Advokat Jon Wessel-Aas, som har representer Aller Media i saken, kaller kjennelsen fra lagmannsretten en viktig videreutvikling av kildevernet.
Advokat Jon Wessel-Aas, som har representer Aller Media i saken, kaller kjennelsen fra lagmannsretten en viktig videreutvikling av kildevernet.

Kildevern:

Politiet ville ha Dagbladets leserlogg – fikk nei av lagmannsretten

Retten konstaterer at en utlevering vil kunne ha en nedkjølende effekt på pressens ytringsfrihet, skriver Rett24. 

Publisert Sist oppdatert
  • Saken er oppdatert med kommentarer fra Norsk Redaktørforening. 
    Da politiet i begynnelsen av juni etterforsket trusler mot Pride-paraden og flere personer tilknyttet Dagbladet og VG, fikk de mistanke om at gjerningsmannen hadde lest en konkret artikkel i Dagbladet.

Politiet begjærte derfor utlevert en fullstendig logg over alle IP-adresser som hadde vært inne på den aktuelle artikkelen i et gitt tidsrom, skriver Rett 24.

Aller Media, som eier Dagbladet, motsatte seg dette, under henvisning til pressens kildevern. Med støtte fra Norsk Redaktørforening (NR) anket Aller Media over utleveringspålegget fra politiet. 

NR får mange henvendelser  

Borgarting lagmannsrett konstaterer at det ikke ligger noen potensiell kildeavsløring i å utlevere hvem som har lest en artikkel, men at en slik praksis likevel vil kunne ha en nedkjølende effekt på pressens ytringsfrihet. 

– Vi mener denne kjennelsen viser hvor viktig det er at mediene er restriktive på å gi etter for krav om utlevering av upublisert materiale og informasjon som potensielt kan skade kildevernet, også i saker der det handler om å forhindre alvorlig kriminalitet, skriver NR-generalsekretær Reidun Kjelling Nybø til Journalisten. 

Generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i NR, som har vært partshjelp for Dagbladet i saken.
Generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i NR, som har vært partshjelp for Dagbladet i saken.

Hun legger til at Redaktørforeningen får mange henvendelser fra medlemmer der politiet ønsker tilgang på IP-logger, bilder, videomateriale og lignende. 

– I denne aktuelle saken var det snakk om et stort antall IP-adresser som politiet ønsket tilgang på. Her var vi opptatt av tilliten mellom de redaktørstyrte mediene og publikum. Som mediebruker må du kunne være trygg på at opplysninger om din aktivitet ikke utleveres til myndighetene, skriver Nybø. 

Forbud mot gjengivelse  

Ifølge Rett24 fremkommer dette av en kjennelse som ble avsagt 21. juni, men som det frem til nå har vært forbudt å gjengi offentlig. 

Forbudet mot offentlig gjengivelse ble opphevet fordi lagmannsretten mener informasjonen ikke lenger kan skade etterforskningen av Pride-truslene.

– Kjennelsen er en viktig videreutvikling av kildevernet og vernet om upublisert materiale. Den viser at det også er en del av pressefriheten at pressen – som Dagbladet gjorde her – kan beskytte sine brukeres personvern, sier Jon Wessel-Aas, som representerte Aller Media i saken, til Rett24. 

Powered by Labrador CMS