– NR mener dette er en viktig prinsipiell sak. Det handler faktisk om en hel bransje sin praksis, som hver dag utøves av både NR- og NJ-medlemmer, sier generalsekretær i norsk redaktørforening Reidun Kjelling Nybø.
– NR mener dette er en viktig prinsipiell sak. Det handler faktisk om en hel bransje sin praksis, som hver dag utøves av både NR- og NJ-medlemmer, sier generalsekretær i norsk redaktørforening Reidun Kjelling Nybø.

Bodø Nu-dommen

Norsk Redaktørforening blir partshjelper for Bodø Nu

– Tingrettens kjennelse var svakt begrunnet og strider etter vårt syn mot etablert bransjepraksis, sier generalsekretær i norsk redaktørforening Reidun Kjelling Nybø.

Publisert Sist oppdatert

 – Dette er en prinsipielt viktig sak som angår sitatpraksis i hele mediebransjen. Derfor trer vi inn med partshjelp, sier generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i en pressemelding. 

Journaliststudentene Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegaard gikk til sak mot Bodø Nu etter at avisa i en nyhetsartikkel siterte fra en podkast studentene hadde laget. 

Dommen vakte oppsikt

Norsk Journalistlag førte saken for studentene. 11. oktober vant de fram i saken mot lokalavisa Bodø Nu.

Dommen, som fastslår at avisa må betale to journaliststudenter 5000 kroner hver pluss saksomkostninger på mer enn 120.000 kroner, vakte umiddelbart oppsikt. 

Få dager etterpå ble det klart at Bodø Nu anker saken.

– NR mener dette er en viktig prinsipiell sak. Det handler faktisk om en hel bransje sin praksis, som hver dag utøves av både NR- og NJ-medlemmer. Dette er en svært svak dom som vi helt åpenbart mener må ankes, sa Nybø til Journalisten da dommen ble kjent. 

Hun la til:

– Det er fryktelig synd at denne saken har havnet i retten. Det skulle aldri gått så langt.

Nå har styret i Norsk Redaktørforening behandlet spørsmålet om partshjelp til Bodø Nu og sagt ja til dette.

– Tingrettens kjennelse var svakt begrunnet og strider etter vårt syn mot etablert bransjepraksis. Derfor er det viktig for oss å støtte opp om anken til Bodø Nu i denne saken, sier NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i pressemeldingen. 

Svært viktig sak 

Ansvarlig redaktør i Bodø Nu, Simen Pedersen, er svært glad for at Norsk Redaktørforening har besluttet å tre inn som partshjelper.

– At Redaktørforeningen trer inn som partshjelper viser at denne saken er svært viktig for hele Presse-Norge. Den prinsipielle siden ved saken var også en viktig del av begrunnelsen for vår beslutning om å anke dommen, sier Pedersen i pressemeldingen. 

Jon Wessel-Aas er prosessfullmektig både for Bodø Nu og for NR i ankesaken.

– Det går klart frem av Høyesteretts praksis at på dette feltet er pressens egen praksis svært relevant når det gjelder hva som er god skikk etter åndsverkloven, og at domstolene skal være varsomme med å overprøve slik praksis. Dette har tingretten i liten eller ingen grad behandlet, sier Wessel-Aas.

Powered by Labrador CMS