Luftfartstilsynet utførte tilsyn hos NRK høsten 2023, og reagerte med å gi pålegg om tiltak.
Luftfartstilsynet utførte tilsyn hos NRK høsten 2023, og reagerte med å gi pålegg om tiltak.

NRK fikk pålegg om tiltak fra Luftfartstilsynet

Har fløyet over høydebegrensningene, fant tilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert med kommentar fra NRK Luftfoto.

I oktober 2023 gjennomførte Luftfartstilsynet tilsyn hos NRK-avdelingen som driver med luftfotografering med droner.

Det viser dokumenter Journalisten har fått innsyn i.

Tilsynet skulle vurdere om NRK overholdt regelverket rundt luftfoto, og fant mangler: Seks funn ble klassifisert som nivå 2, «avvik mot krav, som kan true flysikkerhet».

Blant funnene var at NRK har fløyet droner ut over høyden de har tillatelse til, står det i tilsynsrapporten. 

Mangler i operasjonsmanual

Andre funn var at operasjonsmanualen manglet enkelte nød- og beredskapsprosedyrer, at den ikke opplyste hva som var rapporteringspliktig til myndighetene og at den manglet en signert «safety statement».

Samtidig skriver tilsynet at de ble godt tatt imot hos NRK, og oppsummeringen i rapporten føres i en positiv tone:

«Pilotene gjorde gode forberedelser og operative vurderinger. Ledende personell har god operativ og teknisk kontroll, både lokalt og opp mot distriktskontorene. Vi sitter igjen med et særdeles godt inntrykk av operatøren og selskapets sikkerhetskultur.»

Gjennomførte tiltak

20. oktober ga Luftfartstilsynet rikskringkasteren pålegg om nødvendige tiltak.

4. januar satte tilsynet sluttstrek for saken, etter å ha mottatt dokumentasjon på at nødvendige tiltak er gjennomført.

Da hadde NRK oppdatert operasjonsmanualen med blant annet beskrivelse av kompetanse og ansvar hos nominert personell, definering av rapporteringspliktige hendelser og tydelig sikkerhetserklæring.

Alle referanser til flyging over 150 meter ble også fjernet, konstateres det i orienteringen om avsluttet tilsyn.

– Vi har et svært godt samarbeid med Luftfartstilsynet, og kan vise til et godt tilsyn her hos oss i 2023, skriver avdelingens operative leder, Hilde Frøisland, til Journalisten.

– Sikkerhet har alltid hatt et sterkt fokus i NRK Luftfotos droneoperasjoner, og derfor ble det raskt gjennomført tiltak der hvor det ble gjort funn av Luftfartstilsynet. Alle avvik ved tilsynet har blitt utbedret og tilsynsaktiviteten er formelt avsluttet av Luftfartstilsynet, skriver Frøisland.

Powered by Labrador CMS