Bente Klemetsdal, direktør i SBS. Foto: Birgit Dannenberg

– Krenkelse av ytringsfriheten

Radio Norge er forbanna på Medietilsynet. Får påpakning for at andre lager nyhetene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Medietilsynet er ikke fornøyd med Radio Norges nyhetstilbud. Årsaken er at kanalen også får innhold fra TV 2, som er en av to eiere av kanalen, og sin søsterkanal TVNorge.

Tilsynet mener at kanalen ikke oppfyller konsesjonskravene og har varslet sanksjon med tvangsbot på 500.000 kroner. Nå svarer kanalen i klare ordelag.

Begrensninger

Kanalen sammenlikner seg selv med TVVests kamp om rett til å sende politisk reklame på tv når den protesterer på at tilsynet griper inn i hvordan de utvidede nyhetssendingene produseres.

– Tilsynets fortolkning vil kunne innebære en krenkelse av Radio Norges rett til frie ytringer etter Grunnlovens §100/EMKs artikkel 10, skriver kanalen i sin klage. Klagen viser til at nettopp disse reglene legger begrensninger på hva tilsynet kan kreve av Radio Norge.

Kun nyhetsbulletiner

Videre viser ansvarlig redaktør Bente Klemetsdal til konsesjonskravene for de utvidede nyhetssendingene. Hun mener det ikke er noen krav i konsesjonen til hvem som produserer innholdet til de utvidede nyhetssendingene.

– Det er ikke stilt krav i konsesjonsvilkårene om at de daglige utvidede nyhetssendingene på 15 minutter skal være egenprodusert, står det i klagen.

Klemetsdal med advokat viser videre til at kravet om egenproduksjon utelukkende refererer til nyhetsbulletiner. Redaktøren mener det ville vært naturlig at dersom det også ble stilt slike krav til de utvidede nyhetssendingene, ville det blitt omtalt i konsesjonsteksten.

– Det er i konsesjonssøknaden ikke gitt forpliktende tilsagn om egenproduksjon i det omfanget Medietilsynet legger til grunn for sitt vedtak. Radio Norge tilfredsstiller egen målsetting – slik den er uttrykt i konsesjonssøknaden.

Vise varsomhet

Det er tydelig frustrasjon å spore i radiokanalens klage. Klemetsdal skriver med klare ord hva hun mener om tilsynets vedtak, noe hun tidligere har referert til som at tilsynet leker redaktør.

– Medietilsynet må som nevnt utvise varsomhet når det gjelder føringer på den frie redigeringsretten.

Redaktøren viser til at det må være klart definert og forankret om man skal kunne rettferdiggjøre inngrep som det Radio Norge føler tilsynet nå gjør. Det mener klageren ikke er definert i konsesjonsteksten eller forankret i tungtveiende hensyn.

Radio Norge er etterlevningene etter Kanal 4/Kanal 24 og var gjennom eierskifte i fjor. Da dette skjedde, ble det også klart at midlene ble begrenset. Også dette påpeker Klemetsdal.

– Når eierskapet endres uten inngripen av departementet, må konsesjonsvilkårene være dynamiske slik at Radio Norge kan benytte seg av de ressurser den til enhver tid eksisterende eier av radiokanalen besitter.

Redaktøransvar

Radio Norge mener at både værmeldinger og trafikkmeldinger er en naturlig del av de utvidede nyhetssendingene, det er ikke tilsynet enig i. Men, som Klemetsdal understreker, trafikkmeldinger har aldri vært en fast del av de aktuelle sendingene. Hun viser videre til at kanalen også omtaler andre temaer som ikke er angitt spesifikt i konsesjonssøknaden.

– Fastsettelsen av sendeskjemaet er en del av redaktørinstituttet, skriver Klemetsdal og viser til Medietilsynets misnøye om at de samiske nyhetene sendes etter midnatt.

I klagen vises det til at kanalens samiske nyheter har høyere markedsandel enn P2s Samiradio som sendes på dagtid og at tilbudet i tillegg legges ut på nett.

– For øvrig sendes Radio Norges analyse om samiske forhold på norsk språk klokken 20.03.

Avviser boten

Radio Norge mener kanalen oppfyller konsesjonskravene og at det dermed ikke foreligger noe rettslig grunnlag for tvangsmulkt.

Skulle tilsynet likevel ilegge kanalen sanksjon, skriver Klemetsdal i klagen, så er den unødvendig streng.

– Fordi konsesjonsvilkårene er uklare og fordi veiledningsplikten har vært fraværende.

Powered by Labrador CMS