Landsstyret i NJ var dypt splittet om å samlokalisere seg med andre medieorganisasjoner, og først og fremst arbeidsgivermotparten innenfor avisområdet MBL. Foto: Glenn Slydal Johansen

NJ splittet om Journalistikkens Hus

HOLMSBU (Journalisten): Landsstyret vedtok med 9 mot 6 stemmer å begynne arbeidet med å delta i et Pressens Hus.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Saken har stått på dagsorden i medieorganisasjonene i mange år. I 2005 var det arbeidsgiverforeningen Mediebedriftenes Landsforening (MBL) som sa nei til å sitte under samme tak med Norsk Journalistlag (NJ).

Avvist i fjor

Pressens hus, nå gjerne omtalt som Journalistikkens hus, var sist på bordet til landsstyret (LS) i NJ i fjor. Da ble saken behandlet av LS bak lukkede dører, noe som for øvrig senere ble kritisert av NJs landsmøteoppnevnte kontrollkomite.

Etter hva Journalisten forstår fattet landsstyret den gang vedtak om ikke å slutte seg til prosjektet.

To måneder tidligere hadde saken behandlet i åpent møte. Da ble det kjent at det var uenighet mellom tidligere NJ-leder Thomas Spence og daværende nestleder, nå NJ-leder Hege Iren Frantzen. 

– Ønsker vi å flytte sammen med MBL, som er vår tariffmotpart og hovedmotstander? Det er MBL som sier opp folk og endrer pensjonsavtalene våre, sa Spence den gang.

Ledelsen uenige

Uenighet mellom leder og nestleder er det også denne gangen. NJs leder Hege Iren Frantzen er fortsatt for, mens nestleder Dag Idar Tryggestad på slutten av torsdagens debatt i landsstyret flagget sin motstand. 

Saken havnet på landsstyrets dagsorden fordi Norsk Redaktørforening (NR), Norsk Presseforbund (NP), MBL, Fagpressen og Landslaget for lokalaviser i ferd med å underskrive en intensjonsavtale om å realisere et Pressens Hus.

Oslo Media House, Institutt for Journalistikk - og nettopp Norsk Journalistlag er også invitert med.

På NJs landsstyremøte på Holmsbu torsdag var generalsekretærene Elin Floberghagen fra NP og Arne Jensen fra NR gjester for å prøve å selge inn deltakelse fra NJs side. De to har sendt en ny invitasjon til NJ om å bli med.

Økonomi kom på bordet

Til slutt fattet landsstyret et vedtak om å takke ja til invitasjonen, og vil delta i et forprosjekt om samlokalisering. Deretter ga landsstyret arbeidsutvalget fullmakt til å utforme hvilke kriterier NJ skal stille for å kunne gå med i et Pressens Hus.

Journalisten.no ble kastet ut av møtet like etter vedtaket fordi landsstyret ønsket å diskutere de økonomiske konsekvensene av vedtaket.

– Det vi holder på å vedta nå har store økonomiske konsekvenser, sa Håkon Okkenhaug rett før møtet ble lukket.

Presseorganisasjonene planlegger innflytting i det nye Pressens Hus mellom høsten 2018 og våren 2020. NJs leieavtale for dagens lokaler går ut 1. april 2018.

Diskusjonen forut for vedtaket avdekket stor splid blant de tillitsvalgte i NJ om synet på et Pressens Hus. 

Og det er spørsmålet om Norsk Journalistlag som fagforening og arbeidsgiverorganisasjon kan dele inngang og lokaler med arbeidstakerorganisasjonen MBL som gjør mange skeptiske til prosjektet.

– Alle arbeidstaker- og arbeidsgiverorgansiasjoner samarbeider. Og det er ingen av dem som bor sammen. Det tenker jeg det er en grunn til, sa Lene Svenning fra LO Media.

– Vi kan komme opp i situasjoner hvor det er streik over hele landet, eller en kjemperettssak. Masse aktivitet inn og ut av huset. Jeg ser for meg masse situasjoner hvor det er mye kleinere enn det er i dag.

Pål Hellesnes fra AU og Klassekampen, Dennis Ravndal fra VG og Stein Akre fra TV 2 uttrykte også klar motstand. 

Delt sekretaritatet

Splittelsen slår også inn i sekretariatet til NJ. Tariffansvarlig Stein Larsen talte prinsipielt mot, mens advokat August Ringvold talte for.

– Jeg kjenner meg ofte ikke igjen som det fiendebildet som ofte tegnes. Vi leier samme bil som motparten når vi er på reise, og jeg mener faktisk at jeg alltid har hatt integriteten i behold. Vi skal bare være i samme bygning. Det er vanskelig å se at vi ikke skal kunne løse utfordringene på en god måte, sa Ringvold, og la til at det økonomiske må være tungen på vektskålen:

– Det er kostnadene som må være avgjørende. Hvis vi kan få det billigere et annet sted, ville jeg aldri gått inn på dette her.

Stein Larsen sa det ikke er tvil om at interessemotsetningene mellom motpartene i arbeidslivet som ligger til grunn for hans motstand. 

– Går vi med, så sier vi at det som forener oss på det journalistfaglige er viktigere enn hva som skiller oss på det arbeidsrettslige. Den fagforeningen som flytter sammen med sin arbeidsgivermotpart oppfyller ikke sin definisjon på å være en fagforening, for det forutsetter jo å være uavhengig, sa Larsen.

Kommunikasjonsrådgiver Hilde Tretterud uttrykte også begeistring for prosjektet.

Kjersti Fikse Ness, til daglig klubbleder i Adresseavisen, sluttet seg til skepsisen.

–  Det vi snakker om her er tilliten ut blant medlemmene våre. Jeg syns vi synser på et dårlig grunnlag. Hvis en stor del av vår medlemsmasse ser på dette som et like prinsipielt problem som dette rommet, skal det mer til for å tvinge noe gjennom enn å si nei takk til noe som kunne være kult, sa Ness.

Felles arena

Britt Ellen Negård og Lars Døvle Larssen fra Amedia, samt Rolf Johansen og Monica White Martinsen fra NRK var positive.

– Inntrykket mitt er at for alle her er dette en fordel for det journalistfaglige arbeidet vårt. Så det er bare å få det tilpasset det tariff-faglige også. Nå er ikke jeg en del av MBL-området, men jeg mener det må kunne gå an å finne noen praktiske løsninger på det, sa Johansen, som siktet til at NRK er som arbeidsgiver er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter, ikke MBL.

– Det er ikke et kontorfellesskap, men en felles arena. Et kraftsenter som kan fremme og synliggjøre journalistikken. De andre vil skape synergier på dette, og det gjelder her og. Vi har felles interesser selv om vi kan komme i konflikt og streik og være motparter i forhandlinger, sa Negård.

Powered by Labrador CMS