Medietilsynet, her ved direktør Mari Velsand, må behandle de to innovasjonsstøtte-søknadene på nytt.
Medietilsynet, her ved direktør Mari Velsand, må behandle de to innovasjonsstøtte-søknadene på nytt.

Innovasjonsstøtte

Mener Medietilsynet har begått saksbehandlingsfeil

Medieklagenemnda opphever Medietilsynets vedtak.

Publisert Sist oppdatert

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra Medietilsynet.

Denne uka behandlet Medieklagenemda klager fra FriFagbevegelse og Utdanningsnytt. Begge fagbladene har tidligere fått avslag av Medietilsynet på sine søknader om innovasjons- og utviklingstilskudd. 

I sine vedtak konkluderer klagenemnda med at Medietilsynet har begått saksbehandlingsfeil.

Den peker blant annet på en analyse tilsynet har gjort av 21 artikler på forsiden til Utdanningsnytt 11. august i år. I analysen fastslo tilsynet at 14 artikler i all hovedsak rettet seg mot Utdanningsforbundets medlemmer. Det er Utdanningsforbundet som eier og utgir Utdanningsnytt.

Blader som i hovedsak publiserer innhold rettet mot medlemmer, kvalifiserer seg ikke til innovasjonsstøtte, så med dette som utgangspunkt mente Medietilsynet at Utdanningsnytt ikke hadde rett til støtte.

Ikke bra nok

Medieklagenemnda mener at denne analysen ikke er god nok, og reagerer på at analysen først ble gjort etter at fagbladet klaget på tilsynets første avslag.

Klagenemnda reagerer også på at Fagutvalget for innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, ikke ble forespurt før Medietilsynet fattet sitt vedtak.

Ordlyden er tilsvarende i vedtaket som ble sendt til FriFagbevegelses eier LO Media.

– Det er svært gledelig at Medieklagenemnda er så tydelig på at Medietilsynet må forholde seg annerledes til den nye forskriften, sier administrerende direktør i Fagpressen, Per Brikt Olsen, til Fagpressenytt.

Bransjeorganisasjonen har samarbeidet med de to bladene om å få omgjort støtteavslagene.

– Samtlige medlemmer i Fagpressen som søkte støtte etter at forskriften åpnet for fagpressemedier, fikk avslag på sine søknader. Årsaken til at Fagpressen og vår advokat, Marianne Brockmann Bugge, har involvert oss i akkurat avslagene til FriFagbevegelse og Utdanningsnytt, er at vi opplever at dette er gode «caser» for å skape presedens for hele fagpressekategorien, sier Olsen.

Medieklagenemnda understreker i sine vedtak at den ikke tar stilling til om de to fagbladene er kvalifiserte for støtte. Det nemnda har vurdert er om saksbehandlingen har vært riktig.

Annen oppfatning

«Medietilsynet har selvfølgelig som mål å utføre korrekt saksbehandling, men søker samtidig at forvaltningen tilpasses ordningene, også når det gjelder undersøkelsens omfang. Derfor har vi ikke gjort like omfattende innholdsanalyser for et begrenset prosjekttilskudd, som disse sakene gjelder, som for produksjonstilskuddsordningen, som er betydelig større driftstilskudd», skriver direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en epost til Journalisten.

«Vi konstaterer at Medieklagenemnda er av en annen oppfatning, og vi må nå se nærmere på hva det betyr for vår forvaltning, også når det gjelder ressursbruk», fortsetter hun.

Eposten avslutter med:

«Når det gjelder de konkrete klagene, vil vi behandle sakene på nytt slik Medieklagenemnda har bestemt.»

Powered by Labrador CMS