«Vi håper at utmeldingene fra de nordiske landene skal føre til at reformer settes i gang i IFJ», skriver NJ-leder Dag Idar Tryggestad.
«Vi håper at utmeldingene fra de nordiske landene skal føre til at reformer settes i gang i IFJ», skriver NJ-leder Dag Idar Tryggestad.

DEBATT:

NJ kaster ikke vrak på internasjonalt samarbeid

NJs beslutning om å melde seg ut av det internasjonale journalistføderasjonen (IFJ) betyr ikke at vi reduserer vårt internasjonale engasjement. Tvert imot.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Frilansjournalist Ragnar Skre uttrykker i et debattinnlegg i Journalisten bekymring for NJs valg om å forlate IFJ. Han mener tidspunktet, med krig i Europa, er feil og er urolig for organisasjonens internasjonale engasjement.

Jeg er enig med Skre i at det er stort alvor over valget landsstyret i NJ har gjort, men det er ikke en beslutning som skjer i et øyeblikks frustrasjon. Det er resultat av en mer enn ti år lang prosess hvor den politiske styringen av IFJ har gått i feil retning. Organisasjonen bryter med grunnleggende verdier som NJ er bygget på, som åpenhet, innsyn og demokrati.

De ferskeste eksemplene er valget om å legge kongressen i 2022 til Oman. Et land hvor pressefrihet og ytringsfrihet er ikke-eksisterende og hvor det fortsatt er uklarheter i hvor pengene til å finansiere en slik kongress kom fra. At det russiske forbundet fikk forbli medlemmer selv etter å ha etablert avdelinger i okkuperte områder i Ukraina, er et annet. Først etter at Norge og flere andre land varslet utmelding, tok IFJ grep og kastet Russland ut.

Vi skal opprettholde engasjementet

Så hva gjør NJ: Kutter vi vårt internasjonale engasjement? Og blir utmeldingen et behagelig sparetiltak? Svaret er et tydelig nei på begge spørsmål.

Vi skal:

  • fortsatt være en del av det europeiske forbundet.
  • etablere et enda tettere nordisk samarbeid også om internasjonale saker.
  • jobbe for å videreføre prosjekter vi i dag har gjennom IFJ gjennom regionale samarbeidspartnere – slik som sikkerhetskurs og skolering av tillitsvalgte.
  • øremerke midlene som i dag går til medlemskapet i IFJ til internasjonalt arbeid.

Det er også slik at mye av vårt internasjonale engasjement i dag rutes via andre kanaler enn IFJ. Det gjelder blant annet vår innsats for journalister i Afghanistan og ikke minst den støtten vi gir til våre ukrainske kolleger.

I tillegg fortsetter vi å øremerke en prosent av våre kontingentinntekter til vårt solidaritetsfond.

En nordisk kraft

De nordiske landene som nå har meldt seg ut av IFJ utgjør samlet en betydelig kraft. Det vises også gjennom at vi utgjør 20 prosent av kontingentinntektene til IFJ.

Jeg deler derfor ikke Skres bekymring for at vi, gjennom samarbeid med andre land, ikke skal få gjennomslag eller være synlige. Vårt mål er å være en betydelig støttespiller for kolleger som trenger bistand, enten det er i konfliktområder, eller i land hvor de verken har pressefrihet eller at sikkerheten til journalister ikke ivaretas av myndighetene.

Heldigvis finnes det flere organisasjoner som gjør en god og viktig jobb for journalisters sikkerhet i dag.

Vi håper at utmeldingene fra de nordiske landene skal føre til at reformer settes i gang i IFJ, og at grunnleggende prinsipper om åpenhet, innsyn og demokrati blir innført og gjennomført i praksis. Skjer det, vil IFJ være en organisasjon å vende tilbake til. Om ikke endringene kommer tror jeg behovet for en ny, internasjonal organisasjon vil tvinge seg frem.

Hvis vi derimot fortsetter som medlemmer og velger å tåle all den frustrasjon og misnøye vi sammen med de andre nordiske foreningene har gitt uttrykk for, er vi redde for at det gir dagens regime i IFJ en oppmuntring til å fortsette som før.

I mellomtiden skal NJ bidra blant annet gjennom det europeiske forbundet. Der vet vi at det er mange som deler vårt syn, også blant land som til nå ikke har flagget standpunkt om IFJ.

Jobber for løsninger

Beslutningen om å forlate vår internasjonale organisasjon har også flere praktiske sider. Et av dem er tilgangen til det internasjonale pressekortet. Vi vet at det er mange, spesielt frilansere, som har stor nytte av dette kortet. Derfor jobber vi nå sammen med de andre nordiske landene for å finne en løsning, og vårt mål er å ha den klar før oppsigelsestiden i IFJ går ut 1. august.

Målet er ikke et eget nordisk pressekort, men en ordning som vi tror vil stå seg også internasjonalt.

Vedtektene i NJ sier at en beslutning om å melde seg ut av IFJ ligger til landsstyret. Spørsmålet om medlemskap er derfor ikke på dagsorden for det kommende landsmøtet.

Derimot håper vi på god debatt om vårt internasjonale engasjement, og vi er svært glade for at våre ukrainske kolleger kommer til landsmøtet for å dele fra sin hverdag. Det blir en sterk opplevelse. Når de reiser tilbake, håper vi det er med en god sum penger samlet inn gjennom en giverstafett blant våre redaksjonsklubber.


Powered by Labrador CMS