Kulturminister Thorhild Widvey. Foto: Martin Huseby Jensen

Ikke OL med lisenspenger

NRKs finansiering kan bli endret, sier kulturministeren. Hvordan er uvisst, men å finansiere prosjekter TV 2 ønsker seg med statskanalens lisenskroner, blir det trolig en slutt på.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen har varslet at de ønsker å gå gjennom NRKs samfunnsrolle. Det er snart sju år siden daværende kulturminister Trond Giske presenterte forrige stortingsmelding om NRK. Nå er det behov for en ny, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Da den siste meldingen kom, fantes for eksempel ikke iPhone i markedet, sier statsråden i et lengre intervju med Journalisten. Hun mener det er flere problemstillinger knyttet til NRK det er nødvendig vurdere nærmere. Deriblant finansieringen.

Kommersiell konkurranse

Kulturministeren mener at det er behov for å se på om lisensen er rett modell for finansiering, eller om det finnes bedre alternativer.

- Og så er det viktig å gå opp løypa for å se hva NRK primært skal drive med. Og å se hva de kommersielle aktørene egentlig ivaretar. Det tror jeg blir viktig.

- Hva er det de kommersielle aktørene ivaretar i dag som NRK konkurrerer med dem om?

- Det kan spesielt være ulike eventer det er et stort engasjement rundt. Skal NRK drive på med dette bør man i hvert fall ikke bruke lisensmidler for å konkurrere ut de kommersielle aktørene.

- Da snakker vi type Olympiske leker.

- Ja, nå er vi i et grunnlovsjubileum og det er mange ting som foregår på den offentlige arena hvor det er et sterkt engasjement. Vi sier i regjeringensplattformen at vi vil begrense NRKs mulighet til å bruke sin robuste økonomi til å svekke frie institusjoners aktivitetsgrunnlag. Det er viktig å vurdere hva NRK skal bruke lisensen til og hva de eventuelt kan konkurrere med andre om.

Annen finansiering

- Du snakket om ulike finansieringsmodeller. Hvilke andre alternativer er det enn lisens og overføringer over statsbudsjettet?

- Det er det vi skal vurdere nå.

- Men ser dere noen andre? Man kaster vel ball om dette i departementet og i regjeringen?

Lengre er det ikke mulig å lokke statsråden. Dermed vet vi ikke om departementet vil veie ulike lisensmodeller opp mot budsjettpost, eller har helt nye løsninger i tankene.

Widvey vil se på mandatet NRK har og handlingsrommet deres. Regjeringen ønsker å gå bredt til verks når den nye NRK-meldingen utarbeides. Blant annet mener hun det er interessant å se på utviklingstrekkene i markedet og forventningene til den videre utviklingen. Statsråden viser til at der man tidligere så TV på et apparat i stuen, vokser seingen på mobil og brett raskt.

- Utviklingen gir grunnlag for å se på dette med nye øyne. NRK skal være en robust organisasjon rustet for å møte fremtiden.

Samfunnsoppdraget

NRK er en sterk aktør på nett. Widvey ønsker ikke å konkludere rundt NRKs rolle på nett og viser til at ulike vurderinger skal gjøres basert på NRKs egen oppfatning. Og på konkurrenter som TV 2s, holdning.

- Vi må være våkne og ha en diskusjon om hva de skal være i konkurranse med andre.

 Statsråden har tidligere vært på studietur til BBC i London. På spørsmål om det er mest naturlig å se til BBCs nettstrategi eller de tyske lisenskringkasternes nettmuligheter, som tidligere er blitt strupet, sier statsråden at regjeringen ser mot ulike felt. Hun viser til at diskusjonen som går om NRKs rolle, lisensaktørens oppgaver og konkurransen med kommersielle aktører, også skjer i England, Sverige og andre steder i Europa.

- Det er viktig å hente inn informasjon fra ulike aktører for å gjøre best mulig vedtak for fremtiden, sier hun og viser til at stortingsmeldingen kommer først neste vår og at statsråden, departementet og regjeringen derfor har god tid til å hente inn ulike innspill og vurdere disse.

Hit og dit.no

Samfunnsoppdraget og finansieringen av dette synes å være to kjernespørsmål i statsrådens utgangspunkt. I fjor valgte NRK selv å legge ned trafikkmeldingstjenesten dit.no.

- Var dit.no utenfor samfunnsoppdraget til NRK?

- Jeg mener det. I et av mine første møter med NRK sa jeg også det. Jeg hadde ikke gått til kongen i statsråd med anbefaling om at vi skal gjennomføre dette.

- Hva med Yr?

- Det har vi hatt diskusjoner om før, jeg skal ikke bruke flere eksempler. Jeg synes Dit.no er en god illustrasjon. Det er fornuftig å tenke gjennom hva som egentlig er NRKs primæroppgave.

Powered by Labrador CMS