble satt til å lede for et år siden.

– Utvalget er veldig bredt sammensatt. Medlemmene har ulike ståsteder og ulik tilknytning til mediebransjen. Dette har da også ført til en bredde i synspunktene. Flere ting vil kreve ytterligere utredning. Det er begrenset hvor dypt vi har kunnet gå inn i en del problemstillinger uten mer forskning og flere ekspertutredninger. Departementet vil også få mange og brede innspill i en høringsrunde.

– Interessant og givende

– Er det noe som har overrasket deg under arbeidet?

– Jeg er jo litt utenforstående i forhold til mediebransjen. Derfor har det vært interessant og givende å få innsikt om hvordan det tenkes i de ulike mediene. Utvalgets jobb har vært å se nyansene i de ulike argumentene i et større perspektiv.

Også utvalgsmedlem Heidi Nordby Lunde, som har representert bloggere og den nettbaserte delen av mediebransjen, beskriver utvalgsarbeidet som svært lærerikt.

– Det har vært god stemning og gode debatter, med respekt for ulike meninger.

Powered by Labrador CMS