SUJO-leder Per Christian Magnus jobber for å sikre finansiering videre.
SUJO-leder Per Christian Magnus jobber for å sikre finansiering videre.

Trenger ny finansiering: Nå søker SUJO pengestøtte fra NJ

Håper på spleiselag i mediebransjen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Siden oppstarten i januar 2019 har Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) blitt finansiert av Fritt Ord-støtte og gavemidler fra Sparebanken Vest.

Nå er senteret på pengejakt for å sikre finansieringen fra 2022 og utover, og har søkt blant andre Norsk Journalistlag (NJ) om støtte.

SUJO har søkt NJ om 250.000 kroner årlig i fire år, fra 2022 og ut 2025. Søknaden skal behandles av NJ-landsstyret i neste uke.

Håper på spleiselag

Senteret, som er opprettet av Universitetet i Bergen (UiB) og holder til i byens Media City-bygg, bidrar som hjelpere i undersøkende journalistiske prosjekter, og har hittil bidratt med reportasjeledelse og annen støtte for opp mot 30 prosjekter.

Nylig trakk SUJO i trådene da NRK og en lang rekke lokalaviser sjøsatte et enormt gravesamarbeid om folkevandringer innad i Norge.

Senterleder Per Christian Magnus sier til Journalisten at UiB allerede har forpliktet seg til å bidra, og at senteret også har søknad inne om statlig støtte. I tillegg er håpet at andre aktører i mediebransjen skal se nytten av å gå inn med bidrag.

– Vi opplever støtte i ryggen fra hele bransjen, og ønsker et partnerskap for flere organisasjoner. Det er også viktig å få med NJ, for det er jo journalistene som nyter godt av vårt tilbud om å styrke kompetansen på undersøkende journalistikk i hele landet, sier Magnus til Journalisten.

– Hvor mye trenger dere for å gå rundt?

– Det er vanskelig å si nøyaktig, vi er veldig nær målet. Vi har også store forhåpninger om å oppnå statlig støtte i en eller annen form, enten det er via Medietilsynet eller over statsbudsjettet når det skal vedtas.

– Hvor sikker er du på at finansieringen løser seg?

– Jeg er ganske trygg på at dette kommer til å løse seg, sånn at vi får et SUJO som eksisterer på lang sikt. Når vi kommuniserer med bransjen ser vi jo at vi har en viktig plass å fylle også i årene som kommer. Det er tydelig at den undersøkende journalistikken er en viktig del av framtidens forretningsmodell for redaksjonene nå. Det er den journalistikken som selger abonnementer.

Innstiller på å delvis innvilge

Og NJs arbeidsutvalg anbefaler å innvilge støtte til senteret, iallfall delvis.

Vederlagsmidler

  • Kopinor tar betalt på vegne av opphavspersoner for kopiering av åndsverk. Midlene gis tilbake til opphavspersonene gjennom deres organisasjoner, som NJ.
  • Både medlemmer og ikke-medlemmer av organisasjonene har rett på midlene.
  • I 2020 mottok NJ 12,4 millioner kroner i vederlagsmidler.

«Dersom NJ skal gi midler til Senter for undersøkende journalistikk, må pengene hentes fra vederlagsfondet. Søknaden er annerledes enn tidligere tildelinger og det må derfor vurderes om den er innenfor det NJ kan velge å bruke vederlagsmidlene til», står det i innstillingen fra arbeidsutvalget.

NJ disponerer en pott med vederlagsmidler som skal komme alle journalister til gode, og som brukes på kompetansehevende tiltak.

Utvalget stiller seg positive til å gi støtte, men mener en fireårig periode blir for lang, siden reglene for bruk av vederlagspengene kan endres.

Dermed foreslås det at NJ går inn med 250.000 kroner årlig i 2022 og 2023, og at det «gis opsjon» på ytterligere to år dersom reglene tillater fortsatt bruk av vederlagsmidlene til formålet.

Avgjørelsen tas under det kommende landsstyremøtet torsdag 10. juni.

Til info: Også Journalisten finansieres delvis med vederlagsmidler disponert av NJ.

Powered by Labrador CMS