NRK beklager omtale av gaupejakt i Bygland kommune.
NRK beklager omtale av gaupejakt i Bygland kommune.

NRK beklager Dagsrevyen-innslag

Har publisert beklagelse på NRK.no.

Publisert Sist oppdatert

8. februar i år hadde NRK Dagsrevyen et innslag om gaupejakt i Bygland kommune. Det ble også publisert en nettartikkel om gaupejakten. 

I en artikkel publisert på NRK.no klokken 10.11 i dag, beklager NRK begrepsbruken i publiseringene fra februar.

I både artikkelen og TV-innslaget om gaupejakten, ble Bygland kommunes viltansvarlig og saksbehandler intervjuet.

«I våre introduksjoner kom vi i skade for å omtale ham som «kommunal leiar», «kommunetopp» og «rovviltansvarlig». Dette var det ikke grunnlag for», skriver NRK i beklagelsen.

Videre står det:

«Rovdyrpolitikken vedtas av Stortinget og kvotejakt på gaupe fastsettes av rovviltnemndene.

Medlemmer i rovviltnemnder er valgt inn fra fylkesting.

Viltansvarlig i kommunen har kun saksforberedt et høringssvar til politisk behandling i Bygland kommune om rovviltforvaltning i rovviltregion 2.

NRK beklager begrepsbruken og den belastningen dette har medført for kommunens viltansvarlig.»

Bladet Jakt & Fiske kunne i februar fortelle at både Bygland kommune og saksebehandleren hadde mottatt en rekke trusler og ubehagelige meldinger etter Dagsrevyen-innslaget. Meldinger som denne:

«Jævla taper av en offentlig korrupt ansatt. Du kommer til å bli undersøkt grundig. Alle har svin på skogen, vi skal finne og offentliggjøre dine».

Powered by Labrador CMS