NJ-leder Thomas Spence. Foto: Birgit Dannenberg

NJ misfornøyd med ny mediepolitikk

Leder Thomas Spence i Norsk Journalistlag vil gå motsatt vei av den påtroppende regjeringen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

–Journalistikken er blod-og nervesystemet i et moderne demokrati. Vi ønsker derfor null-moms, uavhengig av plattform for all fri journalistikk. Innføring av lav-moms vil føre til svekket økonomi i mediebedriftene.

Konsekvensene av en dårligere medieøkonomi mener Thomas Spence vil i ytterste konsekvens ikke bare være dårlige produkt, men også en svekkelse av hele den offentlige debatt. Han frykter at det vil bli færre stemmer, dårligere stemmer og at stemmer kan forsvinne.

Problematisk eierskapslov

Spence er heller ikke fornøyd med de foreslåtte endringene i eierskapsloven.

–Vi ønsker å bevare medieeierskapsloven. Journalistikk kan ikke sees på som hvilken som helst vare i et marked. Vi trenger lovregulering for å sikre mangfold i eierskap og ytringer. Jo flere eiere det er, jo flere muligheter til mangfoldig journalistikk.

Interessante signaler

Når det gjelder regjeringsplattformens punkt om NRK er Spence mest opptatt av at deres rolle i den offentlige samtalen ikke skal bli svekket.

–Det må ikke bli noen eksperimenter med allmennkringkasteren. Men det er interessant å se på andre betalingsformer. Om programmene lages av eksterne er ikke avgjørende for oss. Hvordan de derimot har tenkt å begrense konkurransen mot private mediehus gjenstår jo å se.

For pressetøtte

Den kommende regjerings planer om å på sikt redusere pressestøtten møter også motbør.

–Pressestøtten har bidratt til det finmaskede medielandskapet som dekker by, bygd, kirke, kultur, sport og politikk for samfunnet og borgerne. Kutt kan føre til avisdød og at mediehus forsvinner uten å erstattets.

Stikk i strid med regjeringens signaler ønsker Spence at støtten økes, og utvides til å omfatte alle plattformer.

Powered by Labrador CMS