Karakterbok:

NRK oppfyller nesten alle krav

Allmennkringkasterne ga totalt sett et variert innholdstilbud til det norske publikummet i 2014, mener Medietilsynet. Men de kommersielle kutter smalt innhold.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Denne uken publiserte Medietilsynet sin årlige utgave av allmennkringkasterrapporten, som er en gjennomgang av forpliktelsene til allmennkringkasterne i Norge. Den viser at allmennkringkastingen er i endring og peker på nye utviklingstrekk i flukt med at brukervaner og formidlingsmåter endrer seg. Dette er blant hovedkonklusjonene til Medietilsynet i Allmennkringkastingsrapporten for kringkastingsåret 2014:

Les hele rapporten fra Medietilsynet.

Ingen medier ilegges sanksjoner. Det har sammenheng med at 2014 var det første året TV 2, Radio Norge og P4 ikke lenger hadde kvantifiserbare forpliktelser. Nå er kravet på overordnet nivå at de skal ha tilbud for både smale og brede lag av befolkningen. NRK har fortsatt kravene i vedtektene, den såkalte NRK-plakaten, å forholde seg til.

I rapporten skriver Medietilsynet at de fire allmennkringkasterne oppfyller kravene sine. Samtidig peker tilsynet på utfordringer når det gjelder det smalere innholdstilbudet.

– Disse tendensene er særlig tilknyttet programsettingen i radio, og har fått et tydelig utslag etter at det ble satt langt færre spesifikke innholdskrav i konsesjonsvilkårene til de kommersielle radiokanalene, heter det i innledningen til rapporten.

Radiodigitalisering

Radio digitaliseres, og på sikt vil dette innebære at det ikke vil bli stilt allmennkringkastingskrav til de kommersielle kringkasterne. I 2014 var første året hvor Radio Norge og P4 hadde lettere og langt færre spesifikke konsesjonskrav.

I rapporten viser Medietilsynet til et tydelig utviklingstrekk: Radiosendingene blir fylt av større flater som skal favne bredt, og det er i mindre grad et fokus på dedikerte programmer.

– Det utfordrer prinsippet om at en allmennkringkaster skal ha et tilbud til både brede og smale grupper i samfunnet, skriver tilsynet.

2014 var et år med store sportsbegivenheter, og for første gang ble vinter-OL vist på TV 2. NRK og TV 2 samarbeidet om sendinger fra fotball-VM i Brasil, og NRK lagde interaktive og nyskapende sendinger fra sjakk-VM.

TV 2s første vinter-OL ble tilrettelagt for hørselshemmede og TV 2 utviklet et eget system for direkteteksting.

Det særlige ansvaret for å sikre at allmennkringkastingstilbudet er tilgjengelig for alle, er imidlertid lagt til NRK, som i 2014 ansatte en egen tilgjengelighetssjef med ansvar for gode brukeropplevelser for mennesker med nedsatt funksjonsevne på alle NRKs plattformer.

NRK har økt andelen teksting jevnlig de siste årene og tekstet i 2014 i gjennomsnitt 53 timer per døgn på tv-kanalene sine. NRK la også til rette for blinde og svaksynte gjennom synstolkning.

NRK får ståkarakter

NRK får gjennomgående tommelen opp fra Medietilsynet. Tilsynet vurderer at NRK oppfyller alle krav til nyhets- og aktualitetsdekningen på radio, tv og nett. Ifølge tilsynet har NRK også et solid og mangfoldig tilbud som oppfyller kravet om å tilby tjenester som kan være kilde til innsikt, refleksjon, opplevelser og kunnskap.

NRK får ståkarakter for tilbudet til barn og unge og til den samiske befolkningen. Derimot mener tilsynet at omfanget av programmer og tilbud til andre nasjonale og språklige minoriteter fortsatt ligger på et lavt nivå. Nynorskandelen på 25 prosent oppfylles heller ikke.

Det er stilt store krav til at NRK skal gjøre innholdstilbudet sitt tilgjengelig for alle. Medietilsynet mener NRK i det store og hele oppfyller disse kravene.

Ros til TV 2

Medietilsynet konkluderer med at TV 2s programstatistikk viser en tilfredsstillende spredning av programkategorier.

– Hovedkanalen oppfyller kravet om å ha en programprofil av allmenn karakter og interesse. TV 2 innfrir også kravet til bredde i temaer og sjangre innenfor den enkelte programkatagorien, heter det i rapporten.

Tilsynet påpeker at TV 2 reduserte andelen programtimer rettet direkte mot barn og unge i 2014. TV 2s hovedkanal innfrir kravet til nyhetssendinger, men sendte færre timer enn i de foregående årene.

Les mer om Medietilsynet.

Powered by Labrador CMS