Tolga-rådmann Siv Stueland Sjøvold fulgte behandling i PFU. Foto: Eskil Wie Furunes
Tolga-rådmann Siv Stueland Sjøvold fulgte behandling i PFU. Foto: Eskil Wie Furunes

PFU: VG har ikke brutt god presseskikk i Tolga-saken

Men kunne vært mer presise.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

VG ble ikke felt da klagen mot den første artikkelen om Tolga-brødrene ble behandlet av Pressens Faglige Utvalg (PFU) i dag.

– VG er her i kjernen av samfunnsoppdraget sitt, sa Ellen Ophaug, som representerer journalistene i utvalget.

VG fikk i all hovedsak ros da klagen fra Tolga kommune ble behandlet. Og det var også et enstemmig PFU som gikk inn for at VG ikke skulle felles.

Klaget inn av kommunen

Tolga kommune ved rådmann Siv Stueland Sjøvold hadde klaget inn VG til PFU, for saken «Tre brødre på Tolga», for det kommunen mener er brudd på kildekritikk og kontroll av opplysninger, saklighet og omtanke, skille fakta og kommentar, dekning for titler, samtidig imøtegåelse, samt tilsvarsretten.

Slik klager ser det, har VG skapt et feilaktig inntrykk av at «kommunen har satt diagnoser på brødrene og satt dem under vergemål for å tjene penger», som rådmannen skriver i klagen.

Saken ble publisert på nett og på trykk i VG Helg lørdag 6. oktober 2018, og sakskomplekset fikk mye oppmerksomhet også i andre medier.

PFU påpekte at denne klagesaken kun gjelder den første publiseringen i VGs dekning av Tolga-saken. PFU understrekte også at de presseetiske vurderinger her ble gjort ut fra situasjonen på publiseringstidspunktet.

Spørsmål om tittel

Enkelte PFU-medlemmer reagerte litt på VGs tittelbruk på forsiden av papirutgaven. I en stikktittel skriver VG: «Kommunen fant en måte å få mer penger på».

Stein Bjøntegård, som representerer redaktørene i utvalget, mente at denne formuleringen var upresis. Han påpekte at motiv er sannsynliggjort i teksten, men at dette ikke var dokumentert, slik han så det.

Faksimile fra VG
Faksimile fra VG

– Her går VG litt for langt for meg i å indikere et forsett, som jeg mener at de ikke klarer å dokumentere.

Bjøntegård var imidlertid klar på at dette ikke var grovt nok for en fellelse.

PFU skriver i sin uttalelse at saken er skarpt vinklet, og forstår at kommunen opplever den som rammende:

«Mediene må imidlertid kunne forenkle og spisse i presentasjonen. Man må dessuten forutsette at leserne ikke bare leser førstesiden, titler og ingresser, men også det som står i selve artikkelen», skriver utvalget.

– Det er hardt, men ikke for hardt, sa Ophaug.

– VG skal ha ros for å gå inn i en kompleks sak, sa Liv Ekeberg, som også representerer journalistene.

Mener VG har «gått den ekstra mila»

Anne Weider Aasen, nestleder i PFU og som representerer redaktørene, sa at hun skjønte at kommunen synes at saken er rammende, men hun mente også at VG hadde «gått den ekstra mila» for å få fram alle sider.

I sin uttalelse skriver PFU:

«Utvalget merker seg at klager mener det er sider ved saken VG ikke har fått frem. PFU vil på generelt grunnlag minne om at det ofte vil finnes ulike sider ved slike saker, uten at det lar seg gjøre å få frem alt i første fase av dekningen.»

PFU påpeker at det er avisens rett å velge vinkling.

«Det sentrale i den presseetiske vurderingen er hvorvidt VG har dekning for det som er publisert, og om involverte parter har fått en redelig behandling», skriver PFU.

PFU-nestleder Anne Weider Aasen ledet behandlingen av Tolga kommunes klage på VGs dekning. Foto: Eskil Wie Furunes
PFU-nestleder Anne Weider Aasen ledet behandlingen av Tolga kommunes klage på VGs dekning. Foto: Eskil Wie Furunes

PFU: Kommunen kunne korrigert

Ut fra dokumentasjonen som er forelagt PFU, mener utvalget at klager også har fått tilstrekkelig mulighet for å ta til motmæle.

Slik PFU ser det, utviste kommunen en manglende vilje til å opplyse saken, og utvalget mener klager derfor selv må bære noe ansvar for det inntrykket klager mener ble skapt.

Utvalget mener også at klager hadde mulighet for å korrigere eventuelle feilaktige opplysninger gjennom korrespondansen med VG før publisering

PFU-nestleder Aasen påpekte blant annet at Tolga kommune fikk 45 dager på seg til å svare, før VG publisert sin sak.

– Saken preges av dårlig kommunikasjon mellom avisen og kommunen. VG har prøv, og kommunen har pekt på taushetsplikten, sa Bjøntegård, som også mente kommunen måtte ta deler av ansvaret for det.

Han foreslo mer bruk av bakgrunnsamtaler.

Rådmann i Tolga kommune Siv Stueland Sjøvold sier til Journalisten at de tar PFUs avgjørelse til etterretning. Foto: Eskil Wie Furunes
Rådmann i Tolga kommune Siv Stueland Sjøvold sier til Journalisten at de tar PFUs avgjørelse til etterretning. Foto: Eskil Wie Furunes

Fornøyd med at PFU behandlet saken

Rådmann Siv Stueland Sjøvold i Tolga kommune sier etter behandlingen at det ikke var så enkelt for dem.

– VG satt blant annet på mye sensitiv informasjon som vi ikke var klar over på det tidspunktet, noe som gjorde at dialogen med VG ble vanskelig, sier hun, og fortsetter:

– Vi har heller ikke opplevd at VG har invitert til bakgrunnsamtaler. Slik vi opplevde det var de ute etter å få bekreftet opplysninger som vi oppfattet var taushetsbelagt. Da ble det vanskelig å ha en fortrolig bakgrunnsamtale. Vi opplevde ikke noe tillitsforhold på det tidspunktet.

Selv om VG ikke ble felt på dagens møte, er rådmannen fornøyd med at PFU valgte å behandle saken.

– Det har vært viktig for oss. Og så tar vi det her til etterretning, sier Sjøvold.

Rådmannen er også fornøyd med at enkelte av medlemmene pekte på at forsidetittelen var upresis, men mener det er enkelte ting i PFUs konklusjon som kommunen ikke kjenner seg igjen i.

– Vi har hatt flere ting å ta hensyn til som kommune, som vi ikke opplever har kommet tydelig nok fram, eller blitt vektlagt, sier Sjøvold - og peker på vern av de involverte i saken og deres nærmeste.

– Dette har vært viktig for oss.

På spørsmål om hvordan forholdet er til VG i dag, svarer rådmannen:

– Vi har møtt og hilst på VG i flere sammenhenger. Vi er profesjonelle, og har ikke noe dårlig forhold til VG. Men vi har opplevd at det har vært krevende i denne saken.

VGs arbeid med Tolga-saken har vunnet en rekke priser, blant annet diplom under årets Skup-konferanse, og Den store journalistprisen.

Powered by Labrador CMS